10 voordelen van online boekhouden

Voor veel ondernemers is het bijhouden van de bedrijfsboekhouding zeker niet het meest favoriete klusje. Iedere minuut die gebruikt wordt voor het bijhouden van deze administratie gaat in de ogen van de ondernemer ten koste van de uitvoer van de bedrijfsvoering. Dit is echter niet helemaal waar met de huidige mogelijkheden die het online boekhouden met zich meebrengt, mits er gekozen is voor het juiste pakket. Wij benoemen hier 10 voordelen die het online boekhouden u biedt.

Er zijn nog zeer veel ondernemers die regelmatig met een kartonnen doos of een map onder hun armen de accountant bezoeken. Dat is niet alleen zonde van de tijd, maar ook van een efficiënte bedrijfsvoering. Door de moderne mogelijkheden van het online boekhouden doet u uzelf tekort als u de boekhouding op deze manier uit handen geeft. U kunt gerust uw bedrijfsboekhouding aan uw accountant uit handen geven, maar dan wel op een andere (meer modernere) manier.

Waarom kiezen voor online boekhouding?

Een online boekhouding die volledig is afgestemd op uw wensen en behoeften sluit volledig aan op een moderne bedrijfsvoering waarbij efficiëntie en inzicht een belangrijke rol spelen. Het digitale boekhouden biedt immers de benodigde inzichten die noodzakelijk zijn om snel te kunnen reageren wanneer dat noodzakelijk is. U kunt als ondernemer een actieve rol spelen, altijd en overal inzicht hebben op de financiële situatie van het bedrijf en 24/7 de controle over uw bedrijf houden. Genoeg redenen dus om te kiezen voor een online boekhouding.

10 voordelen van online boekhouden

 • Online boekhouden is locatie onafhankelijk.
 • Mogelijkheden voor digitale facturatie is tijdbesparend én kostenbesparend.
 • Een online boekhoudpakket is makkelijk koppelbaar met kassagegevens. Daarnaast zijn gegevens van klanten en leveranciers makkelijk in het systeem te integreren.
 • De boekhouding is inzichtelijk voor zowel de ondernemer als voor een eventuele accountant. Hierdoor kan er méér interactie tussen deze twee partijen plaatsvinden.
 • Een online boekhoudpakket op maat is platform- en browser onafhankelijk.
 • Een SaaS boekhouding in de Cloud maakt op periodieke basis een automatische back-up van de boekhouding.
 • Online boekhouden is een veilige oplossing. De data wordt via een beveiligde SSL-verbinding (ge-encrypt) verstuurd.
 • De leverancier zorgt ervoor dat updates worden doorgevoerd.
 • Maandelijkse kosten van het digitale boekhouden zijn laag.
 • Een online boekhoudpakket op maat groeit mee met het bedrijf.

Online boekhoudpakket op maat

Het online boekhouden draagt dus bij aan de efficiëntie, flexibiliteit, transparantie en tijdsbesparing in de bedrijfsprocessen. Het is hierbij wel van belang dat er gekozen wordt voor een online boekhoudpakket op maat. Dit is een boekhoudpakket dat naadloos aansluit op al uw andere toegepaste systemen, alle gewenste functionaliteiten heeft en aansluit op een eventuele bedrijfsgroei. Dit laatste is wel belangrijk. Het zou immers niet efficiënt zijn als u over een tijdje weer een ander boekhoudpakket moet gebruiken omdat uw huidige programma niet meer past bij uw bedrijf.

Welk digitaal boekhoudpakket het meest geschikt voor u is?
We laten het u graag vrijblijvend zien.

MicroStar zorgt ervoor dat u uzelf niets tekort hoeft te doen, niet nu en niet in de toekomst.

Neem contact met ons op om uw mogelijkheden voor online boekhouden te bespreken.

Bespaar tijd en kies voor de juiste boekhoudsoftware

Om bedrijfsprocessen zo soepel mogelijk te laten verlopen, is het verstandig om ook de financiële administratie hierop af te stemmen. Dit is ook van toepassing op het boekhoudprogramma dat u gebruikt. Op het moment dat de boekhoudsoftware is afgestemd op de structuur van het bedrijf, zal het bijhouden van de boekhouding op een efficiënte manier bijgehouden kunnen worden en hoeft deze taak niet onnodig tijd te kosten.

Veel ondernemers zien het bijhouden van hun administratieve taken als noodzakelijk kwaad. Zij richten zich (terecht) het liefst op hun main business omdat hier immers hun verdienmodel op afgestemd is. Het bijhouden van administratieve taken wordt dan ook vaak gezien als erg tijdrovend.

De belangrijkste oorzaak van het onnodig tijd verliezen aan bedrijfsadministratie

Op het moment dat u door stijgende bedrijfsresultaten steeds meer tijd kwijt bent aan administratieve taken, zult u dit wellicht niet als een probleem beschouwen. Veel ondernemers zijn echter onnodig veel tijd kwijt door het gebruik van een “verkeerd” boekhoudsoftware pakket.

