10 voordelen van online boekhouden

Voor veel ondernemers is het bijhouden van de bedrijfsboekhouding zeker niet het meest favoriete klusje. Iedere minuut die gebruikt wordt voor het bijhouden van deze administratie gaat in de ogen van de ondernemer ten koste van de uitvoer van de bedrijfsvoering. Dit is echter niet helemaal waar met de huidige mogelijkheden die het online boekhouden met zich meebrengt, mits er gekozen is voor het juiste pakket. Wij benoemen hier 10 voordelen die het online boekhouden u biedt.

Er zijn nog zeer veel ondernemers die regelmatig met een kartonnen doos of een map onder hun armen de accountant bezoeken. Dat is niet alleen zonde van de tijd, maar ook van een efficiënte bedrijfsvoering. Door de moderne mogelijkheden van het online boekhouden doet u uzelf tekort als u de boekhouding op deze manier uit handen geeft. U kunt gerust uw bedrijfsboekhouding aan uw accountant uit handen geven, maar dan wel op een andere (meer modernere) manier.

Waarom kiezen voor online boekhouding?

Een online boekhouding die volledig is afgestemd op uw wensen en behoeften sluit volledig aan op een moderne bedrijfsvoering waarbij efficiëntie en inzicht een belangrijke rol spelen. Het digitale boekhouden biedt immers de benodigde inzichten die noodzakelijk zijn om snel te kunnen reageren wanneer dat noodzakelijk is. U kunt als ondernemer een actieve rol spelen, altijd en overal inzicht hebben op de financiële situatie van het bedrijf en 24/7 de controle over uw bedrijf houden. Genoeg redenen dus om te kiezen voor een online boekhouding.

10 voordelen van online boekhouden

 • Online boekhouden is locatie onafhankelijk.
 • Mogelijkheden voor digitale facturatie is tijdbesparend én kostenbesparend.
 • Een online boekhoudpakket is makkelijk koppelbaar met kassagegevens. Daarnaast zijn gegevens van klanten en leveranciers makkelijk in het systeem te integreren.
 • De boekhouding is inzichtelijk voor zowel de ondernemer als voor een eventuele accountant. Hierdoor kan er méér interactie tussen deze twee partijen plaatsvinden.
 • Een online boekhoudpakket op maat is platform- en browser onafhankelijk.
 • Een SaaS boekhouding in de Cloud maakt op periodieke basis een automatische back-up van de boekhouding.
 • Online boekhouden is een veilige oplossing. De data wordt via een beveiligde SSL-verbinding (ge-encrypt) verstuurd.
 • De leverancier zorgt ervoor dat updates worden doorgevoerd.
 • Maandelijkse kosten van het digitale boekhouden zijn laag.
 • Een online boekhoudpakket op maat groeit mee met het bedrijf.

Online boekhoudpakket op maat

Het online boekhouden draagt dus bij aan de efficiëntie, flexibiliteit, transparantie en tijdsbesparing in de bedrijfsprocessen. Het is hierbij wel van belang dat er gekozen wordt voor een online boekhoudpakket op maat. Dit is een boekhoudpakket dat naadloos aansluit op al uw andere toegepaste systemen, alle gewenste functionaliteiten heeft en aansluit op een eventuele bedrijfsgroei. Dit laatste is wel belangrijk. Het zou immers niet efficiënt zijn als u over een tijdje weer een ander boekhoudpakket moet gebruiken omdat uw huidige programma niet meer past bij uw bedrijf.

Welk digitaal boekhoudpakket het meest geschikt voor u is?
We laten het u graag vrijblijvend zien.

MicroStar zorgt ervoor dat u uzelf niets tekort hoeft te doen, niet nu en niet in de toekomst.

Neem contact met ons op om uw mogelijkheden voor online boekhouden te bespreken.

Bespaar tijd en kies voor de juiste boekhoudsoftware

Om bedrijfsprocessen zo soepel mogelijk te laten verlopen, is het verstandig om ook de financiële administratie hierop af te stemmen. Dit is ook van toepassing op het boekhoudprogramma dat u gebruikt. Op het moment dat de boekhoudsoftware is afgestemd op de structuur van het bedrijf, zal het bijhouden van de boekhouding op een efficiënte manier bijgehouden kunnen worden en hoeft deze taak niet onnodig tijd te kosten.

Veel ondernemers zien het bijhouden van hun administratieve taken als noodzakelijk kwaad. Zij richten zich (terecht) het liefst op hun main business omdat hier immers hun verdienmodel op afgestemd is. Het bijhouden van administratieve taken wordt dan ook vaak gezien als erg tijdrovend.

De belangrijkste oorzaak van het onnodig tijd verliezen aan bedrijfsadministratie

Op het moment dat u door stijgende bedrijfsresultaten steeds meer tijd kwijt bent aan administratieve taken, zult u dit wellicht niet als een probleem beschouwen. Veel ondernemers zijn echter onnodig veel tijd kwijt door het gebruik van een “verkeerd” boekhoudsoftware pakket.

De term “verkeerd” staat in dit geval voor niet passend. Een juist boekhoudsoftware pakket zal naadloos passen bij de structuur van een bedrijf. Een verkeerde keuze is dan ook vaak de belangrijkste oorzaak van het onnodig tijd verliezen aan bedrijfsadministratie.

Waar het juiste boekhoudsoftware pakket aan moet voldoen

Als u het bovenstaande leest, zult u direct begrijpen waarom deze keuze zo enorm belangrijk is. De term “tijd is geld” is zeer herkenbaar bij de meeste ondernemers. Het kost u dus indirect geld als u boekhoudsoftware gebruikt dat niet bij uw bedrijf past. Is dit bij u ook het geval?

Als u deze laatste vraag met “ja” kunt beantwoorden, is het de overweging waard om over te stappen op een ander, meer passend, boekhoudpakket. Daarnaast is het voor beginnende ondernemers goed om hierin een afgewogen keuze te maken. Het is verstandig om bij het maken van de keuze rekening te houden met de huidige bedrijfsvoering, maar ook met de manier waarop u dit voor ogen heeft in de toekomst. Op deze manier kunt u voorkomen dat u in later stadium (weer) een overstap moet maken.

