Psion koppeling

Voor wie?

Gebruikers van een MicroStar handelspakket die op eenvoudige wijze de uitgaande goederen willen verwerken binnen MicroStar.

Voordelen

Op een snelle en eenvoudige manier worden de orders klaargezet voor facturering en wordt de factuur afgedrukt. De complete verwerking vindt plaats in één handeling. Hierdoor is er een aanzienlijke tijdwinst te behalen, immers de afzonderlijke handelingen hoeven niet meer handmatig verricht te worden.

Een ander voordeel is het terugdringen van gemaakte fouten.

Ten eerste weet de Psion de barcodes van de te pakken artikelen. Hierdoor is controle mogelijk of de juiste artikelen genomen worden.

Ten tweede komen uit de Psion de werkelijk uitgeleverde aantallen die direct worden gebruikt voor de facturering. Mogelijke fouten bij het overnemen van de aantallen wordt op deze wijze voorkomen.

Functionaliteit

De Psion verwerkt ingebrachte orders. Dit betekent dat er tot en met het ingeven van een order niets wijzigt aan de werkwijze binnen MicroStar.

Voor een snelle verwerking wordt op de orderbon een barcode afgedrukt. Dit is het ordernummer waarvan de goederen verzameld moeten worden. Nadat de Psion het ordernummer heeft gescand van de orderbon wordt de Psion in een docking-station geplaatst. Vervolgens zoekt de Psion contact met MicroStar en vraagt om de gegevens van de betreffende order. Nadat deze gegevens naar de Psion zijn gestuurd kan de Psion uit het dockingstation worden gehaald en naar het magazijn worden meegenomen om de goederen te verzamelen. Nadat alle artikelregels zijn verwerkt, wordt de Psion weer in het dockingstation geplaatst en zoekt contact met MicroStar. Nu worden de gegevens naar MicroStar verstuurd. Als alle gegevens verzonden zijn, wordt binnen MicroStar de order klaargezet voor facturering en wordt de factuur afgedrukt. De Psion is nu weer klaar om de volgende order te verwerken.

Er kunnen meerdere Psion Handhelds gelijktijdig actief zijn. MicroStar houdt bij welke Psion met welke order bezig is. Dit is ook op het scherm te volgen. Voordat een order naar de Psion wordt gestuurd wordt gecontroleerd of de order niet geblokkeerd is volgens de orderstatus. Daarnaast mag ook de debiteur geen uitleverblokkade hebben. Op deze wijze is het mogelijk om een order “tegen te houden”.

Vereisten

Voor de koppeling moet een Psion Handheld met leespen of scanner aanwezig zijn, met de daarbij horende dockingstation en de benodigde software voor op de Psion.

Samenwerking met overig modules

Daar er gewerkt wordt met artikelen, dient u minimaal te beschikken over het MicroStar Handelspakket (Basispakket III). Ten aanzien van de overige modules zijn er geen eisen of beperkingen.

Verkoopprijs

€ 450,- exclusief BTW en exclusief onderhoud

Terug naar alle modules

Download nu

MicroStar Demo

Ervaar de optimale gebruiksvriendelijkheid van onze boekhoudsoftware nu gratis! Zo kunt u MicroStar thuis of op kantoor op uw gemak uitproberen.

Download demo