Kostenplaatsen

Middels de module kostenplaatsen is het mogelijk om binnen het rekeningschema kostenplaatsen aan te maken. Het geschiedt op dezelfde wijze als het aanmaken van grootboekrekeningen. Indien vervolgens bij het bedrijfsbestand is aangegeven dat met kostenplaatsen gewerkt wordt, dan zal op de betreffende inboekingsschermen na het grootboekrekeningnummer om een kostenplaats gevraagd worden. Per grootboekrekeningnummer kan aangegeven worden of kostenplaatsen toegestaan, verplicht of niet toegestaan (blokkering) zijn. Om met kostenplaatsen te factureren, dient men over het handelspakket (basis III) te beschikken.

Bij afwijkende grootboekrekening kan dan een kostenplaatsnummer vermeld worden, waarna alle doorboekingen van de factuur met kostenplaats zullen plaatsvinden. Het kostenplaatsoverzicht geeft tellingen weer per kostenplaats van alle geboekte kostensoorten binnen die kostenplaats. Omgekeerd zal van de kostensoorten rekeningen een verdeling per kostenplaats getoond worden.

De uitvoer kan afgedrukt worden op scherm of printer. Tevens is het mogelijk de uitvoer te exporteren naar verschillende spreadsheet formaten. Als u de functie start, kunt u een drietal selecties ingeven, te weten:

Selecteren rekeningnummers

Er kunnen maximaal 5 groepen rekeningnummers geselecteerd worden. Dit mogen zowel kostenplaatsrekeningen zijn als gewone rekeningen. Als u kostenplaatsrekeningen selecteert, dan worden van die kostenplaatsen alle gewone rekeningen getoond waarbij op de betreffende kostenplaats is geboekt. Selecteert u gewone rekeningen (kostenplaats/opbrengsten), dan worden van die rekeningen de kostenplaatsen getoond waarop geboekt is.

Selecteren periodenummers

U kunt aangeven welke periodes u wilt afdrukken of exporteren. Eventueel kunt u tellingen per periode verkrijgen.

Lijstinstellingen

Onder lijstinstellingen kunnen een tweetal zaken geregeld worden voor het overzicht.

Regels overslaan per rekening
Hier kunt u regelen hoeveel regels u wilt afdrukken of dat u wilt afdrukken tussen 2 grootboekrekeningen. U kunt kiezen uit 1,2,3 of 4 blanco regels. U kunt er ook voor kiezen om elke grootboekrekening op een nieuw blad te laten beginnen door een ‘B’ in te vullen.

Tellingen per periode
U kunt hiermee regelen dat er een periodetelling wordt toegevoegd binnen een grootboekrekening of kostenplaats. Laat u dit achterwege, dan wordt slechts één regel opgebouwd per grootboekrekening/kostenplaats of per kostenplaats/grootboekrekening over alle periodes die binnen de selectie vallen.

Verkoopprijs

€ 225,- exclusief BTW en exclusief onderhoud

Terug naar alle modules

Download nu

MicroStar Demo

Ervaar de optimale gebruiksvriendelijkheid van onze boekhoudsoftware nu gratis! Zo kunt u MicroStar thuis of op kantoor op uw gemak uitproberen.

Download demo