Nog meer
functionaliteit met
onze modules

Bekijk alle modules in het overzicht hieronder

Verschillen tussen het Startpakket en het Basispakket.

Lees meer

Mogelijkheid om na het versturen van de factuur herinneringen c.q. overzichten aanmaningen van de openstaande posten te sture…

Lees meer

Speciaal voor accountantskantoor en/of uitgebreide automatische verslaggeving binnen bedrijven.

Lees meer

Een Auditfile geeft een overzicht van alle mutaties in de grootboekrekeningen van bedrijven.

Lees meer

Factuur uitdraaien en tegelijk betaald bedrag invoeren met als voordeel dat de betaling meteen verwerkt is in de administrati…

Lees meer

Via de “Automatisch betalingsmodule” van MicroStar kunt u bank-overschrijvingen aanmaken naar een bestand.

Lees meer

Handig als u aan het eind van een periode aan uw afnemers een bonus wilt uitbetalen over de gerealiseerde omzet.

Lees meer

Per kosten- of omzetrekening in te geven, met mogelijkheid deze te vergelijken met werkelijke kosten c.q. omzetten.

Lees meer

Samenvoegen van meerdere bedrijven.

Lees meer

Digipoort zorgt voor de snelle en veilige bezorging van berichten tussen bedrijven en de overheid zoals OB en ICP aangiften.

Lees meer

Voor een snelle aanlevering van de factuurgegevens aan de factormaatschappij.

Lees meer

Grafische presentaties van omzetten, kosten, debiteuren, etc.

Lees meer

Biedt de mogelijkheid om op facturen de G-rekening bedragen alsmede het G-rekeningnummer af te laten drukken voor die klanten…

Lees meer

Op ieder gewenst moment en plaats in het pakket informatieschermen oproepen zonder eerst het huidige scherm af te sluiten. De…

Lees meer

Mogelijkheid om bijvoorbeeld artikelbestanden te importeren

Lees meer

Mogelijkheid allerhande informatie van buiten af in te lezen in MicroStar of juist informatie uit MicroStar te exporteren naa…

Lees meer

Met deze module kunt u incasso opdrachten klaarzetten voor uw bankprogramma.

Lees meer

Hiermee kunt u inkooporders ingeven en verzenden naar de leverancier. Ook legt u de afspraken met leveranciers vast en wannee…

Lees meer

Inkoopgegevens per crediteur of per artikel.

Lees meer

Uitsplitsen van de kosten en omzetten naar bijvoorbeeld verschillende afdelingen.

Lees meer

Met de MS-Query module kunt u de (Pervasive) database van elk individueel bedrijf rechtstreeks benaderen.

Lees meer

Met meerdere gebruikers gelijktijdig in één administratie werken of op één locatie op meerdere computers tegelijk met Mic..

Lees meer

Offerte samenstellen met behulp van ingevoerde prijs- en klantgegevens en de gegevens uit de artikelbestanden.

Lees meer

Module voor het maken van staffel prijzen en het vastleggen van afspraken met debiteuren of groepen debiteuren. Ook kunt u in…

Lees meer

Automatisch periodieke facturering en vastlegging van contracten.

Lees meer

Voor gebruikers van een MicroStar handelspakket die op een eenvoudige wijze de uitgaande goederen willen verwerken binnen Mic..

Lees meer

Rapport generator ten behoeve van het samenstellen van financiële overzichten van de administratie.

Lees meer

Mogelijkheid om artikelen samen te stellen uit meerdere bestaande artikelen.

Lees meer

Vasthouden van verkoopgegevens. U kunt zien welke artikelen u aan welke klant verkoopt en andersom aan wie u welke artikelen…

Lees meer

Snelle schermweergave van de statistieken. Geeft bijvoorbeeld direct weer wanneer men een artikel voor het laatst heeft gekoc…

Lees meer

Betalingen en ontvangsten via een bankprogramma worden meteen verwerkt door het inlezen van dagafschriften. Omvat tevens de m…

Lees meer

Automatisch bepalen van maandelijkse afschrijvingen binnen de administratie. Met deze module maakt u ook duidelijke overzicht…

Lees meer

Mogelijkheid om met meerdere vreemde valuta’s te kunnen werken.

Lees meer

Download nu

MicroStar Demo

Ervaar de optimale gebruiksvriendelijkheid van onze boekhoudsoftware nu gratis! Zo kunt u MicroStar thuis of op kantoor op uw gemak uitproberen.

Download demo