De term “verkeerd” staat in dit geval voor niet passend. Een juist boekhoudsoftware pakket zal naadloos passen bij de structuur van een bedrijf. Een verkeerde keuze is dan ook vaak de belangrijkste oorzaak van het onnodig tijd verliezen aan bedrijfsadministratie.

Waar het juiste boekhoudsoftware pakket aan moet voldoen

Als u het bovenstaande leest, zult u direct begrijpen waarom deze keuze zo enorm belangrijk is. De term “tijd is geld” is zeer herkenbaar bij de meeste ondernemers. Het kost u dus indirect geld als u boekhoudsoftware gebruikt dat niet bij uw bedrijf past. Is dit bij u ook het geval?

Als u deze laatste vraag met “ja” kunt beantwoorden, is het de overweging waard om over te stappen op een ander, meer passend, boekhoudpakket. Daarnaast is het voor beginnende ondernemers goed om hierin een afgewogen keuze te maken. Het is verstandig om bij het maken van de keuze rekening te houden met de huidige bedrijfsvoering, maar ook met de manier waarop u dit voor ogen heeft in de toekomst. Op deze manier kunt u voorkomen dat u in later stadium (weer) een overstap moet maken.

7 Overwegingen om rekening mee te houden bij de keuze voor passende boekhoudsoftware

Er zijn een aantal aspecten om rekening mee te houden bij de keuze voor een passende boekhoudsoftware. Hieronder vindt u 7 belangrijke overwegingen. U zult merken dat u veel minder tijd kwijt zult zijn aan de financiële administratie als uw boekhoudpakket aan deze eisen voldoet.

 • De software moet afgestemd zijn op uw branche. Eventuele branche specifieke software moet hier op een eenvoudige wijze in te integreren zijn. Dit voorkomt dat u veel tijd kwijt bent aan eventuele dubbele handelingen.
 • Uw boekhoudsoftware moet op afstand in te lezen en te bewerken zijn. Op deze manier maakt u uw administratie locatie onafhankelijk en kunt u deze op een efficiënte wijze beheren.
 • Met uw boekhoudpakket moet u op een eenvoudige wijze het gewenste aantal transacties kunnen uitvoeren. Let hierbij ook op de toekomst, in een later stadium zal u wellicht meer transacties uitvoeren. De boekhoudsoftware moet dus gericht zijn op groei. Het is belangrijk om een pakket te vinden dat aansluit op uw gewenste mogelijkheden, die u kunt krijgen tegen een gunstige prijsstelling.
 • Er moeten mogelijkheden zijn om in later stadium meer functionaliteiten te koppelen aan het systeem, denk aan een directe betaaloptie in vorm van een kassasysteem. Als u hier nu al rekening mee houdt dan kunt u in de toekomst veel tijd besparen.
 • Het boekhoudpakket moet begrijpelijk zijn en aansluiten op toepassingen als de belastingaangifte. Het kost te veel tijd als u hier veel uitzoekwerk aan heeft.
 • Uw boekhoudsoftware moet kunnen communiceren met de software van uw accountant als u gebruik maakt van zijn of haar diensten.
 • Een boekhoudprogramma moet betrouwbaar en goed beveiligd zijn zodat  personen die niet geautoriseerd zijn geen inzicht kunnen krijgen in uw financiële administratie.

MicroStar boekhoudsoftware voor een efficiënte bedrijfsboekhouding

Als u boekhoudsoftware zoekt die aan deze eisen voldoet, kunnen we u aanraden om (vanzelfsprekend vrijblijvend) met ons in gesprek te gaan. MicroStar boekhoudsoftware is in alle opzichten uitstekend geschikt voor een efficiënte bedrijfsboekhouding. Wij bieden immers onze boekhoudsoftware op maat aan. Uw boekhoudpakket zal meegroeien met de ontwikkeling van uw bedrijf.

Daarnaast is ons aanbod ook kostentechnisch zeer interessant. Wij zijn één van de voordelige aanbieders in deze branche. U zult dus in meerdere opzichten geld besparen als u voor MicroStar kiest. Als tijd voor ook u geld is, is MicroStar uw beste alternatief. Neem contact met ons op om uw mogelijkheden om geld te besparen te bespreken.

De wet GDPR, een wet om rekening mee te houden

25 mei 2018 is een belangrijke datum voor veel ondernemers. Dat is de datum dat de wet GDPR van kracht wordt. Deze wet is gebaseerd op de privacybescherming van de burgers en kan van grote impact zijn op zeer veel bedrijfsprocessen, waaronder de boekhouding. Het is een Europese wet die al een geruime tijd geleden is aangekondigd, wat het belang van deze wet onderschrijft.

GDPR staat voor General Data Protection Regulation. Het is een privacywetgeving met nu nóg strengere regels met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens. Ieder Europees bedrijf (groot én klein) moet zich hieraan houden en alle privacygevoelige informatie goed onder de loep nemen.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

In Nederland kennen we de wet GDPR als de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het opvallende aan deze wet is dat deze al in mei 2016 gepubliceerd is in het publicatieblad van de EU. Dit is opvallend lang voor een wet, die twee jaar later in werking treedt maar geeft wél een duidelijk signaal af over de impact die deze wet heeft. Deze lange tijd is immers uitgetrokken om organisaties voldoende gelegenheid te geven om te voldoen aan deze wet.

