Administratie veranderingen voor ondernemers in 2017

Vrijwel ieder jaar verandert de wetgeving die uw bedrijfsadministratie zal beïnvloeden. Dit is niet anders in 2017. Het is zeker van belang om hiervan op de hoogte te zijn, hiernaar te handelen en uw administratie volgens de gestelde wettelijke normen te laten kloppen.

In deze blog worden de grootste veranderingen aangegeven.

Bijtelling leaseauto’s

Er komt wat rust in het bijtelling dossier. De hoogste bijtelling, voor nieuwe auto’s die vanaf 2017 gereden worden, zakt naar 22 procent. Voor de leaseauto’s die in 2016 zijn aangeschaft zit u nog vijf jaar vast aan de bijtelling die in 2016 van toepassing was. Het kan voordeliger uitpakken om een ouder leasecontract te verlengen en nog een jaartje door te rijden met de huidige auto.

Wet tegemoetkoming loondomein (WTL)

Nieuw voor 2017 is de wet tegemoetkoming loondomein (WTL). Deze wet gaat in delen in werking. Het eerste deel dat in werking gaat is het lage-inkomensvoordeel. Een werkgever krijgt een subsidie als er werknemers in dienst zijn die met een laag inkomen die rond het minimumloon liggen. Deze werknemers moeten op correcte wijze in de loonaangifte opgenomen worden omdat deze loonaangifte de leidraad is waarop de subsidie wordt toegekend. Als dit niet goed gebeurd wordt er (medio 2018) minder subsidie uitgekeerd, achteraf herstellen is niet mogelijk. Het is dus van groot belang dat deze administratie goed op orde is.

DGA-verloning

Wettelijk gezien moet een DGA (directeur-grootaandeelhouder) minimaal 44.000 euro gebruikelijk loon opnemen. Dit is voor een startende DGA in een aantal gevallen erg veel. Voor deze startende ondernemers is er, met de Regeling speur- en ontwikkelingswerk (S&O), een mogelijkheid om gedurende een beperkt aantal jaren een verlaagd gebruikelijk loon op te nemen.

30%-regeling

De 30%-regeling is al enige tijd onderwerp van gesprek maar zal ook in 2017 blijven bestaan. Deze regeling is een fiscale faciliteit gericht op het aantrekken van buitenlandse medewerkers met een specifieke deskundigheid om in Nederland te komen werken. De forfaitaire belastingvrije vergoeding van 30% is voorzien voor de extra kosten voor het verblijf buiten het land van herkomst. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat deze regel nog lang in deze vorm blijft bestaan.

Pensioen in eigen beheer

DGA’s hebben niet meer de mogelijkheid om pensioen op te bouwen in de eigen BV.

Doordat heel veel van de pensioenen “onder water” staan, is dividenduitkering niet mogelijk.

Ter compensatie wordt nu een gelegenheid geboden om de waarde van het pensioen “af te stempelen”. Hiermee wordt bedoeld dat het tekort zonder fiscale gevolgen van de balans afgehaald mag worden. Daarnaast is er een mogelijkheid om de verminderde pensioenafspraak af te kopen. Deze twee regelingen hebben behoorlijk wat haken en ogen waar goed naar gekeken dient te worden om tot een juiste keuze te komen.

De wet DBA

Als zelfstandig ondernemer zult het u vast niet ontgaan zijn dat de VAR zo langzamerhand komt te vervallen. De VAR gaat over in de wet DBA (de wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties). Een opdrachtgever kan te maken krijgen met het risico op naheffingen door verkapte loondienst. Dit wordt spannender gemaakt dan dat het is en er is toenemende onrust op dit vlak, zowel bij de ondernemers als bij de ZZP’ers. Daarom heeft het kabinet besloten deze wetgeving uit te stellen tot in ieder geval 2018. Om misverstanden te voorkomen is het van belang om een goedgekeurde modelovereenkomst te gebruiken en regelmatig te monitoren of er volgens deze overeenkomst gewerkt wordt. Is dit het geval dan is enige vrees ongegrond.

MicroStar, het ideale pakket voor een overzichtelijke administratie

Er zijn veel ondernemers die eigenhandig de administratie bijhouden. Het is van groot belang om de administratie overzichtelijk te houden om een goed beeld te hebben en te behouden van de resultaten van uw bedrijf.

MicroStar is gespecialiseerd in het ontwikkelen van pasklare software die u in staat stelt uw administratie op orde te houden. Onze programma’s worden gebruikt in het midden- en kleinbedrijf (de programma’s zijn toepasbaar in iedere branche) en door administratie- en accountantskantoren.

De kracht van MicroStar softwareprogramma’s ligt in het feit dat MicroStar er, tegen een laag maandtarief, voor zorgt dat uw boekhoudpakket altijd up-to-date is. Doordat wij de ontwikkelingen in de markt goed in de gaten houden en hier adequaat op inspelen, ontvangen onze gebruikers automatisch de nieuwste updates voordat er problemen ontstaan.

