Statistieken

Informatie over uw omzetten en ook uw inkopen zijn zeer belangrijk voor uw bedrijfsvoering. U wilt ongetwijfeld weten:

 • welke klanten verantwoordelijk zijn voor welke omzetten
 • welke artikelen bijdragen aan uw winst
 • welke groepen het goed doen
 • in welk rayon u te weinig omzet maakt
 • enzovoorts.

Al deze gegevens en nog veel meer worden u aangereikt door de MicroStar statistiek module. De statistiek bestanden worden gevoed vanuit het debiteurensysteem, het crediteurensysteem, het order-/ factureringssysteem en het inkoopsysteem.

Wat valt onder de statistieken?

Statistiek overzichten
MicroStar kent vele soorten statistieken die uit diverse subsystemen worden opgebouwd. De volgende statistieken zijn in de statistiek module voorhanden:

Enkelvoudige statistieken

 • Per debiteur
 • Per rayon
 • Per crediteur
 • Per artikel
 • Per artikelgroep

Meervoudige statistieken

 • Per debiteur en daarbinnen per artikelgroep
 • Per debiteur en daarbinnen per artikel
 • Per artikel en daarbinnen per debiteur
 • Per crediteur en daarbinnen per artikel
 • Per artikel en daarbinnen per crediteur

Optie Statistiek info
Naast deze statistiek overzichten (die op de printer afgedrukt kunnen worden of op het scherm naar een bestand kunnen worden gestuurd) is er ook een statistiek info optie die snel statistiek informatie op het scherm laat zien over de laatste leveringen. Hierin zijn opgenomen:

 • Statistiek per debiteur en daarbinnen per artikel
 • Statistiek per crediteur en daarbinnen per artikel
 • Statistiek artikelen en daarbinnen per crediteur

Automatisch bijwerken bestanden

Voor het statistiek systeem hoeft u in principe niets te boeken. De bestanden worden automatisch bijgewerkt vanuit de verschillende subsystemen. Door het maken van een factuur worden bijvoorbeeld automatisch vrijwel alle statistieken bijgewerkt (debiteuren, rayon, artikelen en artikelgroepen voor de afgenomen artikelen). Voor facturen die via de opboek programma’s debiteuren en crediteuren worden ingebracht, worden slechts beperkt statistieken bijgewerkt. Aangezien artikelgegevens, en dus ook inkoopprijzen, ontbreken, is hier alleen maar sprake van totaalomzetten (eventueel opgesplitst per periode).

Mogelijke uitsluiting voor statistiek verwerking

Debiteuren, crediteuren en artikelen kunnen via de stambestanden uitgesloten worden van de statistieken. Hiermee kunt u voorkomen dat bepaalde (niet- cijfermatige) zaken uw statistiek cijfers vertekenen. Alle uitgesloten gegevens worden in de statistiek weergegeven onder het kopje “Uitgesloten van statistiek verwerking”, dit om de aansluiting met uw administratie te waarborgen. Naast bovenstaande uitsluiting kunt u ook orders en facturen ad hoc uitsluiten hetgeen op dezelfde manier verwerkt wordt zoals hiervoor beschreven.

Enkelvoudige statistieken

De enkelvoudige statistieken geven (indien gevoed vanuit de orders/ facturen) een inkoopbedrag, een verkoopbedrag en een marge weer. Indien van toepassing worden ook aantallen weergegeven (bijvoorbeeld bij de artikelstatistiek). De marge kan naar keuze berekend worden vanuit de inkoop- of verkoopprijs. Ook is het mogelijk de marge en het inkoopbedrag op het overzicht te onderdrukken. U kunt selecteren op hoofdgegevens (debiteur, artikel, enz.) alsmede op periode nummers (zelfs van jaren terug).

Meervoudige statistieken

De meervoudige statistieken worden uitsluitend gevoed vanuit de orders en facturen. Per combinatie (dus bijvoorbeeld per debiteur en daarbinnen per artikel) worden aantallen, inkoopbedragen, bruto en netto verkoopbedragen weergegeven. Bovendien wordt het kortingspercentage dat aan de debiteur is verleend en de marge getoond. Ook hier is het weer mogelijk de nodige selecties op te geven en de inkoopbedragen en marges te onderdrukken. De weergave is ook hier naar keuze cumulatief per hoofdgegeven (beperkt overzicht) of uitgesplitst naar de juiste periodes (uitgebreid overzicht).

Per debiteur en artikelgroep

Enkele bijzondere statistieken treft u aan onder het kopje “Per debiteur en daarbinnen per artikelgroep”. Hierin vindt u een vergelijkingsoverzicht wat een debiteur heeft omgezet in opgegeven periodes ten opzichte van dezelfde periodes in het vorig boekjaar. Dit overzicht is flexibel aan te passen waardoor de informatie volledig toegespitst kan zijn (heel beperkt of juist heel uitgebreid) op de vraagstelling.

Bijvoorbeeld:

Wat heeft bedrijf X totaal omgezet in juli en augustus en hoe was het vorig jaar? Of: In welke groepen heeft bedrijf X het dit jaar beter gedaan en in welke groepen juist minder. Ook een uitgebreid periode overzicht maakt deel uit van deze groep statistieken.

Optie Scherm info

De scherminformatie functie geeft compact dezelfde gegevens weer, maar dan steeds specifiek voor de gevraagde debiteur, crediteur of het gevraagde artikel. Deze functie toont van de laatste verkoop/ inkoop de datum, het aantal en de prijs. Tevens wordt het totale aantal en de gemiddelde prijs getoond. U kunt zelf opgeven over welke periode u deze gegevens wilt zien. Kortom het statistiek systeem is een informatie bron bij uitstek om feeling te houden met uw bedrijfsvoering. En u hoeft er eigenlijk niets extra’s voor te doen.

Verkoopprijs

€ 450,- exclusief BTW en onderhoud

De module is leverbaar voor Basispakket III.

Terug naar alle modules

Download nu

MicroStar Demo

Ervaar de optimale gebruiksvriendelijkheid van onze boekhoudsoftware nu gratis! Zo kunt u MicroStar thuis of op kantoor op uw gemak uitproberen.

Download demo