7 Overwegingen om rekening mee te houden bij de keuze voor passende boekhoudsoftware

Er zijn een aantal aspecten om rekening mee te houden bij de keuze voor een passende boekhoudsoftware. Hieronder vindt u 7 belangrijke overwegingen. U zult merken dat u veel minder tijd kwijt zult zijn aan de financiële administratie als uw boekhoudpakket aan deze eisen voldoet.

 • De software moet afgestemd zijn op uw branche. Eventuele branche specifieke software moet hier op een eenvoudige wijze in te integreren zijn. Dit voorkomt dat u veel tijd kwijt bent aan eventuele dubbele handelingen.
 • Uw boekhoudsoftware moet op afstand in te lezen en te bewerken zijn. Op deze manier maakt u uw administratie locatie onafhankelijk en kunt u deze op een efficiënte wijze beheren.
 • Met uw boekhoudpakket moet u op een eenvoudige wijze het gewenste aantal transacties kunnen uitvoeren. Let hierbij ook op de toekomst, in een later stadium zal u wellicht meer transacties uitvoeren. De boekhoudsoftware moet dus gericht zijn op groei. Het is belangrijk om een pakket te vinden dat aansluit op uw gewenste mogelijkheden, die u kunt krijgen tegen een gunstige prijsstelling.
 • Er moeten mogelijkheden zijn om in later stadium meer functionaliteiten te koppelen aan het systeem, denk aan een directe betaaloptie in vorm van een kassasysteem. Als u hier nu al rekening mee houdt dan kunt u in de toekomst veel tijd besparen.
 • Het boekhoudpakket moet begrijpelijk zijn en aansluiten op toepassingen als de belastingaangifte. Het kost te veel tijd als u hier veel uitzoekwerk aan heeft.
 • Uw boekhoudsoftware moet kunnen communiceren met de software van uw accountant als u gebruik maakt van zijn of haar diensten.
 • Een boekhoudprogramma moet betrouwbaar en goed beveiligd zijn zodat  personen die niet geautoriseerd zijn geen inzicht kunnen krijgen in uw financiële administratie.

MicroStar boekhoudsoftware voor een efficiënte bedrijfsboekhouding

Als u boekhoudsoftware zoekt die aan deze eisen voldoet, kunnen we u aanraden om (vanzelfsprekend vrijblijvend) met ons in gesprek te gaan. MicroStar boekhoudsoftware is in alle opzichten uitstekend geschikt voor een efficiënte bedrijfsboekhouding. Wij bieden immers onze boekhoudsoftware op maat aan. Uw boekhoudpakket zal meegroeien met de ontwikkeling van uw bedrijf.

Daarnaast is ons aanbod ook kostentechnisch zeer interessant. Wij zijn één van de voordelige aanbieders in deze branche. U zult dus in meerdere opzichten geld besparen als u voor MicroStar kiest. Als tijd voor ook u geld is, is MicroStar uw beste alternatief. Neem contact met ons op om uw mogelijkheden om geld te besparen te bespreken.

Een overzicht: van VAR naar modelovereenkomst

Per 1 mei 2016 vervalt de VAR. Vanaf die datum gaat er een overgangstermijn in tot 1 mei 2017 voordat de nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) in werking treedt. Ben je een bonafide bedrijf, dan heb je dus tot die tijd om te wennen aan de nieuwe regeling.

De verklaring arbeidsrelatie (VAR) gaat op de schop. Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) vindt dat de verantwoordelijkheid voor de werkrelatie niet meer alleen bij de zzp’er moet liggen, maar ook bij de opdrachtgever.

“Een overzicht: van VAR naar modelovereenkomst” verder lezen

Alle aftrekposten voor ondernemers op een rij

Voor 1 mei moet je belastingaangifte voor de inkomstenbelasting binnen zijn of uitstel ervoor aanvragen. Zorg dat je zo min mogelijk hoeft te betalen en gebruik alle aftrekposten die er bestaan voor zelfstandigen. Heb je de aangifte al verstuurd? Geen nood, je kunt hem gewoon opnieuw versturen. Ook als je al een voorlopige aanslag hebt ontvangen, kun je gewoon nog eens jouw gegevens, nu mét alle aftrekposten, aanbieden.

 

“Alle aftrekposten voor ondernemers op een rij” verder lezen

Het ontslagrecht verandert in 2015

ontslagrecht
Sinds 1945 is het ontslagrecht nauwelijks gewijzigd. Nu – zeventig jaar later – is het zover: het arbeidsrecht én het ontslagrecht veranderen ingrijpend. Per 1 januari 2015 wijzigen o.a. de regels rondom de proeftijd en het concurrentiebeding en krijgt u te maken met de aanzegtermijn.

Vanaf 1 juli 2015 wijzigt het ontslagrecht. Na genoemde datum heeft uw werknemer drie mogelijkheden als u de arbeidsovereenkomst opzegt:

1. Herstel van de arbeidsovereenkomst

Als werkgever kunt u de arbeidsovereenkomst in principe alleen opzeggen met toestemming van uw werknemer. Als hij of zij dit weigert, kunt u de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst alsnog te ontbinden. Als UWV toestemming geeft en u de arbeidsovereenkomst opzegt, kan uw werknemer herstel van de overeenkomst vorderen als hij of zij het er niet mee eens is. Als de kantonrechter dit herstel uitspreekt, herleeft de arbeidsovereenkomst en komt uw werknemer weer in dienst.