5 slimme boekhoudtips

Een administratie bijhouden is voor sommigen een noodzakelijk kwaad.

Het belang van een goede administratie

Zoals gezegd, is buiten de verplichting tot degelijk boekhouden, boekhouden voor u ook van belang omdat het een schat aan informatie levert over uw bedrijf. Als u uw administratie goed bijhoudt, dan kunt u eerder bijsturen als er in de onderneming iets mis dreigt te gaan. Zo kunt u bijvoorbeeld op tijd ingrijpen als debiteuren niet (tijdig) betalen, kijken of u de huidige kostprijs van uw product moet aanpassen enzovoorts. De ervaring leert dat ondernemers met een goed bijgewerkte administratie minder risico lopen om failliet te gaan. Nog een reden dus om uw administratieve zaken goed op orde te hebben!
MicroStar heeft voor u 15 nuttige tips verzameld die u kunt raadplegen als u uw administratie gaat opzetten. U krijgt er hier 5, wilt u er meer? Download dan kosteloos alle 15 tips!

Tip 1: Houd rekening met de bewaartermijn

Iedere ondernemer moet zijn administratie zeven jaar lang bewaren. Dat is wettelijk verplicht. Alles wat financiële gevolgen heeft voor de onderneming moet u systematisch vastleggen in een administratie.
Denk aan basisgegevens zoals:
– de debiteuren- en crediteurenadministratie
– het grootboek
– de in- en verkoopadministratie
– de voorraadadministratie
– de loonadministratie.
Op de bewaartermijn bestaan uitzonderingen. Gegevens over onroerende
zaken moet u tien jaar bewaren.

Tip 2: Bewaar alle zakelijke documenten

Alle gegevens die u voor uw bedrijf elektronisch of op papier vastlegt, maken deel uit van uw bedrijfsadministratie en dient u te bewaren. U moet denken aan; kasadministratie en kassabonnen, inkoop- en verkoopboek, bankafschriften, contracten, overeenkomsten, software en databestanden, maar ook aan (digitale) agenda’s etc.

Tip 3: Maak duidelijke BTW-overzichten

Uw administratie moet inzicht geven in hoeveel BTW u moet betalen. Daartoe moet u de volgende informatie bijhouden: facturen die u uitschrijft en facturen die u moet betalen, uitgaven en ontvangsten en het privégebruik van goederen en diensten. Als u ook handel drijft met het buitenland, dan zult u ook de uitvoer en invoer van goederen moeten bijhouden. Een geautomatiseerde boekhouding kan u hierbij een hoop werk uit handen nemen.

Tip 4: Vraag hulp bij het inrichten van uw administratie

Het opzetten van een administratie vraagt om enige boekhoudkundige
kennis. Zonder deze voorkennis een administratie inrichten, raden wij
daarom af. Bij de inrichting wordt namelijk een aantal elementen van de
administratie vastgelegd die daarna moeilijk zijn terug te draaien.

Tip 5: Leer zelf de administratie bij te houden

Het bijhouden van de financiële administratie is routinewerk en redelijk snel aan te leren. Met een training die toegesneden is op uw situatie leert u hoe u dit efficiënt en effectief doet. Hoe beter u uw boekhouding op orde heeft, hoe groter de informatiewaarde voor uzelf. Daarnaast bespaart u op
accountantskosten wanneer u een goede administratie aanlevert.

Wilt u alle 15 tips ontvangen? Download dan hier de PDF.

Hoe zit het met de bewaarplicht van uw boekhouding?

De een roept dat u uw gehele administratie vijf jaar moet bewaren, de ander beweert dat het om zeven jaar gaat en weer iemand anders heeft het over tien jaar. Hoe lang moet u uw administratie nu daadwerkelijk bewaren en welke gegevens moet u precies bewaren? Zet u alleen uw inkomsten en uitgaven op een rij of komt er meer bij kijken?

Zeven jaar

Over het algemeen bewaart u uw boekhouding minimaal zeven jaar. De Belastingdienst wil namelijk inzage hebben in uw administratie. Niet slechts een jaar, maar minimaal zeven, omdat de Belastingdienst de ontwikkeling van uw bedrijf dan beter kan volgen. Bovendien kunnen zich belastingtechnische regelingen en -voordelen voordoen als uw bedrijf naar bepaalde maatstaven groeit (of juist niet).

Wat bewaart u precies?

Boekhouding is nogal een breed begreep. Welke administratie is nu belangrijk om te bewaren? Het gaat om zes onderdelen:

 1. Het grootboek: de verzameling van grootboekrekeningen.
 2. Debiteuren- en crediteurenadministratie.
 3. Voorraadadministratie (als er binnen uw bedrijf sprake is van een voorraad).
 4. In- en verkoopadministratie.
 5. Eventuele loonadministratie.
 6. Urenadministratie: hoeveel uren heeft u (en andere werknemers) gedraaid?

