Bonusstatistiek

De optie bonusstatistiek is handig als u aan het eind van een periode aan uw afnemers een bonus wilt uitbetalen over de gerealiseerde omzet. Het overzicht kan gedraaid worden over elk gewenst aantal periodes. Als u beschikt over deze optie, dan worden de benodigde gegevens automatisch aangemaakt vanuit het orderprogramma/facturering. U treft de optie aan onder het kopje BONUSOMZETTEN van het statistiekprogramma.

Registratie

Tijdens facturering worden automatisch statistieken opgebouwd voor alle voorkomende statistieken, dus ook de bonusstatistiek. Dit laatste gebeurt ongeacht of u voor de debiteur bonusartikelen heeft opgegeven of niet. Dit wil zeggen dat u een debiteur ook later pas voor de bonusstatistiek kan activeren.

Activeren debiteur

U kunt een debiteur voor de bonusstatistiek activeren door opgave van een bonuspercentage en onder opgave van 1 of meer artikelen en of artikelgroepen Ook is het mogelijk voor een debiteur in een keer op te geven dat alle artikelen meedoen. Geactiveerde debiteuren worden op het bonusoverzicht afgedrukt.

Overzicht

Op het overzicht worden alleen debiteuren afgedrukt die voor de bonusstatistiek zijn geactiveerd. U kunt per debiteur op een nieuw blad beginnen, zodat het eventueel mogelijk is met de bonuscreditfactuur (die u overigens zelf moet inbrengen) het overzicht mee te sturen. Er kan geselecteerd worden op debiteuren en artikelen. Het beperkte overzicht geeft per debiteur per artikel een regel met daarin naast de omschrijving het afgenomen aantal, de gemiddelde prijs, het netto verkoopbedrag, het aantal factuurregels en het bonusbedrag over het artikel. Per debiteur wordt een totaal bonusbedrag afgedrukt. Het uitgebreide overzicht geeft per artikel een uitsplitsing op prijs. Hierdoor kunt u zien over welke prijs de bonus wordt gegeven. Heeft u bijvoorbeeld voor een heel lage prijs geleverd, dan komt dit op het overzicht tot uitdrukking en kunt u bijvoorbeeld dat bonusbedrag in mindering brengen. U kunt kiezen of u naast de bonusartikelen ook nog de overige artikelen wilt laten meeafdrukken om de klant een totaaloverzicht aan te bieden. Uiteraard wordt over deze overige artikelen geen bonus berekend.

Verkoopprijs

€ 225,- exclusief BTW en onderhoud. De module is leverbaar voor basispakket III.

Terug naar alle modules

Download nu

MicroStar Demo

Ervaar de optimale gebruiksvriendelijkheid van onze boekhoudsoftware nu gratis! Zo kunt u MicroStar thuis of op kantoor op uw gemak uitproberen.

Download demo