G-rekening facturering module

Inhoud

Deze optie biedt de gebruiker de mogelijkheid om op facturen de G-rekening-bedragen alsmede het G-rekeningnummer af te laten drukken voor die klanten waarvoor een BTW verlegd situatie bestaat.

g-rekening.jpg

De optie werkt als uitbreiding op de facturering van het MicroStar basispakket II of III. In het bedrijfsbestand komen twee extra invulvelden, te weten:

  • G-rekeningnummer. Hier wordt het bankrekeningnummer van uw G-rekening ingevuld.
  • Percentage loonsom. Hier vult u het percentage van de loonsom in voor afdracht op de G-rekening. Dit is een percentage dat voor uw bedrijf wordt vastgesteld aan de hand van de loonkosten ten opzichte van de omzet.

Tijdens het inbrengen van een factuur of het factureren van een order kunt u de loonsom opgeven die onder de G-rekening valt. Dit is altijd een deel van het bedrag dat tegen 0 procent BTW wordt gefactureerd. U kunt de loonsom ingeven door het invullen van een percentage waarna de loonsom wordt berekend. Ook kunt u de loonsom direct intoetsen, waarna het berekende percentage wordt weergegeven.

Op de factuur kunnen de volgende extra rubrieken worden afgedrukt:

  • De loonsom CSV
  • Het percentage van de totale orderwaarde voor de toegepaste loonsom
  • Het bedrag dat op de G-rekening gestort moet worden
  • Het rekeningnummer van de G-rekening
  • Het percentage afdracht loonsom t.b.v. de G-rekening.

Voorbeeld

Het percentage afdracht loonsom is voor uw bedrijf bepaald op 20%.

U stuurt een factuur voor een bedrag van 3200,-. U geeft op dat loonsom voor dit project 60% van de gefactureerde bedragen betreft.

De factuur kan dan als volgt opgesteld zijn:

 
Wij belasten u hierbij voor project xxxxxxxxxxx

 
EUR 3200,-
BTW Verlegd, de loonsom CSV bedraagt

 
EUR 1920,-
Te betalen op G-rekening: 020.20.20.200

 
EUR 384,-
Te betalen op onze bankrekening:
012.34.56.789
 
EUR 2816,-

 

 

 

 

Opmerking: De optie G-rekening heeft geen betrekking op de crediteuren-subadministratie van MicroStar.

Verkoopprijs

€ 225,- exclusief BTW en onderhoud