2. Vernietiging van de opzegging

 • Als u de arbeidsovereenkomst met uw werknemer opzegt, kan hij of zij de kantonrechter verzoeken om de opzegging te vernietigen. Dit kan als de opzegging in strijd is met de wettelijke opzegverboden. Denk hierbij aan het opzegverbod tijdens ziekte of de discriminatieverboden.
 • Uw werknemer kan de rechter óók vragen om vernietiging als u in strijd handelt met de wederindiensttredingsvoorwaarde. Deze houdt in dat u tot 26 weken na het ontslag niemand aanneemt voor dezelfde functie als die waaruit de werknemer is ontslagen. Als de kantonrechter de opzegging vernietigt, komt uw werknemer weer in dienst.

3. Billijke vergoeding

Uw werknemer kan in plaats van vernietiging of herstel ook een billijke vergoeding vorderen. Een werknemer die langer dan 2 jaar in dienst is, heeft vanaf 1 juli 2015 recht op een transitievergoeding: de werknemer bouwt per dienstjaar een half maandsalaris op. Als uw werknemer uit dienst gaat, heeft hij of zij recht op de opgebouwde vergoeding. De ontslagvergoeding via de kantonrechtersformule en de kennelijk-onredelijk-ontslagprocedure vervallen.

Onder de nieuwe regeling kunnen zich echter ook situaties voordoen waarin de werknemer zodanig is benadeeld dat hij of zij – bovenop de transitievergoeding – een extra vergoeding kan vorderen. Dit is de zogenaamde billijke vergoeding. De kantonrechter bepaalt de hoogte. In twee situaties kan – volgens de wetgever – in ieder geval een billijke vergoeding worden toegekend:

 • Als uw werknemer arbeidsongeschikt is geworden (en uiteindelijk wordt ontslagen) doordat u verwijtbaar onvoldoende zorg had voor de arbeidsomstandigheden.
 • Als u de re-integratieverplichtingen opzettelijk niet nakomt, waardoor een verstoorde arbeidsrelatie ontstaat.

Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van pasklare software die u in staat stelt uw administratie op orde te houden. Onze programma’s worden gebruikt in het midden- en kleinbedrijf (de programma’s zijn toepasbaar in iedere branche) en door administratie- en accountantskantoren. Lees verder….

Contact

MicroStar B.V.
Handelsweg 9
1851 NX Heiloo
T: 088-9090490
F: 088-9090491
E: info@microstar.nl
W: www.microstar.nl

Werkkostenregeling per 1 januari 2015

De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht, het keuzeregime vervalt. Maar wat is een noodzakelijke verstrekking of vergoeding voor uitvoering van het werk? In de regeling voor vrijstellingen is het aan uw ‘redelijke oordeel’ als werkgever om dit te bepalen. Lees alles over de veranderingen.
De inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2015 zijn:

 • Drie nieuwe gerichte vrijstellingen voor verstrekkingen én vergoedingen.
 • Andere behandeling vergoeding buitenlandse boeten.
 • Andere afrekensystematiek.
 • Invoering concernregeling.
 • Verlaging van de vrije ruimte met 20%, van 1,5% naar 1,2% van de fiscale loonsom.

Nieuwe vrijstellingen

Per 1 januari 2015 worden de drie nieuwe gerichte vrijstellingen voor verstrekkingen én vergoedingen ingevoerd:

1. Noodzakelijkheid

Wilt u een gerichte vrijstelling van vergoeding voor en verstrekking van gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en soortgelijke apparatuur zoals iPads? Dan moeten deze noodzakelijk zijn voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. Maar wanneer zijn gereedschappen en dergelijke noodzakelijk? Dit bepaalt uw ‘redelijke oordeel’ als werkgever.

Het wetsvoorstel geeft als voorbeelden van noodzakelijk gereedschap:

 • de kwast van de schilder
 • de duimstok van de timmerman
 • de naaimachine van de kledingmaker

Andere voorwaarden zijn:

 • Uw werknemer moet de zaken teruggeven – of de restwaarde vergoeden – als ze niet meer noodzakelijk zijn voor de behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking.
 • De vergoeding of verstrekking mag niet door uw werknemer zijn gefinancierd door toepassing van het cafetariamodel (uitruil arbeidsvoorwaarden).
 • De vergoeding of verstrekking wordt niet genoten door een bestuurder of commissaris van de inhoudingsplichtige werkgever. Alleen als u aannemelijk maakt dat de vergoeding voor of verstrekking van deze (noodzakelijke) zaken gebruikelijk is, blijft ook voor deze twee categorieën werknemers die vergoeding/verstrekking gericht vrijgesteld.

2. Voorzieningen

Bepaalde voorzieningen die geheel of gedeeltelijk op de werkplek worden gebruikt, worden ook gericht vrijgesteld. Deze voorzieningen werden voorheen op nihil gewaardeerd. Met ingang van 2015 geldt een gerichte vrijstelling, óók voor vergoedingen en verstrekkingen. Welke? Dat wordt nog bepaald in een ministeriële regeling. Het wetsvoorstel geeft geen voorbeelden.

3. Branche-eigen producten

Tot slot de herinvoering van de geldende vrijstelling voor personeelskortingen op branche-eigen producten: ten hoogste 20% van de waarde in het economische verkeer, met een maximum van 500 euro per werknemer per jaar.

Maximale vrijstelling verlaagd

Er is één verschil. Het is niet meer mogelijk om de ongebruikte kortingsruimte door te schuiven naar volgende jaren. In het oude regime kon u in een periode van drie jaar eenmalig een belastingvrije korting krijgen van maximaal 1.500 euro. In het WKR-regime kan dit niet meer. De maximale vrijstelling is 500 euro per kalenderjaar.

Binnenlandse en buitenlandse boeten

Tot en met 2014 stond de belastingdienst toe dat vergoeding van Nederlandse boeten ten laste van de vrije werkkostenruimte werd gebracht, net zoals met buitenlandse boeten. Dit verandert in 2015. Vergoeding van buitenlandse boeten worden verplicht werknemersloon. Aanwijzing als werkkosten ten laste van de vrije ruimte is niet meer mogelijk.

Daarmee is het beleid van de belastingdienst achterhaald. Vergoeding van alle boeten – binnenlandse en buitenlandse – kan geen werkkosten zijn, maar is verplicht werknemersloon.