Andere termijnen of afspraken

Het gaat dus om zeven jaar. Toch bestaan er een aantal uitzonderingen. Gegevens van onroerende zaken bewaart u namelijk geen zeven jaar, maar tien jaar. Dat komt door de herzieningstermijn voor aftrek van de voorbelasting van deze onroerende zaken. Verder kunt u over een aantal zaken afspraken maken met de Belastingdienst. Officieel bewaart u zowel de papieren als elektronische administratie zeven jaar. Mocht uw bedrijfspand of werklocatie in de brand vliegen, dan heeft u nog back-up-informatie tot uw beschikking. Dat geldt ook voor uw elektronische archief: mocht uw computer kapot gaan of de server het begeven, dan kunt u uw administratie nog op een andere manier tonen. U kunt echter tegenwoordig afspraken maken over of u beide versies zeven jaar bewaart, of alleen uw elektronische exemplaren. Als u een slimme back-up-schijf of -cloud heeft, zijn de papieren documenten minder belangrijk. Neem voor dit soort afspraken contact op met de Belastingdienst. We hopen dat we met deze blog verwarringen hebben weggenomen!

5 Voordelen van MicroStar Boekhoudsoftware

Ondernemers en bedrijven die geen deel uitmaken van de financiële sector kijken vaak tegen het boekhouden op. Ze steken liever hun tijd en energie in de ‘dagelijkse werkzaamheden’. Er is genoeg te doen! Boekhouden is dan ook een vak apart. Herkenbaar? Wat als er iets misgaat of als u geen weet heeft van bepaalde belastingvoordelen? Dan betaalt u zomaar een smak geld, terwijl u dat van tevoren aan had kunnen zien komen. MicroStar Boekhoudsoftware kan een uitkomst bieden. Waarom? Dat leggen we u in deze tekst haarfijn uit.

“5 Voordelen van MicroStar Boekhoudsoftware” verder lezen

De administratie van 2015… die stellen we even uit!

Waarom eigenlijk?

Het is januari. We hebben 2015 met z’n allen uitgezwaaid en nu staan ons gloednieuwe avonturen, uitdagingen en activiteiten te wachten. Anderzijds gaat het afronden van een jaar ieder jaar weer gepaard met administratieve rompslomp. Het vierde kwartaal van de omzetbelasting moet voor de 31e doorgegeven worden, de deadline voor de jaarrekening en de aangifte inkomstenbelasting komt steeds dichterbij en het bedrijf analyseert de resultaten van het afgelopen jaar. Typisch van die klusjes die ondernemers en kleine bedrijven graag vooruitschuiven. We stellen het uit. Waarom vertonen we dat uitstelgedrag eigenlijk?

“De administratie van 2015… die stellen we even uit!” verder lezen

Kerst- / feestdagengeschenken 2012

Als uw onderneming in december een kerstgeschenk aan de werknemers uitdeelt, is het uw pakkie-an om dit correct in de loonadministratie te (laten) boeken. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de werknemer zelf voor de verschuldigde loonbelasting opdraait. Hoe zat het ook alweer met de fiscale regels voor kerstgeschenken?

Voor elke werknemer mag u per jaar maximaal € 70,00 (inclusief BTW) schenken zonder dat dit in de papieren gaat lopen. Uw onderneming is over het geschenk dan 20% eindheffing verschuldigd. De werknemer merkt daar financieel niets van.

Overschrijding

Bij overschrijding van de grens van € 70,00 per werknemer binnen het kalenderjaar kunt u het meerdere onderbrengen in de eindheffing (belastingheffing komt voor uw rekening; niet voor rekening van de werknemer). Hiervoor wordt dan het tabeltarief gehanteerd, dat kan oplopen tot maar liefst 108,3% (als het jaarloon van de werknemer € 56.492 of méér bedraagt). Voor toepassing hiervan gelden nog extra regels:

 • elke verstrekking mag niet duurder zijn dan € 136,00;
 • op jaarbasis is het bedrag aan verstrekkingen niet hoger dan € 272,00 per werknemer.

Als u dit bedrag ook nog overschrijdt, kunt u het meerdere mogelijk nog onderbrengen in de eindheffingsregeling voor bovenmatige vergoedingen en verstrekkingen. Dit kan voor een maximum van € 200,00 per maand. Ook hier is het tabeltarief van toepassing.

