Consolidatie module

Inhoud

Met de functie Consolidatie is het mogelijk om één bedrijf tot consolidatiebedrijf te maken. In een consolidatiebedrijf kunnen gegevens ingevoegd worden uit andere bedrijven. Naast het selecteren van de gewenste bedrijven kunt u per geselecteerd bedrijf het percentage van deelname en waardering opgegeven.

consolidatie_1.jpg

consolidatie_2.jpg

De gegevens worden volgens selectie dan geconsolideerd (samengevoegd) in het consolidatiebedrijf.

consolidatie_3.jpg

Het consolidatiebedrijf kan een apart bedrijf zijn of onderdeel uitmaken van de te consolideren bedrijven. Meestal zal er sprake zijn van een zogenaamde Holding- of houdstermaatschappij. Aan consolidatie ligt meestal een fiscale reden ten grondslag, bijvoorbeeld men administreert verschillende filialen als aparte bedrijven met eigen BTW-aangiftes, maar voor de inkomstenbelasting worden zij als één bedrijf gezien. Of meerdere bedrijven behoren tot een zogenaamde fiscale eenheid.

Verkoopprijs

€ 450,- exclusief BTW en exclusief onderhoud.