Andere afrekensystematiek

Bij overschrijding van de vrije werkkostenruimte bent u als werkgever de 80%-eindheffing pas verschuldigd na afloop van het kalenderjaar. U moet dit doen bij de loonaangifte over het eerste tijdvak van het volgende jaar. In het huidige WKR-regime moet in voorkomende gevallen reeds lopende het kalenderjaar worden afgerekend.

Invoering concernregeling

In concernverband opererende inhoudingsplichtigen mogen de werkkostenregeling gezamenlijk toepassen. Een niet-benut deel van de vrije WKR-ruimte door de ene inhoudingsplichtige kan hierdoor worden gebruikt om een overschrijding door de andere te compenseren. Werkgevers zijn in deze zin met elkaar verbonden indien tussen hen een belang bestaat van ten minste 95%. Bij overschrijding van de vrije WKR-ruimte op concernniveau moet de vennootschap die het hoogste bedrag aan loon heeft betaald, de 80%-eindheffing afdragen. De andere vennootschappen blijven hoofdelijk aansprakelijk.


Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van pasklare software die u in staat stelt uw administratie op orde te houden. Onze programma’s worden gebruikt in het midden- en kleinbedrijf (de programma’s zijn toepasbaar in iedere branche) en door administratie- en accountantskantoren. Lees verder….

Contact

MicroStar B.V.
Handelsweg 9
1851 NX Heiloo
T: 088-9090490
F: 088-9090491
E: info@microstar.nl
W: www.microstar.nl

14 Besparingstips voor ZZP’ers

spaarvarken

Als zelfstandige moet u zorgvuldig met uw geld omgaan. U weet immers nooit wanneer u hoeveel inkomsten kunt verwachten. Wij geven u vijftien tips om te kunnen besparen op uw kosten.

Stuur uw facturen op de goede datum

Doet u elk kwartaal btw-aangifte? Let op de factuurdatum. Als u de factuur aan het eind van het kwartaal verstuurt, bijvoorbeeld op 30 juni, moet u al op 31 juli je btw afdragen. Verstuur u de factuur met als datum 1 juli, dan betaalt u pas op 31 oktober. Dat kan u net de financiele armslag geven die u nodig heeft.

Houd de kleine ondernemersregeling in de gaten

Komt het bedrag dat u in een kalenderjaar aan btw moet betalen rond de 1.345 euro uit? Let op, het kan voordelig zijn om even rustig aan te doen. Als u minder dan 1.345 euro aan btw hoeft af te dragen, wordt dit volgens de kleine ondernemersregeling kwijtgescholden. Als uw betaalde btw onder de 1.883 euro uitkomt, krijgt u 2,5 x (1.883 – het bedrag dat u aan btw moet betalen) aan vermindering. Als u 1.500 euro moet afdragen, gaat hier dus (1.883 – 1.500 = 383) x 2,5 = 957,5 euro vanaf. U betaalt dan nog 542,5 euro aan btw. Als u denkt dat u hieraan gaat voldoen, kunt u bij uw kwartaalaangiftes al een schatting maken en de btw inhouden. Aan het eind van het jaar wordt definitief bepaald of u recht hebt op deze regeling. Kijk op de website van de Belastingdienst voor alle voorwaarden.

Werk in de bieb

Bent u zo’n zzp’er die aan een laptop en wifi genoeg heeft? U kunt natuurlijk in uw eigen huis werken, maar u bent niet de enige als u dat niet prettig vindt. Een flexwerkplek kost echter al snel een paar honderd euro per maand en elke dag soja-lattes gaan drinken in de koffiebar tikt uiteindelijk ook aardig aan. Een goed compromis is de bibliotheek. Vaak is het er heerlijk rustig en doorgaans is er gratis wifi, zijn er printers en computers die u kunt gebruiken. Bijkomend voordeel is dat u er misschien handige boeken, kranten en tijdschriften vindt over ondernemen of uw vakgebied.

Onderhandel

47 procent van de Nederlandse consumenten vraagt wel eens om korting, blijkt uit onderzoek van I & O Research. U niet? Zeker bij de leveranciers waar u een grote klant bent, kunt u best eens gaan onderhandelen. Misschien kunt u een contract afsluiten om het komende jaar klant te blijven, in ruil voor goede korting of een leverancierskrediet. Immers, nee heeft u, ja kunt u krijgen. Of misschien kunt u beter een barter afsluiten. Hier ruilt u uw diensten voor de andere. Let op:  u moet ook voor barters een factuur sturen en deze ‘verdiensten’ aangeven bij de Belastingdienst.

Gebruik een boekhoudprogramma

Uw boekhouding volledig uitbesteden is niet nodig. Gebruik een goed boekhoudprogramma en houd zo goed overzicht over uw inkomsten, uitgaven en uren en uw jaarrekeningen. Boekhoudprogramma’s kunnen u ook advies geven over uw bestellingen en uw voorraad. U kunt eventueel binnen zo’n programma samenwerken met een boekhouder, adviseur of accountant die de boekhouding controleert en aangifte doet. Zo zijn uw belastingzaken foutloos, zonder dat u al het werk hoeft uit te besteden aan een deskundige.

Doe aan belastingmiddeling

Heeft u de laatste zeven jaar een wisselend inkomen gehad (bijvoorbeeld omdat je bent begonnen met werken, of bent gestopt met werken in loondienst)? Je kunt belastingmiddeling aanvragen. Hier wordt uw inkomen gemiddeld over drie aansluitende jaren en je belasting berekend over dit gemiddelde. Als blijkt dat u teveel hebt betaald, kunt u het bedrag boven 545 euro terugvragen, maximaal 36 maanden na het verkrijgen van de laatste definitieve (!) berekening van uw verzamelinkomen. Zo’n 300.000 Nederlanders hebben recht op de regeling, maar door onbekendheid maken slechts zo’n 10.000 er gebruik van. Ook zo’n 100.000 zzp’ers laten de regeling liggen, schat zzp-centrum. Op internet vindt u diverse websites waar u, aan de hand van uw door de Belastingdienst vastgestelde verzamelinkomen, kunt uitrekenen of u geld kunt terugkrijgen en voor een paar euro vraagt u het document aan dat u naar je belastingkantoor kunt sturen. Een goede boekhouding is hiervoor wel onontbeerlijk.