Afzonderlijk

Wilt uw onderneming een geschenk geven dat duurder is dan € 136,00 dan mag u alleen over de eerste € 70,00 de eindheffing van 20% toepassen. Over de rest moet de werknemer loonbelasting/premie volksverzekeringen betalen. U kunt er dus beter voor kiezen om de werknemer twee of meer cadeaus te geven die elk afzonderlijk niet duurder zijn dan € 136,00. Dan kunt u in elk geval voor het bedrag boven € 70,00 ook nog gebruikmaken van eindheffing. Let er daarbij wel op dat u de grens van € 272,00 op jaarbasis niet overschrijdt!
Krijgen andere relaties die niet bij uw onderneming in dienstbetrekking zijn — bijvoorbeeld uitzendkrachten en freelancers — het zelfde kerstgeschenk als uw werknemers? Dan mag uw onderneming de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen voor haar rekening nemen. De ontvanger hoeft er dan zelf geen belasting meer over te betalen.

Ontvanger

U betaalt dan tot en met een waarde van € 136,00 per geschenk 45% eindheffing. Is het geschenk duurder dan € 136,00 dan moet u over het hele bedrag 75% eindheffing betalen. Deze verstrekking mag maximaal € 272,00 per persoon zijn. U moet in de administratie vastleggen wie de ontvanger van het geschenk is. Bovendien moet u de ontvanger laten weten dat uw onderneming de verschuldigde belasting voor haar rekening heeft genomen.


Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van pasklare software die u in staat stelt uw administratie op orde te houden. Onze programma’s worden gebruikt in het midden- en kleinbedrijf (de programma’s zijn toepasbaar in iedere branche) en door administratie- en accountantskantoren. Lees verder….

Contact

MicroStar B.V.
Handelsweg 9
1851 NX Heiloo
T: 088-9090490
F: 088-9090491
E: info@microstar.nl
W: www.microstar.nl

Hoe lang moet u uw administratie bewaren?

Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). De belastingdienst streeft echter naar zo min mogelijk administratieve lasten en hanteren soms kortere bewaartermijnen. Hoe lang u uw administratie moet bewaren, hangt af van het belang dat de belastingdienst heeft bij de verschillende soorten gegevens in uw administratie. Bepaalde onderdelen van uw administratie worden aangemerkt als basisgegevens. Daarbij moet u denken aan:

 • het grootboek
 • de debiteuren- en crediteurenadministratie
 • de voorraadadministratie
 • de in- en verkoopadministratie
 • de loonadministratie

De basisgegevens moeten 7 jaar bewaard blijven. Na deze termijn vraagt de belastingdienst deze gegevens niet meer bij u op.

Uitzondering

In verband met de herzieningstermijn van de aftrek voorbelasting voor onroerende zaken, zoals bedrijfspanden, moet u de gegevens van onroerende zaken 10 jaar bewaren.

Voor de overige gegevens kunt u met de belastingdienst afspraken maken over kortere bewaartermijnen dan 7 jaar. Voor de basisgegevens en de overige gegevens kunt u bij de belastingdienst afspraken maken over:

 • de vorm waarin u de gegevens bewaart (op papier of elektronisch)
 • het detailniveau (bijvoorbeeld dagstaten of telstroken van de kassa)

Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Let op!

De kortere bewaartermijnen gelden uitsluitend voor de Belastingdienst. Bij andere overheidsinstellingen kunt u dus nog te maken krijgen met de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

De bewaarplicht geldt ook voor computerprogramma’s en bestanden. U moet er dus ook voor zorgen dat deze programma’s en bestanden bij een controle kunnen worden gebruikt. Met het uitsluitend bewaren van een bestand in afgedrukte vorm voldoet u niet aan uw bewaarplicht. Wel kunt u, onder bepaalde voorwaarden, bestanden en andere gegevens in een andere vorm bewaren. Dit wordt conversie genoemd. De voorwaarden zijn:

 • U zet alle gegevens over.
 • U zet de gegevens inhoudelijk juist over.
 • U zorgt ervoor dat de nieuwe gegevensdrager tijdens de hele bewaartermijn beschikbaar is.
 • U kunt de geconverteerde gegevens binnen redelijke tijd (re)produceren en leesbaar maken.
 • U zorgt ervoor dat een controle van de geconverteerde gegevens binnen redelijke tijd kan worden uitgevoerd.

Het is verstandig om, voordat u tot conversie overgaat, uw plannen aan de belastingdienst voor te leggen.

Laat u (een deel van) uw administratie verzorgen door een computer- of loonservicebureau? Dan vallen de gegevensdragers van die servicebureaus waarop gegevens staan over uw onderneming, ook onder de fiscale bewaarplicht.

Hulp nodig?

Hebt u vragen over boekhoudsoftware of over MicroStar? Reageer dan op dit artikel of bezoek de website van MicroStar om gratis informatie aan te vragen.

Op zoek naar een boekhoudpakket, kijk dan eens op onze website onder producten.

MicroStar B.V.

