Auditfile

De Auditfile is ontwikkeld om de uitwisseling van stam- en transactiegegevens tussen verschillende standaardpakketten, zoals die worden gebruikt in de accountantspraktijk, zo eenvoudig mogelijk te maken. Door het opnemen van import- en export mogelijkheden in de softwarepakketten kunnen gegevens van het ene naar het andere softwarepakket worden overgebracht.
Zo kunnen bijvoorbeeld de gegevens van het MicroStar pakket van een ondernemer naar het jaarwerkpakket van de accountant worden overgebracht en vandaar naar het aangiftepakket om de winstaangifte op te maken.
Hierdoor wordt het tijdrovende, handmatig overnemen van gegevens voorkomen en worden de werkzaamheden in de keten van boekhouding tot aangifte geoptimaliseerd. Dit vermindert de administratieve lasten voor het bedrijfsleven.

Digitaal hulpmiddel bij belasting controle

Een Auditfile is een bestand waarin de meest gebruikte gegevens van de grootboekadministratie worden opgeslagen. Het bestand geeft een standaardoverzicht van alle mutaties in de grootboekrekeningen van ondernemers. Een medewerker van de belastingdienst kan het bestand gemakkelijk inlezen in zijn eigen computer en er de gebruikelijke belastingcontroles op uitvoeren.

Softwarestandaard

De XML Auditfile Financieel is als industriestandaard ontwikkeld voor de uitwisseling van financiële data. De huidige versie is beperkt tot de uitwisseling  van grootboekmutaties en een beperkte set van relevante relatiegegevens. In de toekomst zal de standaard verder worden uitgebouwd met uitwisselingsformaten voor bijvoorbeeld salarisgegevens en voorraadgegevens.

Voordelen

Een controle door de Belastingdienst is nog vaak papiergeoriënteerd. Hierdoor worden de voordelen van het gebruik 2 x spaties van digitale gegevens voor zowel de ondernemer als de belastingdienst onvoldoende benut. Voordelen van de Auditfile voor de ondernemer zijn onder meer:

  • tijdsbesparing: bij een belastingcontrole zal een ondernemer minder uitleg hoeven te geven over de inrichting van zijn administratie;
  • vereenvoudiging: een ondernemer hoeft voor een belastingcontrole zijn gegevens niet meer te converteren naar een vorm die voor de belastingdienst leesbaar is
  • standaardisatie: pakketonafhankelijkheid van grootboekmutaties.

Auditfileviewer

Om de gegevens uit een Auditfile te kunnen raadplegen, heeft de Belastingdienst het programma “Auditfileviewer’ ontwikkeld. Dit programma laat zowel de gegevens van de oorspronkelijke Auditfile als van de XML Auditfile Financieel zien. Het programma kunt u downloaden van internet: www.softwarepakketten.nl 

LET OP:  voor nieuwere auditfiles, zoals die die wordt gegenereerd door MicroStar, is deze viewer niet geschikt

Verkoopprijs

€ 225,- exclusief BTW en onderhoud.

Terug naar alle modules

Download nu

MicroStar Demo

Ervaar de optimale gebruiksvriendelijkheid van onze boekhoudsoftware nu gratis! Zo kunt u MicroStar thuis of op kantoor op uw gemak uitproberen.

Download demo