GDPR als vervanger van de WBP

De General Data Protection Regulation of de algemene verordening gegevensbescherming kan worden gezien als vervanger van de wet bescherming persoonsgegevens (WBP), maar kan ook gezien worden als een strengere toevoeging op deze wet. De grootste overeenkomst is dat beide wetten betrekking hebben op het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens. Het grote verschil is echter dat de Europese burgers nog meer beschikking krijgen over hun persoonlijke gegevens en met deze nieuwe (uitgebreidere) wetgeving zelf bepalen welke instantie de persoonlijke gegevens mogen hebben en waarvoor deze gebruikt mogen worden. Dit is nu tot in detail vastgelegd.

In praktijk houdt dit in dat de burger het recht zal houden op inzage, correctie en verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens, maar dit wordt aangevuld met onder andere het recht op dataportabiliteit. De burger moet op een eenvoudige wijze hun persoonlijke gegevens in handen kunnen krijgen en de mogelijkheid hebben om deze gegevens over te hevelen naar andere partijen.

Daarnaast zal een bedrijf veel aandacht moeten besteden aan het vastleggen en archiveren van persoonlijke gegevens, het overhevelen van gegevens of het eenvoudige opvragen van gegevens. Daarnaast is databeveiliging een belangrijk onderdeel van de wet en staat een verantwoordingsplicht (waarin een verplicht verwerking register is opgenomen) in de GDPR omschreven. Transparantie is dan ook het sleutelbegrip in deze wet. Er moet duidelijk worden aangegeven welke persoonlijke gegevens gebruikt zijn, met welk doel deze gegevens gebruikt zijn, waar de gegevens vandaan komen en met wie de gegevens gedeeld zijn. Er mogen dan ook geen overbodige gegevens worden opgevraagd en er moet heel zorgvuldig worden omgegaan met het verstrekken van gegevens aan derden.

De AVG vergrootglas

Ieder proces waarbij persoonsgegevens gebruikt of gevraagd worden, moeten onder “het AVG vergrootglas” worden gehouden. Als u dit doet, zult u beseffen dat dit om meer processen gaat dan u wellicht in eerste instantie zult verwachten en zal ook betrekking hebben op uw bedrijfsadministratie. Denk maar aan het simpelweg versturen van een offerte of factuur. Het is dus belangrijk om te bekijken welke implementatie aanpassingen nodig zijn om aan deze verordening te voldoen.

De aangepaste boekhoudprogramma’s van MicroStar

Vanzelfsprekend zijn de boekhoudprogramma’s van MicroStar volledig aangepast op deze nieuwe, strengere wetgeving. In dit kader hebben we veel werk voor u uit handen genomen, maar het is wel raadzaam om de overige bedrijfsprocessen goed onder die vergrootglas te houden.

Iedere beweging die wordt maakt met betrekking tot gegevensverwerking moet zorgvuldig worden afgewogen. In het verleden kon dit relatief zorgeloos, maar dat kan nu niet meer door deze nieuwe strenge privacywet. Er zijn hoge boetes aangekondigd voor een overtreding van deze wet. Een gewaarschuwd mens telt voor twee…..

Mocht u meer informatie willen hebben over deze wet, met betrekking over deze wet, kunt u vanzelfsprekend gerust contact met ons opnemen. Onze vakkundige medewerkers informeren u hier graag over.

Een overzichtelijke boekhouding voor een soepele belastingaangifte

Het nieuwe jaar is weer begonnen en dat betekent dat ieder bedrijf weer hard bezig is in het nieuwe boekjaar. Vanzelfsprekend moet het oude boekjaar nog worden afgesloten en is dit één van de eerste werkzaamheden van het nieuwe jaar. Merkt u dat u hier veel kostbare tijd aan kwijt bent? Met een overzichtelijke administratie zult u veel tijd winnen. Het is dus een investering die zichzelf zal terugverdienen.

Als de nieuwjaarsreceptie is afgelopen en de beste wensen zijn uitgewisseld, is het tijd om een nieuw jaar te starten. De nieuwe jaardoelstellingen wachten immers om gerealiseerd te worden. Eigenlijk wilt u dan niet te veel meer bezig zijn met het afgelopen jaar en de blik vooruit richten.

De jaarlijkse aangifte

Vanzelfsprekend is dit belastingtechnisch niet mogelijk. Er zal immers een belastingaangifte moeten worden gedaan over het afgelopen jaar. Dit is in dit geval niet alleen de BTW aangifte die eens in het kwartaal op de agenda staat, maar de focus moet ook gericht zijn op de jaarlijkse aangifte. Iedereen die een inkomen uit werk of uitkering ontvangt, moet immers belastingaangifte doen en eigen ondernemers horen hier vanzelfsprekend ook bij. De belastingdienst omschrijft dit zelfs als “de belangrijkste verplichting van Nederlanders op het gebied van belastingheffing”.

