Incasso

Voor wie?

Gebruikers van een MicroStar pakket die periodiek veel betalingen ontvangen van debiteuren. Denk hierbij aan abonnementen, huren, etc.

Voordelen

Snelle inning van de debiteurenposten en de tijd die het bespaart.

Functionaliteit

De werking van de module wordt op 3 niveaus geregeld:

1. Bij de bedrijfsgegevens is per administratie de incasso module te activeren.
2. Per debiteur kan aangegeven worden of deze meegenomen moet worden in de incassoverwerking. Wordt een debiteur uitgesloten voor incasso, dan worden de openstaande incassofacturen niet meegenomen bij de verwerking. Deze werkwijze betekent dat een debiteur op een snelle wijze uit te sluiten is voor incasso.
3. Per debiteurenfactuur kan middels een status aangegeven worden of de factuur meegenomen moet worden bij de incassoverwerking. De status kan één van de onderstaande waarden hebben:

  • ‘N’ Niet meenemen voor incasso
  • ‘I’ Wel meenemen voor incasso
  • ‘O’ Factuur is ter incasso aangeboden bij de bank

Als een factuur status ‘I’ heeft, wordt deze meegenomen in de verwerking. Na de vraag of alles correct is, wordt de status op ‘O’ gezet. Deze werkwijze voorkomt dat er dubbele handelingen gedaan worden.
Facturen kunnen zonder tussenkomst van de gebruiker één keer worden meegenomen bij aanmaken van het incassobestand. Ook bij het verwerken van Kas/Bank/Giro is er de controle op dubbele verwerking.

De aanpassing van de status kan eenvoudig gebeuren via de functie “Debiteuren opboeken”. Dit is handig indien er bijvoorbeeld opnieuw een incassobestand aangemaakt moet worden, omdat het voorgaande bijvoorbeeld is geweigerd. De functie “Debiteuren incasso” verzorgt het aanmaken van het incassobestand in het CLIEOP formaat. Bij boeken van een ontvangst (Kas/Bank/Giro) of Telebankiergegevens, wordt de status veranderd in ‘N’ waarmee de factuur afgehandeld is. Ook dan vindt de journalisering plaats en niet bij het aanmaken van het incassobestand. Op de diverse factuuroverzichten is te zien wat de incassostatus is.

Vereisten

De incassomodule stelt geen speciale eisen ten aanzien van apparatuur.

Samenwerking met overige modules

De incassomodule is te gebruiken met alle Basispakketten. De module is goed te combineren met de modules Prolongaties en Telebankieren.

Prolongaties die gefactureerd worden, kunnen direct klaargezet worden voor incasso. De ontvangst van de geïncasseerde bedragen kan snel plaatsvinden met behulp van Telebankieren. Deze module herkent de aangemaakte incasso’s en versnelt daardoor de verwerking van de ontvangen gelden.

Verkoopprijs

€ 450,- exclusief BTW en exclusief onderhoud

Terug naar alle modules

Download nu

MicroStar Demo

Ervaar de optimale gebruiksvriendelijkheid van onze boekhoudsoftware nu gratis! Zo kunt u MicroStar thuis of op kantoor op uw gemak uitproberen.

Download demo