Handelsweg 9
1851 NX  Heiloo
T: 088-9090490
F: 088-9090491
E: info@microstar.nl

Wetsvoorstel vereenvoudiging BV-recht

De Eerste Kamer heeft op 12 juni 2012 het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht aangenomen. Hiermee worden de regels voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (bv’s) eenvoudiger en flexibeler. Zo komen er meer mogelijkheden om in de statuten af te wijken van wettelijke bepalingen en is een minimumstartkapitaal van 18.000 euro niet meer nodig. Ook verdwijnt de verplichte bank- en accountantsverklaring bij inbreng in natura. Een notariële akte van oprichting is nog wel verplicht. De wijzigingen gaan in op 1 oktober 2012.

De belangrijkste wijzigingen vindt u hieronder.

Modernisering van de regels voor de bv

De wetgeving voor bv’s stamt uit 1971 en sluit niet meer aan op de huidige praktijk. Zo kent het bv-recht aandeelhouders en een bestuur, die formeel moeten overleggen en besluiten nemen. Bij de nieuwe wet verdwijnen veel dwingende regels en kunnen de statuten van een bv verregaand op maat worden gemaakt.

Akte van oprichting en statuten

In een akte van oprichting van een bv staat het bedrag van het geplaatste kapitaal en het gestorte gedeelte daarvan. Als er verschillende soorten aandelen zijn, dan moeten deze in de akte opgenomen worden en moet het geplaatste en gestorte kapitaal worden uitgesplitst naar soort. Een minimumkapitaal is in het wetsvoorstel niet meer verplicht.

Verschillende soorten aandelen

In de nieuwe wet kunnen bedrijven met meerdere aandeelhouders de zeggenschap van de aandeelhouders aanpassen door verschillende soorten aandelen uit te geven. Zo is er het stemrechtloos aandeel, waarmee sommige aandeelhouders (zoals bijvoorbeeld werknemers of bepaalde familieleden) zijn uit te sluiten van stemrecht. Daarnaast is er het winstrechtloze aandeel. In de statuten kan worden bepaald dat aandelen van een bijzondere soort of aanduiding geen of beperkt recht geven tot deling in de winst of reserves van de vennootschap. Aandelen mogen niet tegelijkertijd stemrechtloos en winstrechtloos zijn. Aandeelhouders met een minderheidsbelang worden door de wetswijzigingen beter beschermd. Zo moeten alle aandeelhouders het eens zijn over statutaire wijziging van de medezeggenschap van aandeelhouders.

Crediteurenbescherming

Het minimumkapitaal van 18.000 euro was bedoeld als zekerheid voor schuldeisers. In de praktijk konden schuldeisers zich vaak niet op dit kapitaal verhalen. De aansprakelijkheid van bestuurders wordt met het wetsvoorstel niet uitgebreid. Wel is in de wet expliciet opgenomen dat u als bestuurder of aandeelhouder een ‘uitkeringstoets’ moet doen. Als u aan aandeelhouders wil uitkeren, moet u bij elke uitkering beoordelen of de vennootschap zijn opeisbare schulden nog wel kan betalen. Als de vennootschap na een uitkering de schulden niet meer kan betalen, dan zijn de bestuurders die dat wisten of moesten voorzien richting de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk. Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of kon voorzien dat de vennootschap na de uitkering de schulden niet meer kon betalen, moet dit tekort vergoeden.

Advies

Bij de nieuwe wet verdwijnen veel dwingende regels en kan een ondernemer de statuten van zijn bedrijf vergaand aanpassen. De statuten kunnen straks dus voor elke bv op maat worden gemaakt. Aanpassen van de statuten is niet verplicht, maar vaak wel noodzakelijk om te profiteren van de geboden flexibiliteit en vrijheid. Vaak moeten dan ook andere zaken die hiermee samenhangen worden aangepast, zoals aandeelhoudersovereenkomsten en de kapitaalstructuur. Advies is om de mogelijkheid van een vergaande aanpassing te bekijken, met behulp van een deskundige.

Vragen en antwoorden over de BTW-verhoging van 19% naar 21%

1. Mogen ondernemers voor prestaties die zij verrichten na 30 september 2012 reeds voor 1 oktober 2012 btw factureren naar het tarief van 21%?

Ja. Om te voorkomen dat ondernemers aanvullende factureren voor het verschil tussen 19% en 21% moeten uitreiken mogen ondernemers voor prestaties die zij verrichten na 30 september 2012 en die onder het 21% tarief vallen reeds voor 1 oktober 2012 btw factureren naar het tarief van 21%. De ondernemer die de prestatie afneemt mag die 21% conform de regels voor het recht op aftrek in aftrek brengen.

