Factoring

MicroStar kent een drietal mogelijkheden voor factoring, te weten:

  • Lage landen
  • NMB-Heller
  • IFN Factoring

Bij de debiteur en/of op factuurniveau geeft u aan welke facturen voor factoring in aanmerking komen. De factormodule maakt vervolgens een bestand aan voor uw factormaatschappij. Facturen die door uw klanten worden betaald aan de factormaatschappij krijgt u teruggemeld. Deze kunt u via kas/bank/giro boeken op de desbetreffende facturen of u kunt een bestand van de factormaatschappij inlezen via de MicroStar module Telebankieren.

Voor wie?

Gebruikers van een MicroStar pakket die hun facturen overdragen aan een factormaatschappij.

Voordelen

Snelle aanlevering van de factuurgegevens aan de factormaatschappij.

Functionaliteit

De werking van de module wordt op 3 niveaus geregeld:

  1. Bij de bedrijfsgegevens is per administratie de factoring module te activeren.
  2. Per debiteur kan aangegeven worden of deze meegenomen moet worden in de factoringverwerking. Wordt een debiteur uitgesloten voor factoring, dan worden de openstaande facturen niet naar de factoormaatschappij verstuurd. Deze werkwijze betekent dat een debiteur op een snelle wijze uit te sluiten is voor factoring. Tijdens orderfacturering kan nog van de standaard instelling worden afgeweken.
  3. Per debiteurenfactuur kan middels een status aangegeven hoe de factuur behandeld moet worden bij factoring. De status kan één van de onderstaande waarden hebben:
  • `N’ Niet meenemen bij factoring
  • `F’ Wel meenemen bij factoring
  • `M’ Factuur is al verstuurd naar de factormaatschappij

Bij het aanmaken van een bestand voor de factormaatschappij worden alle facturen met een status F in het bestand opgenomen. (dus overgedragen aan de factormaatschappij). Na de vraag of alles correct is, wordt de status op `M’ gezet. Facturen kunnen op de manier zonder tussenkomst van de gebruiker maar één keer worden meegenomen in het factoringbestand. Handmatige aanpassing van de status kan eenvoudig gebeuren via de functie “Debiteuren opboeken”. Dit is handig indien er bijvoorbeeld opnieuw een factoringbestand aangemaakt moet worden, omdat het voorgaande bijvoorbeeld is geweigerd. De menukeuze “Debiteuren factoring” verzorgt het aanmaken van het factoringbestand. Bij het aanmaken van het factoringbestand vindt geen journalisering plaats. Dat gebeurt later bij het verwerken van de betalingen via de factormaatschappij. Op de diverse factuuroverzichten is de status van de factuur te zien.

Vereisten

De factoringmodule stelt geen speciale eisen ten aanzien van apparatuur.

Samenwerking met overige modules

De factoringmodule is te gebruiken met alle Basispakketten. De module is goed te combineren met de modules Prolongatie en Incasso. Prolongaties die gefactureerd worden kunnen direct klaargezet worden voor factoring. De modules Factoring en Incasso kunnen samen in één administratie gebruikt worden, echter een factuur kan of geïncasseerd of gefactureerd worden.

Verkoopprijs

€ 450,- exclusief BTW en onderhoud.

Terug naar alle modules

Download nu

MicroStar Demo

Ervaar de optimale gebruiksvriendelijkheid van onze boekhoudsoftware nu gratis! Zo kunt u MicroStar thuis of op kantoor op uw gemak uitproberen.

Download demo