MicroStar versie 4.1

MicroStar versie 4.1 is voor u als update beschikbaar   (u hoeft geen aparte setup uit te voeren als u al over een versie 4.x beschikt). U zult dit in uw programma kunnen zien aan de melding “Update beschikbaar” op uw achtergrondscherm (uiteraard voor zover u dergelijke meldingen niet heeft gedeactiveerd).

Hier onder in het kort de wijzigingen van versie 4.1ten opzichte van versie 4.0.0:

Lettertypen in de lay-out
• Vanaf versie 4.1 is het gebruik van alle (Windows) lettertypen in de lay-out van onder andere facturen mogelijk. Daartoe worden ook enkele nieuwe codes geïntroduceerd die te maken  hebben met de uitlijning (zie verder het nieuwste handboek). De lettertypes die u wilt gebruiken kunt u aangeven in uw lay-out.

Setup
• De setup is sterk verbeterd met betrekking tot het ophalen van de laatste updates van het programma. Alle updates worden gedurende het setup-proces automatisch opgehaald.
Telebankieren
• In de module “Telebankieren” is ook het inlezen van bestanden van de Friesland bank en van die van de privé-rekeningen bij de ING (voorheen Postbank) opgenomen. Het inlezen van SNS-bestanden is verder uitgebreid
Nieuwsmodule
• MicroStar is vanaf versie 4.1 voorzien van een nieuwsmodule. Daarmee houden wij u op de hoogte van de voor u belangrijke nieuwsfeiten. Wij hebben daarbij ook de mogelijkheid om te differentiëren naar individuele gebruiker of gebruikersgroepen (bijvoorbeeld gebruikers met een accountantspakket of gebruikers die beschikken over de import/exportmodule)

Bapi-module
• De bapi-module is voorbereid op de komende wijzigingen met betrekking tot de nieuwe certificaten.

Herstelfuncties
Nieuwe herstelfuncties zijn toegevoegd, onder andere “Herstel controle- en BTW register” en “Herstel inkooporders”..
Diverse kleinere aanpassingen
• In deze versie zijn enkele kleinere bugs opgelost
• Duidelijker foutmeldingsteksten bij het versturen van PDF-bestanden
• Bij de instellingen voor het versturen van PDF-bestanden is het nu mogelijk een specifieke poort aan te geven. U kunt binnen die instellingen ook aangeven of u direct na een factuurrun de pdf-facturen wilt versturen. De tekst “Verstuurd per e-mail” in pdf-facturen is qua grootte en positie aanpasbaar geworden.
• In het BTW-verslag vindt u nieuwe mogelijkheden met betrekking tot het afdrukken.
• Bij het ophalen van nieuwe versies is het nu mogelijk een update op te halen waarvan het versienummer niet hoger is dan van het huidige programma, maar waarin mogelijk toch wat kleinere programma-wijzigingen/uitbreidingen zijn opgenomen. U krijgt in het update-scherm overigens de mogelijkheid om ook het nieuwste handboek te downloaden.
• In de menu-optie “Kopiefacturen” krijgt u de mogelijkheid het eventuele logo ook af te drukken.
• Bij serieprijswijzigingen de mogelijkheid ingebouwd om bij wijzigingen op prijsafspraken voor prijslijsten en voor kortingscategorieën selecties toe te passen. Het is dus nu mogelijk om bijvoorbeeld één prijslijst in prijs te verhogen
• Bij de functies “Jaarafsluiting” en “Bijwerken volgend boekjaar” worden nu ook activagroepen gesynchroniseerd met het volgende boekjaar.
• Bij wijziging van roepnaam van debiteur of crediteur wordt nu een expliciete bevestiging gevraagd om ongewild wijzigen ervan te voorkomen • Back-up controleert nu op ‘gelockte’ bestanden en kijkt of die essentieel zijn voor de back-up of niet. Is dat niet het geval dan slaat de back-up-procedure die bestanden over.

MicroStar en uw Back-up

We kunnen het niet genoeg benadrukken: maak regelmatig een back-up van uw MicroStar mappen!! Doe dat tenminste één keer per week. Of vaker als u veel mutaties per week invoert. Een tip: automatiseer de back-up, dan vergeet u het niet! Een tweede tip: controleer dan regelmatig óf de back-up ook inderdaad gemaakt wordt.

In nieuwe versies van MicroStar kunt u er bij uw back-up voor kiezen om de back-up uit te breiden met de volgende onderdelen

a. Inclusief uw pdf-mappen:
b. Inclusief ingescande bestanden

Let op dat de grootte van de back-up door voorgaande opties erg snel kan oplopen.

Bij een restore van deze bestanden (MicroStar ziet zelf of de back-up scandata en/of pdf-mappen bevat), kunt u dan ook kiezen om ook de pdf-mappen en/of de scandata terug te zetten. Bedenk dan wel dat u teruggaat naar een situatie waarin sommige facturen volgens het systeem niet verzonden zijn, maar dat die mogelijkerwijs in werkelijkheid natuurlijk wél verzonden zijn. Maar een en ander geldt natuurlijk ook voor de data in uw boekhouding.
U dient overigens te bedenken dat een back-up nooit de zogenaamde BAPI-map bevat! Omdat deze map in principe bestanden uit verschillende bedrijven kan bevatten, komt hij niet mee met een normale back-up van een bedrijf. De bapi-map moet u altijd afzonderlijk back-uppen! (in het onderdeel Bapi-beheer kiest u dan voor Bestand –> Back-up-Restore –> Back-up).

Het is verstandig om dit bericht ook aan uw systeembeheerder te laten lezen!!

MicroStar boekhoudprogramma

Bekijk hier onze presentatie

Volg ons op Facebook

U kunt MicroStar volgen op Facebook. Via Facebook houden wij u op de hoogte van onze vacatures, de vernieuwingen, de updates en ons nieuws. Met Facebook blijft u eenvoudig op de hoogte.

U gaat hiervoor naar Facebook

Vind ons op LinkedIn

U kunt MicroStar ook vinden op LinkedIn.

U gaat hiervoor naar LinkedIn

MicroStar op LinkedIn

MicroStar op YouTube

U kunt MicroStar ook vinden op YouTube.

U gaat hiervoor naar YouTube

Volg MicroStar ons op Twitter

U kunt MicroStar volgen op Twitter. Via Twitter Volg MicroStar op Twitterhouden wij u op de hoogte van onze vacatures, de vernieuwingen, de updates en ons nieuws. Met Twitter blijft u eenvoudig op de hoogte.

U gaat hiervoor naar Twitter

Renovatie en Herstel: 6%

Met ingang van 1 oktober aanstaande is het verlaagde btw-tarief van toepassing op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen. De maatregel is bedoeld voor het stimuleren van de woningmarkt en bouwsector en geldt vooralsnog voor een periode van 9 maanden. De verlaging geldt voor het arbeidsloon en niet voor de gebruikte materialen. De te verbouwen/herstellen woning moet minimaal 2 jaar in gebruik zijn. Overhead kosten mogen naar rato met het lage tarief belast worden. Zie hier voor een voorbeeld-berekening.