Benut iedere aftrekpost

Er bestaat een grote lijst aan aftrekposten waar u als ondernemer gebruik van kunt maken. Gemiddeld kan een ondernemer 30 procent van zijn winst aftrekken. Is het niet uw hobby om fiscale regelingen door te pluizen? Neem dan een adviseur in de hand. Hij of zij kent de laatste stand van zaken en zorgt ervoor dat u geen mogelijkheid mist. Een goede administratie bijhouden is wederom een vereiste. Op zakelijke ritten met uw privéauto kunt u bijvoorbeeld 19 cent per kilometer van de winst aftrekken. Bewaar ook uw brandstof- en onderhoudsbonnetjes. De btw hierop is naar rato aftrekbaar. Gebruikt u uw auto voor de helft zakelijk en voor de andere helft privé? U mag de helft van de btw aftrekken. Op zakelijke reizen met het openbaar vervoer mag u 6 procent btw aftrekken, ook al staat het niet op uw kaartje. Soms zijn ook de kosten voor uw werkruimte thuis aftrekbaar. Doe de test op de website van de Belastingdienst om te zien of dit voor u het geval is. En let op: ook kosten die u hebt gemaakt in de aanloopfase naar uw onderneming, zijn aftrekbaar. Denk aan een marktverkenning of advies.

Schrijf zorgvuldig af

Als startende ondernemer mag u gebruik maken van willekeurige afschrijving. Ook milieubedrijfsmiddelen mag u willekeurig afschrijven (Vamil). Ga hier zorgvuldig mee om. Schrijf kosten af in een jaar dat u veel winst maakt. Maakt u in uw eerste jaar nog geen winst? Schuif dan de afschrijving voor u uit. Hier kunt u ook advies over inwinnen bij een fiscaal adviseur.

Werk samen

Zelf elke keer het wiel uitvinden kost tijd en geld. Werk samen met collega-ondernemers en vraag om tips. Waar kunt u het best uw website laten bouwen, wie is een goede accountant, welke advertenties werken nou echt? Ook kunt u een kantoor en spullen delen en bepaalde diensten (zoals de verwerking van je bedrijfsafval) samen afnemen. Misschien kunt u meedoen aan collectieve inkoop van goederen of afname van diensten. Ook kunt u met ondernemers uit uw wijk aan marketing doen of de openbare ruimte aantrekkelijker maken. Daar profiteer je uiteindelijk allemaal van.

Bekijk uw contracten opnieuw

Leg al uw verzekeringen en abonnementen eens onder de loep. De tarieven voor bijvoorbeeld de arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn de laatste twee jaar flink omlaag gegaan. Wellicht kunt u geld besparen door deze opnieuw af te sluiten. Kijk ook kritisch naar uw contracten voor energie, internet en telefonie en, rond de jaarwisseling, naar uw zorgverzekering. Zit u nog steeds bij de goedkoopste en beste aanbieder? Ook als u tevreden bent over uw aanbieder, kunt u best eens bellen en vragen of ze u een goed aanbod kunnen doen als u uw abonnement verlengt.

Investeer meer dan 2.300 euro

Heeft u dit jaar al een of meer nieuwe bedrijfsmiddelen van meer dan 450 euro aangeschaft (bijvoorbeeld een computer)? Kijk dan of u in dit kalenderjaar meer kunt investeren en boven de drempel van 2.300 euro kunt komen. Dan maakt u aanspraak op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en kunt u maximaal 28 procent van de kosten extra afschrijven. Let op: als je de middelen binnen vijf jaar verkoopt of weggeeft, moet u een deel terugbetalen.

Wees zuinig met energie

Een paar simpele gedragswijzigingen of kleine investeringen kunnen ervoor zorgen dat uw energiekosten flink omlaag gaan. Wees u bewust van uw energieverbruik en laat geen apparaten onnodig aanstaan. Neem die spaar- of ledlampen. Zet die verwarming wat lager. U kunt ook een keer advies inwinnen om je zaak energiezuiniger te maken. Sommige gemeenten of provincies hebben hier zelfs subsidiepotjes voor.

Overleg online

Is het altijd nodig dat u voor een afspraak naar de klant toegaat of hem bij u ontvangt? Het kan prettig zijn om een nieuwe partner de eerste keer een hand te kunnen geven, maar wellicht kunt u volgende afspraken online doen. Door Skype of Google Hangout te gebruiken kun je elkaar in de ogen kijken en met elkaar praten, zonder dat het u geld of reistijd kost. Behandel een online vergadering als een normale meeting: zet na afloop de afgesproken punten even in een mailtje en zorg dat u er, ook vanachter uw eigen computer, representatief uitziet.


Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van pasklare software die u in staat stelt uw administratie op orde te houden. Onze programma’s worden gebruikt in het midden- en kleinbedrijf (de programma’s zijn toepasbaar in iedere branche) en door administratie- en accountantskantoren. Lees verder….

Contact

MicroStar B.V.
Handelsweg 9
1851 NX Heiloo
T: 088-9090490
F: 088-9090491
E: info@microstar.nl
W: www.microstar.nl

Miljoenennota 2015: de belangrijkste maatregelen op een rij

prinsjesdag_2014

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem heeft vanmiddag in de Tweede Kamer de Miljoenennota aangeboden, met daarin de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Wat zijn de belangrijkste maatregelen die in de Miljoenennota staan? Een beknopt overzicht.

