Rapportage

Met de module Managements Rapportage van MicroStar is het mogelijk om rapporten samen te stellen en af te drukken op basis van de grootboekcijfers, met een vergelijking met de cijfers van het voorgaande jaar en/of het budget.
Bij de module Rapporten worden standaard een Balans en een Resultaatrekening meegeleverd. Het is echter ook mogelijk om vrij een eigen Balans of Resultaatrekening samen te stellen.
Tevens zijn er mogelijkheden om andere rapportsoorten samen te stellen, met daarin tellingen van elke willekeurige groep aan te wijzen rekeningnummers.
Met de module Rapportage is het mogelijk om ook met een gedetailleerd rekeningschema overzicht te houden van totale kosten en baten per groep rekeningnummers.

Naar wens kunnen de gebudgetteerde bedragen van het lopende jaar in een extra kolom worden afgedrukt, alsmede de factor waarmee de gerealiseerde bedragen verschillen van de gebudgetteerde bedragen. In dat geval worden gereserveerde bedragen bij gerealiseerde bedragen geteld.

Een rapport kan worden afgedrukt met boven aan de pagina’s zelf geschreven kopregels in plaats van de in MICROSTAR gebruikelijke.
Naar wens kan een toelichting worden afgedrukt, waarin per rapportregel gespecificeerd wordt welke grootboekrekeningen geteld zijn, en met welke saldi.

Naast de tellingen van het lopende boekjaar, worden de cijfers van het voorgaande jaar (indien aanwezig) afgedrukt.

Verkoopprijs

€ 225,- exclusief BTW en exclusief onderhoud

Terug naar alle modules

Download nu

MicroStar Demo

Ervaar de optimale gebruiksvriendelijkheid van onze boekhoudsoftware nu gratis! Zo kunt u MicroStar thuis of op kantoor op uw gemak uitproberen.

Download demo