Vermijd illegaal software gebruik

Maakt u zich schuldig aan het illegaal gebruik van software?

Stel dat u hier met de muis klikt en tot de ontdekking komt dat het ontwerp waar u meerdere dagen en nachten aan gewerkt hebt binnen enkele seconden op het scherm verschijnt. Er is maar één manier waarop uw ontwerp hier terecht kan zijn gekomen: door diefstal. Omdat het betrekkelijk eenvoudig is om perfecte kopieën van digitale gegevens te maken, realiseren de meeste mensen zich niet dat software een bepaalde waarde vertegenwoordigt. Software is een gereedschap waarvoor u gewoon dient te betalen als u er gebruik van wilt maken. Een timmerman betaalt per slot van rekening ook gewoon voor zijn hamers en zagen, toch? Als u dus uw software uitleent aan collega’s of vrienden met het doel om de programmatuur te laten kopiëren of als u een programma op meerdere computers hebt geïnstalleerd zonder dat u daarvoor de vereiste licenties hebt aangeschaft, betekent dat maar één ding: u bent in overtreding! In dergelijke gevallen loopt u het risico van een fikse boete of zelfs gevangenisstraf.

Illegale software

Wat is het illegaal gebruik van software?
Diefstal van software kan worden onderverdeeld in twee categorieën – het gebruik van illegale kopieën van legale software en het verhandelen van illegale software.

  • Het maken van illegale kopieën: Het kopiëren van legale software zonder dat men daarvoor over de vereiste licenties beschikt. Dit gebeurt meestal zonder kwade opzet door gebruikers die zich niet realiseren dat dit niet is toegestaan.
  • Het verhandelen van illegale software: Het illegaal kopiëren van software ten behoeve van verkoop aan derden.

Door de verkoop van illegale software krijgen de ontwikkelaars van de software met verlies aan inkomsten te maken, maar ook u – de gebruiker – doet zichzelf tekort! Illegale software wordt namelijk geleverd zonder handleiding, zonder productinformatie en zonder instructies. En aangezien illegale software niet kan worden geregistreerd bij de fabrikant, hebt u geen recht op technische ondersteuning of voordelige upgradepakketten wanneer die op de markt komen. De enige extra ‘service’ die u bij illegale software krijgt, zijn vernietigende virussen.
Werk dus alleen met legale software.
Zes eenvoudige stappen om te voorkomen dat u met illegale software te maken krijgt:

  • Koop uw software bij een erkende dealer
  • Weet wat u koopt
  • Controleer de prijs van het product en vraag naar een gespecificeerde rekening
  • Zorg dat u bij aankoop een officiële licentie krijgt
  • Bewaar de originele CDRom of download.
  • Neem bij twijfel contact op met de softwareproducent

Door deze stappen te volgen, voorkomt u dat u slachtoffer wordt van software piracy.

MicroStar en de BSA

MicroStar werkt samen met de Business Software Alliance
De Business Software Alliance (BSA) maakt zich hard tegen het gebruik van illegale software. De BSA probeert het gebruik van gelicentieerde software te bevorderen. De BSA is een internationaal bedrijf dat werkt voor enkele vooraanstaande softwareproducenten, waaronder MicroStar.

De BSA werkt nauw samen met nationale overheden, justitie, softwareverkopers, en zakelijke en privé-gebruikers. De BSA heeft een drie-sporige aanpak ontwikkeld om het kostbare probleem van illegale software aan te pakken:

Voorlichting van de markt:
De voorlichting die BSA geeft, is erop gericht om eindgebruikers en IT-beheerders bewust te maken van de wettelijke gevolgen die softwarediefstal kan hebben en hen tegelijkertijd bekend te maken met de juiste software-licentievereisten.

Handhaving van de wet:
Steekproeven bij bedrijven, en invallen en vervolging van softwarepiraten heeft er toe geleid dat er totnogtoe wereldwijd 600 gerechtelijke procedures tegen gebruikers van en handelaren in illegale software zijn afgehandeld. De opgelegde straffen lopen uiteen van forse geldboetes tot gevangenisstraf – met alle aandacht van de media die daarbij hoort!

Beleidsontwikkeling:
De BSA streeft zowel op nationaal als op Europees niveau naar wetgeving ter bescherming van het copyright van software.

Klik op het BSA-logo hieronder, voor meer informatie over het streven van de BSA om het illegaal gebruik van software tegen te gaan, waaronder informatie over het meldpunt voor illegale software en voorbeelden van steekproeven die worden gehouden.