De overheid geeft komend jaar in totaal 259,6 miljard uit tegenover een bedrag van 248,6 miljard aan inkomsten. De gevolgen van de maatregelen voor de koopkracht waren al bekend. De koopkracht van werkenden en uitkeringsgerechtigden stijgt gemiddeld met een half procent. Inkomens tot 2600 euro gaan er gemiddeld een half procent op vooruit, die tussen de 2600 en 5200 euro gaan er 0,25 procent op vooruit. Inkomens tussen 5200 en 7500 en daarboven gaan er 0,75 procent op vooruit; de koopkracht van gepensioneerden blijft gelijk.

De Miljoenennota 2015 is in zijn geheel te downloaden op rijksoverheid.nl. Hieronder een overzicht van de belangrijkste maatregelen:

Financiën / belastingen

 • Voor extra koopkracht wordt volgend jaar 160 miljoen uitgetrokken.
 • Voor belastingverlaging (eerste schijf) wordt jaarlijks 475 miljoen uitgetrokken.
 • De regering belooft volgend jaar verder te werken aan de beloofde herziening van het belastingstelsel. Het kabinet wil op termijn 100.000 nieuwe banen creëren door de lasten op arbeid jaarlijks met vijftien miljard euro te verlagen.
 • De arbeidskorting wordt verhoogd. Dat kost jaarlijks een half miljard.
 • Het kabinet stopt met het belastingvrij schenken voor het kopen van een nieuw huis.
 • Het lage btw-tarief voor verbouwingen wordt verlengd, wat 128 miljoen kost.

Sociale Zaken

 • De introductie van de brug-ww, bedoeld om werkgevers te stimuleren die overtollige werknemers van andere bedrijven willen overnemen: als die werknemers moeten worden omgeschoold, worden die uren betaald uit de ww. De maatregel moet op 1 januari ingaan.
 • De kinderopvangtoeslag, die bij werkloosheid was nu maximaal drie maanden was, wordt een half jaar om ontslagen werknemers met kinderen langer de tijd te geven fulltime op zoek te gaan naar een nieuwe baan.

Gezondheidszorg

 • De zorgpremie wordt verhoogd met 114 euro per jaar, het eigen risico met 15 euro.
 • Voor het eerst in de geschiedenis dalen de uitgaven in de ziekenhuiszorg. Komend jaar verwacht minister Schippers (Zorg, VVD) 22,2 miljard kwijt te zijn aan ziekenhuiszorg tegen 22,9 miljard dit jaar. De daling is vooral het gevolg van de afspraken die de minister heeft gemaakt met verzekeraars en ziekenhuiswezen over beperkte uitgavegroei.
 • De daling in zorguitgaven is historisch te noemen. Voor het eerst dalen de collectieve uitgaven aan zorg. Die komen volgend jaar uit op 71,3 miljard euro. Vergeleken met de begroting van vorig jaar wordt in één klap 1,4 miljard bespaard met de hervormingen in de langdurige zorg.
 • Opvallend zijn de bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg. Bij de psychiatrie dalen de uitgaven met 12 procent naar 3,6 miljard euro.
 • Volwassenen zijn volgend jaar gemiddeld 5.075 euro kwijt aan de zorg, 15 euro minder dan vorig jaar. In dat bedrag zijn alle gemiddelde kosten meegenomen: van premies via het loonstrookje tot de premies die rechtstreeks aan zorgverzekeraars worden betaald. Ook is een gemiddelde zorgtoeslag van 297 euro in het bedrag verwerkt en een schatting wat burgers aan eigen betalingen kwijt zijn.

Defensie / Buitenland

 • Defensie krijgt er tot 2017 driehonderd miljoen euro bij, en vanaf daarna jaarlijks honderd miljoen. Volgend jaar koopt Defensie in elk geval twintig extra Bushmasters (gepantserde voertuigen) en er komen meer Cougar-helikopters. Ook gaat Defensie meer onbemande vliegtuigen aanschaffen.
 • Het kabinet stelt een nieuw fonds in voor hulp aan de slachtoffers van oorlogsgeweld en natuurrampen. Voor het fonds wordt 570 miljoen euro vrijgemaakt.

Veiligheid / Justitie

 • De geheime dienst AIVD krijgt er elk jaar 25 miljoen euro bij.
 • Het Openbaar Ministerie krijgt volgend jaar 5 miljoen euro, oplopend tot 20 miljoen in 2019 specifiek voor de aanpak van internationale criminaliteit zoals jihadisme en kinderporno, bedongen door D66, ChristenUnie en de SGP.
 • Voor asielzoekers wordt 375 miljoen euro uitgetrokken omdat de stroom asielzoekers hoger is dan verwacht.
 • De verhoging van de tarieven voor de griffierechten – kosten voor burgers om een rechtszaak te beginnen – wordt lager dan het kabinet eerst wilde. De bezuiniging komt neer op 13 miljoen euro per jaar, dat zou eerst 38 miljoen zijn.

Onderwijs

 • Er komt 115 miljoen euro om 15.000 leraren een bachelor- of masteropleiding te laten volgen. Alle docenten krijgen een persoonlijk opleidingsbudget en tijd voor bijscholing.
 • Na jaren nullijn volgen de salarissen van docenten in 2015 weer de markt.
 • In het middelbaar beroepsonderwijs moet ook meer uitgeblonken worden: daar is vanaf 2015 elk jaar 25 miljoen euro voor. Mbo-opleidingen worden voortaan afgerekend op hun prestaties. Voor technische opleidingen die zicht bieden op werk, komt een apart potjes van 75 miljoen euro extra.
 • Het kabinetsplan om een sociaal leenstelsel in te voeren levert voor de begroting van volgend jaar nog geen geld op omdat de invoering ervan gepland staat voor september 2015. De financiële gevolgen laten daarna nog enkele jaren op zich wachten.

Binnenlandse Zaken

 • Het kabinet maakt volgend jaar bekend of elektronisch stemmen opnieuw wordt ingevoerd.
 • Voor de overgang van de maatschappelijke ondersteuning (WMO) van Rijk naar gemeente wordt eenmalig 40 miljoen uitgetrokken.