U heeft de verplichting om ieder jaar door middel van uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting uw winst aan te geven. Als werkgever moet u ook aangifte doen voor de loonheffingen (loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet). U bent ook verantwoordelijk voor het in rekening brengen en terugvragen van de btw en de intracommunautaire prestaties via de aangifte omzetbelasting.

Wanneer moet de belastingaangifte afgerond zijn?

De datum die rood omcirkeld in de agenda moet staan is 1 mei. Dan moet de digitale belastingaangifte binnen zijn. Dat weten veel mensen. Als de aangifte echter voor 15 april binnen is, garandeert de Belastingdienst dat u een eventuele teruggave voor 1 juli zult ontvangen. Ook in het geval dat u bij moet betalen is het verstandig om dit voor 1 mei te doen, om te voorkomen dat u belastingrente moet betalen.

Wat veel mensen echter niet weten is dat het vanaf eind januari al mogelijk is om de belastingopgave in te dienen. Als u de cijfers en de benodigde gegevens compleet hebt, waarom dan langer wachten? U kunt dan direct uw focus op het lopende jaar richten.

Lukt het niet om de belastingaangifte op tijd te verzorgen?

Als u (zonder goede reden) verzuimt om de belasting op tijd in te dienen, kan dit tot hoge boetes leiden. Het is dus raadzaam om hier goed rekening mee te houden. Mocht u zien aankomen dat u de deadline niet gaat halen, kunt u een uitstel van belastingaangifte aanvragen.

Een onoverzichtelijke administratie is geen reden voor het missen van de deadline

Is een onoverzichtelijke administratie voor u een reden om de belasting niet op tijd te kunnen aangeven? Daar zal de belastingdienst zeker niet in meegaan. Een overzichtelijke administratie is immers uw eigen verantwoording. Gelukkig zijn er goede boekhoudprogramma’s die u hierbij uitstekend kunnen helpen. Kijk maar naar de mogelijkheden van MicroStar.

Een overzichtelijke boekhouding voor een soepele belastingaangifte

Met een boekhoudpakket van MicroStar bent u verzekerd van een overzichtelijke boekhouding voor een soepele belastingaangifte. Ons gebruiksvriendelijke programma zorgt ervoor dat u in staat bent om de boekhouding op een efficiënte manier uit te voeren zonder hier onnodig tijd mee te verliezen. Het programma zal u stap voor stap door alle boekingen heen nemen en hierin begeleiden. Specialistische kennis is hiervoor niet nodig. Mocht u toch vragen hebben, dan staat een vriendelijke helpdesk tot uw beschikking voor persoonlijke ondersteuning en advies.

Het programma kan zelfs meegroeien als uw bedrijf groeit. Het boekhoudprogramma is dus altijd voor u op maat. Het programma loopt parallel aan de belastingaangifte, zodat u de gegevens op een eenvoudige wijze kunt overnemen. Het programma zal u zelfs helpen herinneren dat u de aangifte moet doen. Daarnaast houden wij de veranderingen in regel- en wetgeving voor u in de gaten en verwerken dit vanzelfsprekend in het programma. U werkt dus altijd met een boekhoudprogramma dat up-to-date is.

Wie maakt het makkelijker voor u?

De belastingdienst roept dat ze het “ Niet makkelijker voor u kunnen maken”, maar wij voegen echt de daad bij woord. Wij zorgen er voor dat u nooit meer problemen heeft met een onoverzichtelijke administratie en snel kan starten met het nieuwe jaar.

Heeft u interesse in het boekhoudpakket van MicroStar? Neem dan gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. De investering in het gebruik van dit pakket verdient u eenvoudig terug met uw besparing in tijd, en tijd is geld bij de meeste ondernemers.

De meest voorkomende boekhoudproblemen

Veel MKB en ZZP bedrijven zien het als een uitdaging om de boekhouding op orde te houden. Het is een activiteit die wel uitgevoerd moet worden maar niets oplevert. Hierdoor wordt het snel aan de kant geschoven of niet op de juiste manier uitgevoerd. Toch is een juiste boekhouding van groot belang! Fouten in de boekhouding kunnen kostbare gevolgen hebben. Hieronder de meest voorkomende boekhoudproblemen van MKB en ZZP bedrijven, maar natuurlijk ook de oplossing voor deze problemen.

Het bijhouden van de boekhouding kost veel tijd

De kostbare tijd van de ondernemer wordt voornamelijk opgeslokt door het runnen van het bedrijf, waarbij het onderhouden van klantrelaties en het binnenhalen en uitvoeren van opdrachten de belangrijkste werkzaamheden zijn. In de verloren uurtjes wordt er snel even gekeken naar die verplichte boekhouding. Helaas wordt de boekhouding even snel bijgewerkt wat de kans op fouten zal vergroten.

Oplossing: Een juist, overzichtelijk en klantvriendelijk boekhoudprogramma zal zorgen dat u de boekhouding op een efficiënte manier kunt uitvoeren zodat u er het minste tijd aan kwijt bent. Het boekhoudprogramma van MicroStar staat bekend om het overzichtelijke en klantvriendelijke karakter.