2. Onder welke rubriekpost op het aangifteformulier dient het 21% tarief te worden opgenomen tot 1 oktober 2012?

Als voor prestaties die na 30 september 2012 verricht worden voor 1 oktober 2012 een factuur wordt uitgereikt met 21% btw dan kan deze btw opgenomen worden in rubriek 1c van het aangifteformulier. Indien het aangeven in rubriek 1c problematisch is voor de ondernemer dan mag hij er voor kiezen dat wordt aangegeven in rubriek 1a (momenteel 19%). Met ingang van 1 oktober 2012 moet het algemene btw-tarief van 21% gewoon weer in rubriek 1a van het aangifteformulier aangegeven worden. Dit is de rubriek waar tot 1 oktober 2012 het 19% btw-tarief moet worden aangegeven en dat vanaf 1 oktober 2012 wordt aangeduid met “hoog tarief”.

3. Welk tarief is van toepassing bij doorlopende prestaties die zijn aangevangen vóór 1 oktober 2012 en eindigen na 30 september 2012?

Als de afrekening voor doorlopende prestaties betrekking heeft op een periode die eindigt na 30 september 2012 moet de afrekenperiode worden gesplitst. Voor het deel van de prestatie dat plaatsvindt vóór 1 oktober 2012 geldt het oude tarief van 19%. Voor het deel van de prestatie dat plaatsvindt ná 30 september 2012 geldt het nieuwe tarief van 21% Hierbij valt te denken aan het verlenen van licenties, abonnementen op leveringen van bijvoorbeeld gas, elektriciteit en water en telecommunicatiediensten.

4. Hoe dient de correctie in verband met de btw verhoging van 19 naar 21% over de periode 1 oktober tot en met 31 december 2012 bij doorlopende prestaties plaats te vinden?

Voor het deel van de (doorlopende) prestatie dat plaatsvindt ná 30 september 2012 moet in beginsel bij prestaties aan ondernemers en rechtspersonen een aanvullende factuur uitgereikt worden met 21% btw. Als een ondernemer begin 2013 een “jaarfactuur” uitreikt over het jaar 2013 dan kan hij om administratieve redenen er voor kiezen op deze factuur mede de extra verschuldigde btw over het laatste kwartaal van 2012 in rekening te brengen. Op deze factuur kan de “2012 btw” vermeld worden als “na gefactureerde btw 2012”. De ondernemer moet de extra verschuldigde btw wel voldoen over het tijdvak oktober 2012.

5. Op welk moment kan worden aangenomen dat de dienst is afgerond bij onderhoudsen serviceabonnementen voor cv-installaties, liften e.d.?

Met de klant worden afspraken gemaakt over onderhoudswerkzaamheden aan cv-installaties die nodig zijn voor de veiligheid en het ongestoord functioneren van de cv. Vaak worden hiervoor zogenoemde onderhoudsabonnementen afgesloten. Als daarnaast ook afspraken worden gemaakt waarbij de ondernemer zich, tegen een relatief geringe (extra) vergoeding, verplicht om binnen een bepaalde termijn (meestal 24 uur) een storing te verhelpen worden dit meestal serviceabonnementen genoemd. Kenmerkend aan de hier bedoelde overeenkomsten is dat in alle gevallen eenmaal per jaar onderhoudswerkzaamheden aan de installatie worden verricht.

Het moment waarop de vergoeding wordt betaald kan variëren van een eenmalige vooruitbetaling, betaling in termijnen of zodra de onderhoudswerkzaamheden zijn verricht. Zowel bij de hiervoor bedoelde onderhoudsabonnementen als de serviceabonnementen is de onderhoudsdienst de hoofdprestatie (hetgeen onder andere tot uitdrukking komt in de prijs van het abonnement). Het moment waarop de onderhoudsdienst is afgerond is daarom bepalend voor het antwoord op de vraag of het algemene tarief van 19% of 21% van toepassing is. Hierbij is niet van belang op welke wijze de vergoeding (vooraf, in termijnen of na afloop) wordt betaald.

6. Vaak worden service- en onderhoudsabonnementen in termijnen betaald of ze zijn al vooraf betaald (lees: ook al gefactureerd) in januari. Is het juist dat als de onderhoudsbeurt plaatsvindt na 30 september 2012 de ondernemer nog extra 2%verschuldigd is als gefactureerd is en betaling al heeft plaatsgevonden tegen 19%?

Ja, zie het antwoord bij 3. Het moment waarop de prestatie wordt verricht is beslissend. Opgemerkt wordt nog dat het opmaken van de factuur als zodanig irrelevant is. Als bijvoorbeeld de prestatie vóór 1 oktober 2012 wordt verricht en de factuur wordt opgemaakt ná die datum is toch het 19% tarief van toepassing.

7. Overgangsregeling voor aangekochte nieuwbouwwoningen. Wat wordt bedoeld met “een gesloten overeenkomst”? Indien nog opschortende voorwaarden gelden valt deze overeenkomst dan wel al onder de werking van de overgangsregeling of pasvanaf het moment dat de opschortende voorwaarden zijn uitgewerkt?

Een overeenkomst is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere een verbintenis aangaan (artikel 6:213 van het Burgerlijk Wetboek). Van belang is dat de (koop/aannemings)overeenkomst vóór 28 april 2012 is gesloten. Niet van belang is of er opschortende dan wel ontbindende voorwaarden zijn opgenomen in deze overeenkomst.

