Aanmaningen

Het aanmaningsprogramma biedt de mogelijkheid om op elk gewenst moment aanmaningsbrieven af te drukken. Per taalsoort kunnen drie verschillende brieven ingevoerd worden die de ouderdom van de openstaande factuur dienen te beschrijven. Er kan worden volstaan met het invullen van slechts één briefsoort, die dan in alle gevallen wordt gebruikt.

Selectie aanmaningen

Naast de automatische selectie van de juiste brief, kan de gebruiker zelf op vier verschillende manieren selecteren. Bij drie hiervan, te weten: roepnaam, landcode en rayon, wordt een onder- en bovengrens opgegeven. Bij het opgeven van onder- en bovengrenzen kan volstaan worden met beginletters, indien gewenst (bijvoorbeeld roepnamen A t/m B). Als vierde mogelijkheid kan geselecteerd worden op debiteurenroepnaam. Alleen de geselecteerde debiteuren komen nu voor afdruk in aanmerking.

Draaidatum

Als draaidatum wordt standaard de systeemdatum ingevuld. Deze datum wordt gebruikt voor het bepalen van de ouderdom van de facturen en wordt ook bovenaan de brieven afgedrukt. Van deze datum kan afgeweken worden.

Extra aanmaningen printen

In principe worden alleen facturen afgedrukt welke ouder zijn dan het aantal dagen dat is aangegeven in het debiteurenbestand. Het is ook mogelijk om facturen af te drukken die ouder zijn dan een bepaald aantal dagen. Deze facturen worden dan extra afgedrukt ter informatie voor de debiteur. Deze facturen worden niet meegeteld bij de bepaling of een eerste, tweede of derde aanmaning wordt afgedrukt.

Grensbepaling aanmaningen en kosten

Bij de grensbedragen kan per briefsoort opgegeven worden boven welke grens de aanmaning afgedrukt moet worden. Hiermee wordt voorkomen dat er bijvoorbeeld een aanmaning wordt gestuurd voor een bedrag van enkele centen of euro’s of zelfs een negatieve aanmaning. Een aanmaningsbrief zal nooit twee keer naar dezelfde debiteur worden gestuurd voor één en dezelfde factuur. Wel kan dezelfde aanmaningsbrief gestuurd worden naar dezelfde debiteur wanneer het een andere factuur betreft.

In de bedrijfsgegevens kunt u aangeven welke kosten aan de aanmaning verbonden zijn en welke tekst moet worden toegevoegd.

Verkoopprijs

€ 225,- exclusief BTW en onderhoud.

Terug naar alle modules

Download nu

MicroStar Demo

Ervaar de optimale gebruiksvriendelijkheid van onze boekhoudsoftware nu gratis! Zo kunt u MicroStar thuis of op kantoor op uw gemak uitproberen.

Download demo