Er is kennis nodig om de boekhouding goed uit te voeren

U zult kennis van zaken nodig hebben om de boekhouding goed uit te kunnen voeren. U zult moeten snappen welke opbrengsten- en kostenposten u waar moet boeken. Als u dit niet weet, heeft u een grotere kans op het maken van fouten. Dit kan geld kosten en u kunt hiermee ook kansen op teruggaven missen.

Oplossing: Met een overzichtelijk boekhoudprogramma is uw boekhouding geen hogere wiskunde. Het programma zal u stap voor stap door alle boekingen heen werken en u als een soort gids meenemen in uw administratie. U heeft geen uitgebreide boekhoudkennis nodig om het boekhoudprogramma van MicroStar te kunnen gebruiken.

Door de drukte mis ik het overzicht in mijn administratie

Door alle stapels papieren op het bureau heeft het kantoor meer weg van een papierbak. Als overal wat ligt en het overzicht gaat verloren, sluipen er snel fouten in de administratie. Op het moment dat u de aangifte moet doen, ontbreekt er iets.

Oplossing: Het boekhoudprogramma van MicroStar zorgt voor efficiëntie en overzicht. U kunt direct op een eenvoudige manier de administratie bijhouden. Het papier hoeft zich dan niet op te stapelen en het overzicht blijft bewaard. U heeft de mogelijkheden om de administratie vanaf iedere willekeurige plek bij te houden. U krijgt zelfs een reminder dat u de belastingaangifte moet gaan doen. Bij deze aangifte hoeft u alleen maar cijfertjes over te nemen uit uw boekhoudprogramma. Makkelijker kunnen we het niet maken……..

Er zijn steeds veranderende regels waar ik als ondernemer rekening mee moet houden

De regel- en wetgeving in Nederland verandert regelmatig en dat is zeker van toepassing op de financiële wetgeving. Het is enorm lastig voor een drukke ondernemer om dit allemaal bij te houden.

Oplossing: Dit doen wij van MicroStar voor u. Wij houden de regel- en wetgeving voor u in de gaten en houden u op de hoogte van de veranderingen. Alle updates zullen wij ook automatisch in het programma verwerken. Zo werkt u altijd met een boekhoudprogramma dat up-to-date is.

Als er vragen of onduidelijkheden zijn, moet er zoveel uitgezocht worden

De nachtmerrie van een ondernemer is onduidelijkheid. Het uitzoeken van antwoorden op vragen kost vaak veel tijd. Als u belt, heeft u veel wachtenden voor u. Als u op internet zoekt, leest u veel tegenstrijdigheden.

Oplossing: MicroStar heeft een zeer vriendelijke helpdesk die u kan helpen met ieder administratief probleem. Wij zorgen voor maatwerk oplossingen zodat u snel weer verder kunt.

Mijn bedrijfsgroei zorgt ervoor dat ik niet vast wil zitten aan een boekhoudpakket

Als ondernemer wilt u niet vastzitten aan een boekhoudpakket wat niet past bij het bedrijf. Een ondernemer weet hoe het bedrijf er nu voor staat maar niet wat de toekomst zal brengen. Als het boekhoudpakket dan niet meer passend is, is dat een weggegooide investering.

Oplossing: MicroStar heeft een pakket dat met het bedrijf kan meegroeien. Het pakket zal hierdoor altijd passend zijn voor uw bedrijf.

Uitbesteden aan personeel, de boekhouder of het zelf doen?

Zoals u hierboven kunt lezen is het boekhoudpakket van MicroStar uitstekend geschikt voor de ZZP of MKB ondernemer die de boekhouding zelf wil uitvoeren. U hoeft voor deze werkzaamheden geen personeel in te zetten of een boekhouder in te huren. De investering in het gebruik van dit pakket verdient u eenvoudig terug met uw besparing, en daar gaat het als ondernemer uiteindelijk om!

De investering in het juiste boekhoudprogramma

De boekhouding is vaak een vervelende bijkomstigheid voor iedere ondernemer. De meeste ondernemers zijn juist graag bezig met ondernemen en zien deze administratie als een last die snel méér tijd kost dan ze lief is. De administratie kan op den duur een ware nachtmerrie worden voor de ondernemer die zijn boekhouding niet strak bijhoudt, zeker als de belastingdienst om de hoek komt kijken. U kunt de boekhouding uit handen geven, maar dit is vaak een duurdere oplossing dan noodzakelijk is. Slechts een geringe investering in het juiste boekhoudprogramma is dé oplossing voor al deze zorgen. Deze investering verdient u dan ook zeker terug.

Het belang van een gedegen boekhouding

De boekhouding is een belangrijk onderdeel van iedere onderneming. Een onderneming die dit niet op orde heeft, loopt een groot financieel risico met alle mogelijke gevolgen van dien. Het risico om deadlines te missen kunnen veel bedrijven zich niet veroorloven (de belastingdienst is onverbiddelijk) en geen ondernemer wil kansen missen door een onoverzichtelijke financiële situatie. Dit heeft dus direct gevolgen op het rendement van het bedrijf, uiteindelijk kost het geld op de lange termijn.