Overige maatregelen

 • Het kabinet investeert in een zogenaamd Toekomstfonds om innovatie te stimuleren. Dit jaar krijgt het 125 miljoen, volgend jaar 50 miljoen en in 2016 25 miljoen.
 • Er komt een nieuw Deltaplan dat Nederland beter moet beschermen tegen het water. In plaats van verschillende normen voor verschillende delen van het land, kan in de toekomst iedereen achter de dijken rekenen op een gelijk beschermingsniveau. Het gaat om een niveau van ten minste een op de honderdduizend, wat betekent dat de kans om te overlijden als gevolg van een overstroming jaarlijks nergens groter is dan 0,001 procent.
 • Uitvoering van de nieuwe Omgevingswet gaat alle wetgeving op het gebied van Ruimtelijke Ordening vervangen. De Omgevingswet is in 2014 ingediend bij de Tweede Kamer, vanaf volgend jaar moet er ook uitvoering aan die wetgeving gegeven worden. Wet- en regelgeving op het gebied van Ruimtelijke Ordening wordt dan eenvoudiger, flexibeler en minder tijdrovend.
 • Voor de aanpak van schijnconstructies wordt volgend jaar eenmalig honderd miljoen uitgetrokken.
 • In 2016 wordt bezuinigd op de ouderentoeslag (190 miljoen) en de ouderenkorting (195 miljoen). Dit is nodig voor de dekking van de (geschrapte) huishoudentoeslag.
 • In 2015 wordt in totaal voor 278 kilometer aan wegen aangelegd.
 • Het inkomen van de koning stijgt volgend jaar van 817.000 naar 823.000 euro. Het inkomen van koningin Máxima stijgt ook, van 324.000 naar 326.000 euro. Behalve het koningspaar kan ook prinses Beatrix op meer inkomsten rekenen. Haar ‘salaris’ stijgt van 462 naar 465 duizend euro.
 • Paleis Huis ten Bosch wordt vanaf volgend jaar gerenoveerd. Dat gaat 35 miljoen euro kosten. Het gaat vooral om het aanpassen van verouderde elektra en waterleidingen. Ook wordt de beveiliging aangepast en asbest verwijderd. Daarnaast is renovatie van gevels, daken en binnenwerk nodig.

Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van pasklare software die u in staat stelt uw administratie op orde te houden. Onze programma’s worden gebruikt in het midden- en kleinbedrijf (de programma’s zijn toepasbaar in iedere branche) en door administratie- en accountantskantoren. Lees verder….

Contact

MicroStar B.V.
Handelsweg 9
1851 NX Heiloo
T: 088-9090490
F: 088-9090491
E: info@microstar.nl
W: www.microstar.nl

Zo ziet een goede (elektronische) factuur eruit

factuur
Een factuur is niet alleen belangrijk om financiële redenen, het is ook meteen een visitekaartje van uw onderneming.

Om er zeker van te zijn dat uw factuur betaald wordt, moet hij niet alleen voldoen aan formele vereisten. Het oog wil ook wat. Het uiterlijk van de factuur kan zelfs bepalend zijn voor de snelheid waarmee hij betaald wordt.

Onderzoek wijst namelijk uit dat aan de vormgeving van de factuur weinig aandacht wordt besteed. En wanneer u klachten krijgt over uw facturen, is dat misschien wel een teken om eens naar de vormgeving te kijken.

Formele vereisten

Op een factuur moeten in ieder geval de volgende zaken worden vermeld:

 • naam en adres van uw onderneming;
 • naam en adres van de klant;
 • factuurdatum;
 • volgnummer van de factuur (facturen moeten opeenvolgend genummerd worden);
 • omschrijving van de geleverde dienst of product;
 • eenheidsprijs (excl. btw en eventuele kortingen);
 • eventuele hoeveelheid, dan wel aantal van de geleverde dienst of product;
 • de leverdatum;
 • van toepassing zijnde btw-tarief bij verschillende leveringen;
 • eventuele offertedatum;
 • KvK-nummer;
 • uw btw-nummer (14 posities); alleen bij zogenoemde ‘verlegde btw’* ook het btw-nummer van uw klant;
 • prijs excl. btw;
 • vermelding of er sprake is van vrijstelling, levering naar een andere lidstaat dan de EU, verlegging of levering onder de margeregeling;
 • btw-bedrag (én percentage);
 • totaal bedrag.

* Van verlegde BTW is sprake, wanneer de verplichting tot het voldoen van de aangifte wordt verlegd van de vervoerder naar de afnemer. Dit gebeurt veel bij vervoersdiensten tussen landen in de Europese Unie.

Acceptgiro

Het bijvoegen of aanhechten van een acceptgiro kan betaling van uw factuur versnellen. Ook dat kunt u steeds meer én betrouwbaar op digitale wijze doen.

Elektronisch factureren

De digitale (of elektronische) factuur is al sinds 2004 wettelijk toegestaan. De laatste jaren neemt het gebruik ervan toe, mede als gevolg van het streven naar administratieve lastenvermindering.

De bestaande toepassingen waarmee elektronisch kan worden gefactureerd, bieden nog lang niet allemaal de mogelijkheid om zowel inkomende als uitgaande facturen elektronisch te verwerken. De meeste online boekhoudpakketten kunnen dat overigens wel.
Daarnaast is in steeds meer gevallen een koppeling met internetbankieren mogelijk. Ook banken werken inmiddels aan integratie van internetbankieren en boekhoudsoftware.

Geen standaard

Omdat een echte standaard ontbreekt, valt in principe elk document als elektronische factuur aan te merken. Het PDF-bestandsformaat kan zich in een toenemende populariteit verheugen, omdat het programma Acrobat Reader – waarmee dergelijke bestanden geopend worden –  gratis verkrijgbaar is.
Voor business-to-consumer relaties kunt u met de gratis versie van dat bestandsformaat volstaan (dus zonder digitale handtekening).
Sinds 11 februari 2009 is het ook voor Nederlandse bedrijven onderling toegestaan electronische facturen te versturen, zonder dat die zijn voorzien van een digitale handtekening.

