Modules

Modules

Aanmaningen

Mogelijkheid om na het versturen van de factuur herinneringen c.q. overzichten aanmaningen van de openstaande posten te sture...

Auditfile

Een Auditfile geeft een overzicht van alle mutaties in de grootboekrekeningen van bedrijven.

Baliefacturering

Factuur uitdraaien en tegelijk betaald bedrag invoeren met als voordeel dat de betaling meteen verwerkt is in de administrati...

Betaalopdrachten

Via de "Automatisch betalingsmodule" van MicroStar kunt u bank-overschrijvingen aanmaken naar een bestand.

Bonusstatistiek

Handig als u aan het eind van een periode aan uw afnemers een bonus wilt uitbetalen over de gerealiseerde omzet.

Budgetten

Per kosten- of omzetrekening in te geven, met mogelijkheid deze te vergelijken met werkelijke kosten c.q. omzetten.

Digipoort

Digipoort zorgt voor de snelle en veilige bezorging van berichten tussen bedrijven en de overheid zoals OB en ICP aangiften.

Factoring

Voor een snelle aanlevering van de factuurgegevens aan de factormaatschappij.

G-rekening facturering

Biedt de mogelijkheid om op facturen de G-rekening bedragen alsmede het G-rekeningnummer af te laten drukken voor die klanten...

Hotkeys

Op ieder gewenst moment en plaats in het pakket informatieschermen oproepen zonder eerst het huidige scherm af te sluiten. De...

Import/export koppeling

Mogelijkheid allerhande informatie van buiten af in te lezen in MicroStar of juist informatie uit MicroStar te exporteren naa...

Incasso

Met deze module kunt u incasso opdrachten klaarzetten voor uw bankprogramma.

Inkoopadministratie

Hiermee kunt u inkooporders ingeven en verzenden naar de leverancier. Ook legt u de afspraken met leveranciers vast en wannee...

MS-Query

Met de MS-Query module kunt u de (Pervasive) database van elk individueel bedrijf rechtstreeks benaderen.

Multi-user versie

Met meerdere gebruikers gelijktijdig in één administratie werken of op één locatie op meerdere computers tegelijk met Mic...

Offertes

Offerte samenstellen met behulp van ingevoerde prijs- en klantgegevens en de gegevens uit de artikelbestanden.

Prijsafspraken

Module voor het maken van staffel prijzen en het vastleggen van afspraken met debiteuren of groepen debiteuren. Ook kunt u in...

Psion koppeling

Voor gebruikers van een MicroStar handelspakket die op een eenvoudige wijze de uitgaande goederen willen verwerken binnen Mic...

Rapportage

Rapport generator ten behoeve van het samenstellen van financiële overzichten van de administratie.

Statistieken

Vasthouden van verkoopgegevens. U kunt zien welke artikelen u aan welke klant verkoopt en andersom aan wie u welke artikelen...

Statistiekinfo

Snelle schermweergave van de statistieken. Geeft bijvoorbeeld direct weer wanneer men een artikel voor het laatst heeft gekoc...

Telebankieren

Betalingen en ontvangsten via een bankprogramma worden meteen verwerkt door het inlezen van dagafschriften. Omvat tevens de m...

Vaste activa

Automatisch bepalen van maandelijkse afschrijvingen binnen de administratie. Met deze module maakt u ook duidelijke overzicht...