8. Hoe zit het met gemengde objecten (woning versus bedrijfsgedeelte)? Geldt de overgangsregeling voor aangekochte nieuwbouwwoningen alleen voor het woongedeelte en niet voor het bedrijfsgedeelte?

Panden die deels als woning en deels als bedrijfspand worden gebruikt (bijvoorbeeld woon/winkelpanden) mogen in hun geheel als woning worden aangemerkt. Daarbij geldt de voorwaarde dat die panden voor meer dan 50% voor particuliere bewoning worden gebruikt. Bij een percentage van 50% of minder mag het deel dat voor particuliere bewoning wordt gebruikt voor de toepassing van het tarief worden afgesplitst. In dit laatste geval is de overgangsregeling alleen van toepassing op het woongedeelte.

9. Worden er eisen gesteld aan de verkrijger van de woning? (particulier?)

Nee, er worden geen eisen gesteld aan de verkrijger van de woning.

10. Hoe dient men te handelen bij de overgangsregelingen voor onroerende zaken en aangekochte nieuwbouwwoningen bij meerwerk?

Meerwerk
In het kader van de uitvoering van een koop/aanneemovereenkomst is het vaak mogelijk zgn. meerwerk te laten uitvoeren. Veel koop/aanneemovereenkomsten bepalen terzake dat de opdrachtgever bij het verstrekken van de opdracht tot meerwerk direct een bedrag moet betalen ter grootte van een bepaald percentage, bijvoorbeeld 50%, van de vergoeding voor dat meerwerk.

Overgangsregeling onroerende zaken
Als de opdracht tot het verrichten van het hier bedoelde meerwerk wordt verstrekt vóór 1 oktober 2012, kan het daarbij direct te betalen bedrag worden beschouwd als een op dat tijdstip vervallen termijn. Daarvoor geldt dan dus het 19% tarief.

Overgangsregeling nieuwbouwwoningen
Als de opdracht tot het verrichten van het hier bedoelde meerwerk is verstrekt vóór 28 april 2012 (dus als onderdeel van de koop/aanneemovereenkomst voor de bouw van een nieuwbouwwoning) en de betaling daarvan in één of meer termijnen gedaan wordt vóór 1 oktober 2013 geldt het 19% tarief.

11. Een particulier heeft vóór 28 april 2012 een bouwkavel gekocht. Er is (nog) geen aannemingsovereenkomst overeengekomen voor de bouw van een nieuwbouwwoning. Is de overgangsregeling voor aangekochte nieuwbouwwoningen ook van toepassing op de aankoop van een bouwkavel?

Nee, de overgangsregeling geldt niet. De overgangsregeling voor aangekochte nieuwbouwwoningen is slechts van toepassing als een ondernemer ingevolge een vóór 28 april 2012 gesloten koop/aannemingsovereenkomst ná 30 september 2012 een woning levert. De datum van 28 april 2012 is in die zin een fatale termijn. Als er vóór die datum geen koop/aannemingsovereenkomst is gesloten voor de bouw van een nieuwbouwwoning is de overgangsregeling niet van toepassing.

12. Geldt de overgangsregeling voor onroerende zaken ook voor apart overeengekomen verbouwingen (zoals het plaatsen van een keuken of badkamer) waarbij de vergoeding vervalt in termijnen naarmate de verbouwing vordert?

Ja, de overgangsregeling voor onroerende zaken geldt ook voor apart overeengekomen verbouwingen waarbij de vergoeding vervalt in termijnen naarmate de verbouwing vordert. Dit geldt echter niet voor diensten bestaande in het verrichten van onderhouds- of herstelwerkzaamheden. Als zodanig zijn in dit verband aan te merken werkzaamheden die(vrijwel) uitsluitend gericht zijn op de instandhouding van de zaak, zoals het vervangen van kozijnen of dakgoten en het vernieuwen van dakbedekking.

Van verbouwing is slechts sprake, als de werkzaamheden gericht zijn op een verandering van de inrichting, de aard of de omvang van de zaak. Dat is bij woningen bijvoorbeeld het geval bij veranderingen aan/het plaatsen van keukens en badkamers, het aanbouwen van een serre en het aanbrengen van een dakkapel. Ingeval in het kader van de uitvoering van een en hetzelfde contract naast verbouwingswerkzaamheden tevens werkzaamheden worden verricht die van belang zijn voor de instandhouding van de zaak, zodat het contract in zoverre mede een element van onderhoud of herstel in zich draagt, is niettemin het geheel aan te merken als verbouwing, mits de werkzaamheden als geheel niet (vrijwel) uitsluitend gericht zijn op de instandhouding van de zaak. Er behoeft alsdan geen splitsing te worden gemaakt: de overgangsregeling kan worden toegepast op de verbouwing als geheel. Daarbij wordt aangenomen dat de ondernemer dan ook het 19%-tarief berekent aan de klant.