Met ingang van 1 januari 2013 bepaalt u – ook bij het internationaal zaken doen – zelf hoe u de integriteit, authenticiteit en leesbaarheid van een elektronische factuur waarborgt (vanaf het moment dat u de factuur uitreikt totdat de bewaartermijn verloopt). Tot die tijd bestaat bij het zaken doen met bedrijven binnen de Europese Unie (EU) nog steeds de verplichting om een factuur te voorzien van een digitale handtekening.

Eisen Belastingdienst

De Belastingdienst keurt in principe de volgende drie factuurvormen goed:

 • elk gewenst formaat (Microsoft Word of Excel, PDF), al dan niet voorzien van digitale handtekening.
 • facturen uitgewisseld op basis van het EDI-formaat (Electronic Data Interchange). EDI wordt al tientallen jaren gebruikt voor bestandsuitwisseling tussen bedrijven onderling.
 • overige methoden (in dit geval is voorafgaand overleg met uw belastinginspecteur nodig).

Een elektronische factuur voor zakelijke doeleinden moet aan de volgende vereisten voldoen:

 • alle vereisten die gelden voor een ‘gewone’ factuur (zie hierboven);
 • veilige verbinding of verzending via internet van beveiligde bestanden. In ieder geval een methode van gegevensuitwisseling, die geen twijfel laat bestaan over de afzender. U moet bijvoorbeeld achteraf kunnen verifiëren of een factuur inderdaad afkomstig is van een bepaald bedrijf;
 • door u te betalen en af te trekken BTW moeten op dezelfde manier worden toegepast.

Het Platform e-factureren heeft hier een handige checklist over de controle door de Belastingdienst gepubliceerd.

Voor- en nadelen e-factureren

Voordelen:

 • goedkoper (een papieren factuur kost € 2,50, een elektronische factuur € 0,30);
 • meerdere mogelijkheden factuurinrichting en verzending (dagelijks, wekelijks, maandelijks);
 • archivering is niet meer noodzakelijk;
 • zoeken gaat sneller, omdat er een voledige historie wordt bijgehouden;
 • vaak koppeling met boekhoudpakket (en bankrekening) mogelijk;
 • verhoging klanttevredenheid;
 • minder werk voor backoffice.

Nadelen :

 • (nog) geen formele standaard;
 • soms geen koppeling met boekhoudpakket (en bankrekening);
 • onduidelijke wetgeving.

Tips om uw factuur eerder betaald te krijgen

 1. Zorg voor een duidelijke vormgeving met een herkenbaar logo. Veel ondernemers maken nog gebruik van de standaard-layout die een boekhoudpakket biedt.
 2. Het totaalbedrag moet in één oogopslag zichtbaar zijn. Een veel voorkomende fout is dat een bedrag zonder BTW wordt overgemaakt.
 3. Vermeld de exacte datum waarop het verschuldigde bedrag uiterlijk moet zijn overgemaakt. Veelal staat er standaard onder een factuur een regel als ‘betaling binnen 14 dagen’.
 4. Lever een specificatie bij de factuur. Met name IT-facturen bestaan vaak uit een artikelnummer en/of een vakterm. Een bijlage met heldere omschrijving voorkomt onnodige vertraging.
  N. B. Let ook op bij declaraties van gedetacheerd personeel. Een specificatie met datumaanduiding, aantal uren en omschrijving van de werkzaamheden voorkomt veel ergernis.
 5. Wanneer er een offerte is gemaakt, laat de factuur daar dan bij aansluiten.
 6. Mogelijk kunt u de algemene voorwaarden van uw onderneming op de achterkant laten drukken. Verwijs er in ieder geval naar en vermeld duidelijk een termijn waarbinnen er bezwaar kan worden gemaakt.

Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van pasklare software die u in staat stelt uw administratie op orde te houden. Onze programma’s worden gebruikt in het midden- en kleinbedrijf (de programma’s zijn toepasbaar in iedere branche) en door administratie- en accountantskantoren. Lees verder….

Contact

MicroStar B.V.
Handelsweg 9
1851 NX Heiloo
T: 088-9090490
F: 088-9090491
E: info@microstar.nl
W: www.microstar.nl

Alle SEPA-landen op een rij

SEPA_landenDe Single European Payments Area (SEPA) standaardiseert het betalingsverkeer binnen Europa. Denk aan de invoering van het IBAN-nummer, dat u per 1 augustus 2014 moet gebruiken. In dit overzicht ziet u hoeveel landen momenteel onderdeel uitmaken van SEPA en welke dat zijn.

SEPA-landen

Tot de Single European Payments Area (SEPA) behoren in totaal 33 landen, namelijk alle 28 landen van de EU (Europese Unie), aangevuld met nog 5 landen.

Landen Europese Unie (EU):

1.    België
2.    Bulgarije
3.    Cyprus
4.    Denemarken
5.    Duitsland
6.    Estland
7.    Finland
8.    Frankrijk
9.    Griekenland
10.    Hongarije
11.    Ierland
12.    Italië
13.    Kroatië (nieuwe lidstaat per 1 juli 2013)
14.    Letland
15.    Litouwen
16.    Luxemburg
17.    Malta
18.    Nederland
19.    Oostenrijk
20.    Polen
21.    Portugal
22.    Roemenië
23.    Slovenië
24.    Slowakije
25.    Spanje
26.    Tsjechië
27.    Verenigd Koninkrijk
28.    Zweden

Aangevuld met de volgende 5 landen:

29.    IJsland
30.    Liechtenstein
31.    Monaco
32.    Noorwegen
33.    Zwitserland


Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van pasklare software die u in staat stelt uw administratie op orde te houden. Onze programma’s worden gebruikt in het midden- en kleinbedrijf (de programma’s zijn toepasbaar in iedere branche) en door administratie- en accountantskantoren. Lees verder….

Contact

MicroStar B.V.
Handelsweg 9
1851 NX Heiloo
T: 088-9090490
F: 088-9090491
E: info@microstar.nl
W: www.microstar.nl