ICT-office voorwaarden

Op de producten en dienstverlening van MicroStar B.V. zijn de algemene voorwaarden van ICT~Office van toepassing.

Deze voorwaarden bestaan uit één algemene basismodule en zestien afzonderlijke, specifieke modules. De module ‘Algemeen’ bevat juridische onderwerpen die voor iedere transactie van belang zijn, zoals betalingsafspraken en de bescherming tegen aansprakelijkheid. In de specifieke modules zijn een of meer bijzondere producten of diensten uitgewerkt.

De ICT~Office Voorwaarden zijn zo opgezet, dat zij gebruikt kunnen worden voor veel verschillende producten en diensten op het gebied van ICT en kantoortechnologie. Tevens houden de ICT~Office Voorwaarden rekening met recente ontwikkelingen op technologisch vlak. De algemene voorwaarden beantwoorden eveneens aan de laatste stand van zaken in wetgeving en rechtspraak op het gebied van ICT.

De algemene voorwaarden leveren een bijdrage aan het welslagen van ICT-projecten, onder meer door een duidelijke, faire en marktconforme verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s tussen de leverancier en de klant.

Algemeen
Module 01 Licentie voor programmatuur
Module 02 Ontwikkeling van programmatuur
Module 03 Onderhoud van programmatuur
Module 04 ASP, SaaS en Computerservice
Module 05 Onderhoud en ontwikkeling van een website
Module 06 Webhosting
Module 07 Detacheringsdiensten
Module 08 Opleidingen en trainingen
Module 09 Advisering, consultancy en PM
Module 10 Overige diensten
Module 14 Toegang tot internet
Module 15 Telecommunicatiediensten
Module 16 Financiering en leasing van ICT