13. Heeft de verhoging van het algemene btw-tarief gevolgen voor de wijze van verrekenen van negatieve tijdvak- en jaarwinstmarges bij toepassing van de globalisatieregeling bij de margeregeling?

Nee, er hoeft bij het verrekenen van negatieve tijdvak- en jaarwinstmarges geen rekening te worden gehouden met de tariefsverhoging.

14. Hoe wordt bij toepassing van de globalisatieregeling bij de margeregeling na afloop van het kalenderjaar 2012 de btw berekend over de voor 2012 vastgestelde winstmarge voor goederen waarop het algemeen tarief van toepassing is?

De btw over de jaarwinstmarge 2012 voor goederen waarvoor het algemeen tarief van toepassing is moet tijdsevenredig worden berekend. Dat wil zeggen dat voor ¾ van de jaarwinstmarge het 19%-tarief geldt en voor ¼ van de jaarwinstmarge het 21%-tarief.

____________________________________________________________

MicroStar software is gespecialiseerd in financiele software.
Op zoek naar een boekhoud pakket? Kijk dan eens op onze website.

Waarom moet u een boekhouding bijhouden?

Als u een eigen zaak begint/heeft dan bent u verplicht om een administratie bij te houden. De belastingdienst schrijft voor dat u een BTW boekhouding moet bijhouden. Er zijn hiervoor diverse boekhoudpakketten op de markt verkrijgbaar, zowel online als offline. Voor een startende ondernemer is dit echter niet altijd direct nodig. En al helemaal niet als u geen personeel in dienst heeft of een auto van de zaak heeft. Als het aantal transacties beperkt is, dan ligt een oplossing in Excel voor de hand.

Volgens de belastingdienst valt onder uw administratie: “alle gegevens over uw onderneming die u op papier (ook kladaantekeningen) of digitaal (bijvoorbeeld met de computer) vastlegt”. U bent als ondernemer verplicht een goede administratie bij te houden en te bewaren. De belastingdienst zegt terecht dat u de administratie niet alleen bijhoudt voor het invullen van uw aangiften, maar ook voor uw bedrijfsvoering.

Met behulp van een goed ingerichte administratie krijgt u snel inzicht in de cijfers en resultaten van uw onderneming. Op basis van de omzet- en kostenontwikkeling bent u in staat om tijdig in te spelen op ontwikkelingen in de markt.

Daarnaast vormt uw administratie de basis voor uw aangiften, welke snel en goed door de belastingdienst gecontroleerd moeten worden. Indien uw administratie niet volledig is of niet binnen een redelijke termijn te controleren is, dan kan dat vervelende gevolgen voor u hebben. De belastingdienst stelt dan zelf uw omzet en winst vast en zal u op basis daarvan de belastingaanslag opleggen.

Tevens kunt u uw aangifte omzetbelasting niet invullen als u geen duidelijke overzichten heeft van uw aan- en verkopen. U kunt dan geen aanspraak maken op voordelige regelingen, zoals de kleine ondernemersregeling. Elke boekhoudpakket hoort alle gegevens te leveren die noodzakelijk zijn voor het invullen van uw aangifte omzetbelasting.

Wat is een administratie?

Volgens de belastingdienst vallen alle gegevens over uw onderneming die u vastlegt op papier of in digitale vorm, onder uw administratie. Voorbeelden hiervan zijn:

 • kasadministratie (ook kladaantekeningen) en kassabonnen
 • financiële aantekeningen, zoals het inkoop- en verkoopboek
 • tussentijds gemaakte controleberekeningen
 • ontvangen facturen en kopieën van verzonden facturen
 • bankafschriften
 • contracten, overeenkomsten en andere afspraken
 • agenda’s en afsprakenboeken
 • correspondentie
 • software en databestanden

Met andere woorden, uw administratie bestaat uit papieren en elektronische documenten. Deze documenten vormen de basis voor uw boekhouding in welke vorm dan ook.

MicroStar Software gespecialiseerd in het ontwikkelen van pasklare software die u in staat stelt uw administratie op orde te houden. Onze programma’s worden gebruikt in het midden- en kleinbedrijf (de programma’s zijn toepasbaar in iedere branche) en door administratie- en accountantskantoren. De kracht van MicroStar softwareprogramma’s ligt in het feit dat MicroStar er, tegen een laag maandtarief, voor zorgt dat uw boekhoudpakket altijd up-to-date is. Doordat wij de ontwikkelingen in de markt goed in de gaten houden en hier adequaat op in spelen, ontvangen onze gebruikers automatisch de nieuwste updates voordat er problemen ontstaan (bijvoorbeeld wanneer de Belastingdienst een nieuwe eis verbindt aan belastingaangiftes).