De investering in het juiste boekhoudprogramma terugverdienen

Een investering in het juiste boekhoudprogramma zal veel van deze zorgen kunnen wegnemen en is dan ook een uitstekende keuze. Het geeft 24/7 mogelijkheden om meer grip (overzicht) te krijgen op de financiële situatie van het bedrijf. Het juiste boekhoudprogramma geeft u zelfs mogelijkheden om uw bedrijfsrendement te verhogen, denk alleen maar aan de kostbare tijd die u op uw administratie kunt besparen. Alleen al op dit vlak kunt u de investering van het juiste boekhoudprogramma terug verdienen.

MicroStar dé specialist in administratieve software

MicroStar is specialist in administratieve software. Wij hebben gebruiksvriendelijke Nederlandstalige software voor het voeren van administraties binnen het midden- en kleinbedrijf. Deze software is niet branchegebonden en biedt talloze mogelijkheden. Zowel de gebruiker met een eenvoudige administratie als bedrijven met uitgebreide administratieve systemen kunnen goed uit de voeten met onze modulair opgebouwde programma’s.

Met deze software is het eenvoudig om de boekhouding zelf uit te voeren, er is geen specialistische kennis voor nodig. Hiermee bespaart u ook nog de kosten van een boekhouder. De uitgebreide help functie kan op ieder moment worden geraadpleegd. Daarnaast hebben we een team van deskundige medewerkers voor u klaar zitten die alle problemen zowel telefonisch als op locatie persoonlijk voor u kunnen oplossen.

Een goed boekhoudprogramma hoeft niet duur te zijn

Wij zijn van mening dat de investering in een goed boekhoudprogramma niet groot hoeft te zijn. U betaalt slechts een maandtarief van 35, = euro voor het onderhoud, support en updates aan het programma. Het bijkomend voordeel van het boekhoudprogramma van MicroStar is dat het mogelijkheden heeft om mee te groeien met uw bedrijf. Als u in een later stadium toch enkele modules wilt toevoegen, dan betaalt u slechts de meerwaarde voor deze modules.

Zo draagt MicroStar bij aan het rendement en de groei van uw bedrijf. U kunt met ons programma veel tijd én geld besparen zodat u zich volop kunt concentreren op het runnen van uw bedrijf. Neem contact met ons op om af te stemmen hoe u het programma eenvoudig en probleemloos kunt invoeren in uw bedrijfsproces.

Kosteloze financiële software

MicroStar B.V. is gespecialiseerd in het ontwikkelen van pasklare Nederlandse software voor het voeren van administraties binnen het midden- en kleinbedrijf. Onze programma’s zijn toepasbaar voor iedere branche en daarmee is onze software zeer geschikt voor accountants- en administratiekantoren.

Voor deze kantoren bieden wij onze financiële software zelfs kosteloos aan!

U leest het goed, u hoeft er helemaal niets voor te betalen.

De AA-regeling voor accountants- en administratiekantoren

Wij noemen deze regeling de AA- regeling, de regeling voor Accountants en Administratiekantoren. Veel van uw collega’s maken al naar tevredenheid gebruik van deze regeling.

Kosteloos het MicroStar boekhoudprogramma administratiepakket gebruiken

Wij stellen kosteloos het MicroStar boekhoudprogramma administratiepakket voor u ter beschikking. Dit boekhoudpakket heeft normaal een waarde van € 11.845,-. Voor uw huidige klantenbestand stellen we zelfs gratis een gelijkwaardig pakket van MicroStar boekhoudsoftware beschikbaar.

Wij kunnen ons voorstellen dat u wat verbaasd bent over dit (bijna niet af te wijzen) aanbod en direct begint te zoeken naar het welbekende addertje onder het gras.

Dat addertje vindt u in de tropische afdeling van de dierentuin, maar niet bij ons.

De lage kosten voor gebruiksrechten

Het enige wat u betaalt is een maandbedrag van € 95,- voor onderhoud, support en updates. Als u deze kosten voor gebruiksrechten vergelijkt met andere aanbieders, dan zult u tot de conclusie komen dat dit een stuk lager ligt dan het gemiddelde dat men moet betalen bij andere, vergelijkbare aanbieders.

U wordt een MicroStar “dealer”

Met deze overeenkomst wordt u MicroStar “dealer”. Uw klanten kunnen de boekhoudsoftware met 40% korting aanschaffen. Vanzelfsprekend kunt u ook zelf de boekhoudprogramma’s voor uw klanten afnemen, waardoor de korting (deels) voor u is. Daar bent u volledig vrij in.

Waarom MicroStar software?

Naast deze gunstige financiële regeling, zitten er zeer veel voordelen aan het werken met MicroStar software. MicroStar programma’s blinken uit door hun gebruiksvriendelijkheid, het heldere taalgebruik en de overzichtelijkheid. De software kan gekoppeld worden met vrijwel elk loon- en salarisadministratie pakket.

Onze service staat bij ons zeer hoog in het vaandel. Onze helpdesk zit altijd voor u klaar om u met alle vragen op een vakkundige manier te helpen. Daarnaast kunnen we in eventuele begeleiding op locatie voorzien voor de overgang van uw oude boekhoudprogramma naar het MicroStar softwarepakket.

