Inkoopadministratie

Voor wie?

Gebruikers van een MicroStar pakket, die binnen dit pakket hun inkoopbestellingen willen vastleggen, afdrukken en controleren.

Functionaliteit

Ten behoeve van de inkoop orderadministratie kunnen per leverancier extra velden worden vastgelegd: een minimum orderbedrag en het bedrag waar­mee een order verhoogd wordt, indien dit minimum niet gehaald wordt, een inkoopkorting, de levertermijn en de kredietlimiet.
Daarnaast is in de module de mogelijkheid gecreëerd orders direct of  na verzameling om te zetten in inkooporders.
Tijdens opgave van een inkoopbon wordt op het scherm ge­waar­schuwd als de kredietlimiet overschreden wordt of als het minimum orderbedrag niet gehaald wordt.

Per inkoopbon kunnen worden vastgelegd:

  • een afwijkend afleveradres,
  • een te verwachten afleverdatum
  • en een referentieveld, bestemd voor bijvoorbeeld het nummer van een verkooporder.
  • Inkoopbonnen kunnen worden opgeroepen aan de hand van een inkoopnummer, de leverancier, de afleverdatum en/of het referentieveld.
  • Op een inkoopbon kunnen zowel artikelen die in voorraad worden gehouden, als Niet-voorraad artikelen worden vastgelegd.

Bij ontvangst van de goederen wordt de voorraad- of inkoopwaarde geboekt op grootboekrekeningen, die per artikelgroep als standaard worden opgegeven, maar waarvan per orderregel kan worden afgeweken. Per artikel kan de voorraad worden gewaardeerd volgens een vaste waarde, de laatste inkoopprijs of de gemiddelde inkoopprijs.

Per orderregel zijn velden beschikbaar voor een afwijkende omschrijving, leveranciers, artikelcode, prijs, korting, te verwachten leverdatum en grootboekrekening. Bestellingen en ontvangsten van goederen worden direct verwerkt in de voorraadadministratie. En ook de artikelhistorie, de journaalboekingen en eventueel de statistieken zijn altijd up-to-date.

Een praktisch onbeperkt aantal vrije tekstregels kan tussen de orderregels worden opgegeven. Elke bestelling kan hiermee tot in detail worden toegelicht op de bestelbon.

Maar liefst 10 verschillende lay-outs kunnen worden gedefinieerd voor bestellingen, ontvangstbonnen en dergelijke formulieren. Daarnaast zijn per leverancier of groep van leveranciers afwijkende definities mogelijk.

Scherminformatie biedt snel inzicht in de status van inkooporders; welke goederen zijn bij wie besteld en wanneer, welke goederen zijn reeds binnengekomen of worden verwacht. De informatie kan worden opgevraagd aan de hand van inkoopnummer, leverancier, artikelcode, leverweek of referentie.

Op orderoverzichten wordt naar keuze uitstaande -, gedeeltelijk ontvangen – of geheel afgewerkte inkooporders afgedrukt en geteld, met of zonder detail- en tekstregels. Ruime mogelijkheden voor selectie en sortering zijn voorzien.

Door in de bedrijfsgegevens de functie Genereren inkooporders uit orders te activeren, wordt het mogelijk om van ingebrachte verkooporders inkooporders te laten genereren. U kunt daarbij kiezen tussen het maken van nieuwe inkooporders of het verzamelen van inkopen in een bestaande inkooporder. Dit alles wordt in het orderprogramma geactiveerd met toets F9.

Vereisten

De inkoopmodule stelt geen speciale eisen aan de apparatuur. Wel moet een MicroStar handelspakket aanwezig zijn.

Samenwerking met overige modules

De inkoopmodule is een goede aanvulling op de Verkooporder administratie en het Voorraadbeheer. In combinatie met de module Vreemde Valuta zijn inkopen in vreemde valuta mogelijk. De module Inkoop-Statistieken biedt de mogelijk om via het scherm of op papier informatie op te vragen met inkoopcijfers per leverancier/per artikel en per artikel/per leverancier.

Verkoopprijs

€ 675,- exclusief BTW en onderhoud

De module is leverbaar voor het Basispakket III

Terug naar alle modules

Download nu

MicroStar Demo

Ervaar de optimale gebruiksvriendelijkheid van onze boekhoudsoftware nu gratis! Zo kunt u MicroStar thuis of op kantoor op uw gemak uitproberen.

Download demo