Budgetten

De module Budgetoverzicht van MicroStar geeft een vergelijking tussen een vooraf opgegeven budgetbedrag en de actuele bedragen die gerealiseerd en/of gereserveerd zijn. Budgetten kunnen op drie manieren worden ingevuld, te weten:

a. Eén totaal budgetbedrag voor een grootboekrekening.
b. Eén totaal budgetbedrag dat procentueel over meerdere periodes kan worden verdeeld.
c. Per periode één budgetbedrag.

Selectiemogelijkheden

Als het budgetoverzicht wordt gestart zijn de volgende selectiemogelijkheden aanwezig:

  • Er is een selectie mogelijk op maximaal 5 groepen grootboekrekeningnummers.
  • U kunt één of meerdere aansluitende periodes selecteren.
  • U kunt kiezen voor een beperkt of een uitgebreid overzicht.
  • U kunt kiezen voor balans rekeningen, voor resultaat rekeningen en/of voor kostenplaats rekeningen.
  • Ook tussentellingen bij het verspringen van 1 of meer posities van het grootboekrekeningnummer zijn te selecteren.

Gebudgetteerd

De budgetbedragen per periode worden als volgt bepaald:

  • Heeft een grootboekrekening slechts 1 totaal budgetbedrag en geen periode verdeling, dan wordt het totaalbedrag evenredig verdeeld over het aantal periodes van het boekjaar.
  • Zijn per periode aparte periodebedragen ingebracht, dan worden uiteraard deze bedragen gebruikt.
  • Is een totaalbudgetbedrag ingevoerd met een procentuele verdeling naar periodes, dan wordt het betreffende percentage van het totaalbedrag genomen.

Gerealiseerd en/of gereserveerd

De gerealiseerde bedragen worden per periode uit de boekhouding opgehaald. Het saldo van de debet- en credittelling van de betreffende grootboekrekening geeft het gerealiseerde bedrag. Indien op de betreffende grootboekrekening ook bedragen zijn gereserveerd, dan worden deze apart vermeld en meegeteld voor de factor en het verschil.

Budgetreserveringen

MicroStar biedt de mogelijkheid om reserveringen van gelden vast te leggen voor het budgetoverzicht zonder dat dit de stand van een grootboekrekening beïnvloedt. Hiervoor dient men een dagboek aan te maken om budgetreserveringen vast te leggen. Budgetreserveringen dienen handmatig teruggedraaid te worden als de werkelijke kosten worden teruggeboekt. Hiertoe is de bij het dagboek opgegeven tegenrekening handig voor het totaaloverzicht omdat deze rekening via de grootboekscherminformatie of de grootboekkaarten snel af te drukken is. Het is aan te bevelen om deze totaalrekening geen budgetcode mee te geven in het rekeningschema.

Verkoopprijs

€ 225,- exclusief BTW en exclusief onderhoud.

Terug naar alle modules

Download nu

MicroStar Demo

Ervaar de optimale gebruiksvriendelijkheid van onze boekhoudsoftware nu gratis! Zo kunt u MicroStar thuis of op kantoor op uw gemak uitproberen.

Download demo