Baliefacturering

Met de module baliefacturering is het bij directe facturering mogelijk na opgave van een factuur direct de factuur af te laten drukken en eventueel de betaling van de factuur vast te leggen. Wordt de factuur niet, of niet geheel betaald, dan wordt tevens de factuur als openstaande post vastgelegd. Ook is het mogelijk om alle andere beschikbare formulieren te laten afdrukken. Ook koppeling tussen betalingsontvangst bevestiging per toetsenbord en kassalade is een optie.

Een aantal functies zijn met baliefacturering mogelijk:

Formulieren afdrukken

Deze functie drukt direct het gekozen formulier af en kan net zo vaak herhaald worden als gewenst. Factoren kunnen eveneens meerdere keren afgedrukt worden zolang u bij de vraag of de afdruk juist is maar ‘N’ geeft.

Proefdruk maken

Hiermee kunt u een proefafdruk maken van de gekozen lay-out. Na afdruk kunt u het formulier alsnog definitief afdrukken.

Automatische afdruk

Met deze keuze kunt u vastleggen of het gekozen formulier in het vervolg, bij elke afsluiting van een order- of factuuropgave automatisch moet worden afgedrukt. Deze vastlegging geldt totdat u deze weer handmatig ongedaan maakt.

Eerstvolgende nummer

U kunt hier opgeven met welk nummer u wilt beginnen. Heeft u eenmaal een nummer ingevuld, dan hoogt het systeem dit nummer automatisch op voor alle volgende facturen/formulieren. Het hoeft dus slechts éénmalig ingegeven te worden

Printerinstellingen

Hier kunt u de printerinstelling regelen op de gebruikelijk manier. De instelling geldt alleen voor het gekozen formulier.

Factuurnummer

Het factuurnummer zal automatisch worden toegekend. Indien het eerstvolgende factuurnummer al in gebruik is bij een bestaande factuur, dan wordt automatisch het eerst volgende vrije nummer genomen.

Na afdruk van factuur of ander formulier

Nadat een factuur of formulier is afgedrukt, zal deze functie in het programma vragen of de afdruk in orde is.

Betaling t.b.v. facturen

Als de factuur akkoord is, dan zal er een scherm verschijnen, waarin u de betaling kunt opgeven. Indien het betaalde bedrag afwijkt van het factuurbedrag, en het restant moet worden afgeboekt, dan kunt u opgeven volgens welke (standaard) rekening deze afboeking moet geschieden. Indien de factuur niet, of niet geheel geboekt is, en een eventueel restant niet is weggeboekt, dan zal de factuur als openstaande post worden vastgelegd. Is hij geheel betaald, of het restant is afgeboekt, dan zal geen vastlegging in het openstaande postenbestand plaatsvinden. Eventueel wordt de debiteurenhistorie bijgewerkt.

Journaalposten na baliefacturering

Na afsluiting van het programma worden naast de normale order-journaalposten de overige journaalposten geboekt, zoals dagboek Verkopen en dagboek Kas. Naar keuze kunnen de contante verkopen in een apart dagboek Kas (Baliefacturering of in de algemene Kas gejournaliseerd worden.

Verkoopprijs

€ 450,- exclusief BTW en exclusief onderhoud.

Terug naar alle modules

Download nu

MicroStar Demo

Ervaar de optimale gebruiksvriendelijkheid van onze boekhoudsoftware nu gratis! Zo kunt u MicroStar thuis of op kantoor op uw gemak uitproberen.

Download demo