Meer informatie over dit aanbod

Wilt u meer informatie over onze AA-regeling en wat voor mogelijkheden deze regeling voor u kan bieden, neem dan contact met ons op door een email te sturen naar info@microstar.nl.

Voor meer informatie over de softwarepakketten die wij voor uw klanten ter beschikking hebben, klikt u hier.

De belastingaangifte, een zorg of een klusje?

1 april is de dag dat iedere burger de belastingaangifte verzonden zou moeten hebben. Ondanks dat de belastingdienst graag communiceert dat ze het niet leuker kunnen maken maar wel makkelijker, zijn hier een grote hoeveelheid regels aan verbonden. Wanneer het om een bedrijfsaangifte gaat komt u nog meer regels tegen in de blauwe enveloppe.

De belastingaangifte, is het voor u een zorg of een klusje geweest dit jaar?

Vanzelfsprekend hopen we dat de aangifte niet meer is geweest als een klusje en heeft u geen slapeloze nachten gehad op het moment dat die eerste april op de kalender naderde. Hoewel het anders lijkt, heeft de belastingdienst de regels wel duidelijk omschreven alleen zijn het er veel en worden er een grote hoeveelheid regels jaarlijks veranderd of aangepast.

Boekhouding zelf doen of uitbesteden?

Natuurlijk kunt u ervoor kiezen om de aangifte en wellicht wel de volledige boekhouding uit te besteden aan een boekhoudbedrijf. Hiermee maakt u echter wel kosten die u misschien kunt voorkomen. Met goed en overzichtelijk boekhoudpakket lukt het in veel gevallen wel om de volledige boekhouding en belastingaangifte zelf uit te voeren.

De beschikbaarheid van cijfers is erg belangrijk in de ervaring of de boekhouding en belastingaangifte als zorg of als een klusje wordt ervaren. Deze werkzaamheden hoeven geen uitdaging te zijn als de cijfers overzichtelijk gerangschikt opgeleverd kunnen worden op uw scherm.

Het boekhoudpakket van MicroStar maakt het makkelijk

Het boekhoudpakket van MicroStar is het meest makkelijke boekhoudprogramma voor het MKB en ZZP. Het pakket kenmerkt zich door overzichtelijkheid en, zoals u als ondernemer weet, bevordert het overzicht de efficiëntie. Het pakket kan meegroeien met het bedrijf. MicroStar heeft aantrekkelijke MKB regelingen voor starters, wat kan worden uitgebreid naar een basispakket en verder als er meer behoeftes zijn door bedrijfsgroei.

Maak het uzelf gemakkelijk met boekhoudsoftware van MicroStar. Het pakket is een uitstekend compleet product voor een lage prijs. Voor slechts 30, = per maand kunt u gebruik maken van het pakket. Daarnaast hebben wij een zeer servicegerichte helpdesk voor al uw vragen.

Voorkom een zoektocht naar de benodigde cijfers

Neem vrijblijvend contact met ons op en informeer welk pakket van MicroStar het meest geschikt is voor uw organisatie. Wij zorgen voor een gebruiksvriendelijke oplossing dat voorkomt dat de volgende belastingaangifte voorafgegaan wordt door een zoektocht naar de benodigde cijfers.

Financiële software zonder aanschafkosten voor startende ondernemers

Een beginnend ondernemer heeft zeer veel keuzes te maken bij de start van het bedrijf. Keuzes in welke consumentenvraag wordt voorzien, keuzes welke producten of diensten worden aangeboden en de vestigingsplaats van het bedrijf, zijn slechts keuzes op welke manier in het bedrijf wordt gewerkt. Keuzes op welke manier de doelgroep wordt benaderd, voor welke bedrijfsvorm gekozen wordt en op welke manier de administratie wordt bijgehouden zijn keuzes hoe er aan het bedrijf wordt gewerkt. Alle keuzes die gemaakt worden zijn stuk voor stuk belangrijke keuzes die invloed hebben op de langetermijnstrategie van het bedrijf.

MicroStar heeft het ideale meegroeiende boekhoudpakket voor startende ondernemers.

Voor strategische bedrijfskeuzes is vaak verstandig om te kijken naar de lange termijn strategie. Het bedrijf moet klaar zijn voor de toekomst om daadwerkelijk in staat te zijn om de doelstellingen te realiseren. Een ondernemer zal hierop de keuzes moeten afstemmen. Ook de keuze voor het meest geschikte pakket voor bedrijfsadministratie moet worden afgestemd op de toekomst. Er zijn pakketten die wel geschikt zijn voor een kleiner bedrijf maar die voor een groter bedrijf ontoereikend zijn.

Financiële software zonder aanschafkosten     voor startende ondernemers!

Een groeipakket is hiervoor de ideale oplossing. MicroStar maakt het voor de startende ondernemers wel heel interessant met het meegroeiende boekhoudpakket. Dit boekhoudpakket biedt beginnende ondernemers aan om direct een zeer uitgebreid administratiepakket in gebruik te nemen zonder direct een hoge investering te hoeven doen. Dit pakket is geschikt voor de kleinere ondernemer die een pakket in gebruik wil nemen met het oog op de toekomst.

Er kan direct van de uitgebreide mogelijkheden gebruik worden gemaakt die MicroStar biedt voor slechts het maandtarief van 40, =. De hoge aanschafkosten die vaak bij deze boekhoudpakketten worden gerekend, wordt bij MicroStar niet in rekening gebracht. De beginnende ondernemer kan direct gebruik maken van de volledige support die MicroStar biedt en heeft direct beschikking over alle updates en onderhoud op het systeem.

Software dat meegroeit met uw bedrijf!

Vanzelfsprekend biedt MicroStar de mogelijkheden om in een later stadium enkele modules toe te voegen. Enkel de meerwaarde van deze modules worden dan extra in rekening gebracht. Dit geheel maakt dit boekhoudpakket wel heel aantrekkelijk.

Het MicroStar boekhoudpakket is geschikt voor alle branches. Het pakket kenmerkt zich door de eenvoudige navigatiestructuur en het gebruiksvriendelijke karakter dat speciaal voor startende ondernemers is ontwikkeld.

Voor meer informatie over deze financiële software kunt u vrijblijvend contact opnemen met MicroStar via info@microstar.nl

Debiteurenbeheer: maken of kraken

Debiteurenbeheer is een belangrijk onderdeel van de boekhouding. Zo belangrijk dat als een ondernemer of zzp-er het niet goed onderhoudt, het bedrijf dramatisch ten onder kan gaan. Een bedrijf komt niet alleen in financiële problemen, maar kan zelfs failliet gaan. Vooral als het bedrijf groeit en er steeds meer facturen heen en weer gestuurd worden. Waarom maken bedrijven ruimte voor een aparte afdeling debiteurenbeheer en wat kun je zelf doen als je daar nog geen geld voor hebt?

Ze vliegen je om de oren

Het uitsturen van talloze facturen is natuurlijk een goed teken. Je hebt gewerkt en je krijgt er een financiële vergoeding voor terug. That’s the deal. In de praktijk lijkt het toch allemaal niet zo eenvoudig. Natuurlijk betalen vele bedrijven de facturen keurig op tijd, maar er zijn toch ook altijd bedrijven en particulieren die de factuur niet op tijd betalen of gewoon helemaal niet. Loopt een bedrijf te veel geld mis, dan kan dat grote gevolgen hebben. Ben je een startende ondernemer dan kun je zelf achter de wanbetalers aangaan, maar groeit je bedrijf fors of werk je voor een groot bedrijf? Dan kan de groep wanbetalers onoverzichtelijk worden. Zo onoverzichtelijk dat je niet meer aan je eigen werkzaamheden toekomt. Het gaat om verschillende bedrijven, bedragen en factuurdata en die lopen stuk voor stuk door elkaar. Een afdeling debiteurenbeheer houdt iedere factuur in de gaten. Gaat er een rood lampje branden dan sturen medewerkers van de afdeling debiteurenbeheer op tijd een herinneringsbrief. Het bedrijf heeft een eigen afdeling die zich puur toespitst op een goede cashflow.

Hoe pak je het zelf het beste aan?

Niet ieder bedrijf kan zich een aparte afdeling crediteurenbeheer veroorloven. Je zult achterstallige betalingen zelf aan moeten pakken. Hoe zorg je nu dat je de boel op orde houdt? Verstuur direct na het verstrijken van de factuurdatum een herinnering met de kopie van je factuur. Zo laat je zien dat je een keurig bedrijf bent die de boel graag op orde houdt. Stuur je die herinnering veel te laat, dan denkt de betaler dat hij ook nog wel op zich kan laten wachten. “Ooo die nemen het niet zo nauw…” Zorg ook voor persoonlijk contact, vooral na het versturen van de herinnering. Bel de betaler op en blijf vriendelijk. Vraag gewoon rustig waarom de factuur nog niet betaald is. En leg eventueel uit waarom je dat geld graag zou ontvangen. Maar blijf vriendelijk! Klink je aanvallend, dan motiveer je de betaler niet om een beetje op te schieten. Vind je het vervelend om te vragen naar geld? Draai je gedachten om. Het is vervelend dat jij je geld niet hebt gekregen, terwijl je er wel voor gewerkt hebt. Je bedelt niet, je wacht op de vergoeding, want zo heb je dat afgesproken.

MicroStar Software

Vind je het lastig om alle debiteureninformatie up-to-date te houden of om in de gaten te houden hoe het nu gaat met de facturenstatus? Maak gebruik van boekhoudsoftware zoals MicroStar Software. Je hoeft het wiel niet nog eens uit te vinden, want MicroStar Software is al voorzien van een duidelijk overzicht en maakt het boekhouden voor iedereen een stuk eenvoudiger, door automatische rekenmodellen, actuele updates en heldere tijdsschema’s. Zo maak je het jezelf een stuk eenvoudiger en beheer je zorgeloos je eigen debiteurenzaken.