Vaste activa

Binnen elk bedrijf zijn goederen aanwezig waarmee de bedrijfsvoering wordt uitgevoerd, zoals bureaus, tafels, stoelen, computers, auto’s, enz. Men noemt dit vaste activa. Ook aangeschafte software, gebouwen en dergelijke, behoren tot de bedrijfsactiva. Op deze activa vinden afschrijvingen plaats. Veelal worden deze afschrijvingen aan het eind van het jaar door de accountant berekend en dan blijkt dat uw winst opeens lager uitvalt.

De vaste activa module van MicroStar biedt een eenvoudige manier om uw roerende en onroerende bezittingen te registreren. Bovendien verzorgt het systeem de periodieke afschrijvingen en verwerkt deze afschrijvingen direct in de boekhouding. Het systeem kent een lineaire afschrijvingsmethode hetgeen voor verreweg de meeste bedrijven toereikend is.

Binnen de MicroStar activa module kunnen de verschillende soorten vaste activa gegroepeerd worden in een vrijwel onbeperkt aantal groepen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de groepen meubilair, auto’s, computers enz.

Voor elke groep kunt u een aantal gegevens vastleggen zoals in het volgende is aangegeven.

In dit scherm wordt naast de groepscode en de afschrijving opgegeven in hoeveel periodes de vaste activa (die tot deze groep horen) worden afgeschreven. Dit aantal periodes loopt gelijk met de boekingsperiodes van uw systeem.

Tevens kunt u aangeven of u voor elk onderdeel een aparte journaalpost wenst of dat u de groep wilt verdichten tot 1 journaalpost.

Verder worden alle grootboekrekeningen meegegeven waarop het systeem, afhankelijk van de actie, moet boeken.

Per vaste activa kunt u het volgende scherm invullen:

Dit scherm kan handmatig ingevuld en gewijzigd worden. Worden in een actieve administratie binnen dit scherm afschrijvingsbedragen gewijzigd, dan worden eventuele correcties op de afschrijvingen direct in journaalposten omgezet. Via een functietoets kunt u een actief uit uw systeem de-activeren omdat het bijvoorbeeld verkocht wordt. In dit geval kan ook de verkoopprijs vastgelegd worden en worden de juiste boekingen verricht. Het verwijderen van het vaste activa gebeurt pas bij het afsluiten van het boekjaar.

Periodieke afschrijvingen

Het belangrijkste onderdeel van het subsysteem is de afschrijvingsberekeningen. Toch laat dit onderdeel zich in een paar woorden beschrijven:

“de functie verzorgt het berekenen en boeken van de afschrijvingen voor uw vaste activa systeem”

U kunt opgeven over welke periodes de afschrijvingen berekend moeten worden. Is de aanschaf waarde, de ingangsdatum of de restwaarde van eenactief gewijzigd, dan vindt ook een herberekening plaats van de reeds geboekte afschrijvingen. Eventueel kan alleen voor geselecteerde groepen een (her)berekening plaatsvinden.

Rapportage

Het vaste activa overzicht geeft alle gegevens per vaste activa weer, netjes gegroepeerd per vaste activa groep. De uitvoer kan naar het scherm, naar de printer of naar een bestand gestuurd worden. Naast de vaste gegevens zoals omschrijving, groep en afschrijvingsperiode, worden de volgende gegevens getoond:

  • Aanschaf datum
  • Aanschaf waarde
  • Restwaarde
  • Afschrijving over voorgaande jaren
  • Boekwaarde aan het begin van het boekjaar
  • Afschrijving over de gevraagde periode
  • Totale afschrijving t/m de gevraagde periode
  • Boekwaarde aan het eind van de gevraagde periode

Is een actief gedurende het boekjaar afgevoerd, dan wordt deze in de lijst aangeduid als zijnde ‘Verkocht’. Per vaste activa groep worden aparte totaaltellingen afgedrukt voor alle vaste activa binnen de groep en voor de verkochte vaste activa.

Het overzicht kan voor elke gewenste periode uitgedraaid worden. Al dan niet naar keuze kunt u op het overzicht alle periodieke afschrijvingen mee laten afdrukken. Ook kunt u de lijst uitdraaien voor een geselecteerd aantal groepen of kunt u een lijst uitdraaien met alleen maar groepstotalen.

Het vaste activa systeem is vooral een handige optie die u veel rekenwerk uit handen neemt en u altijd een optimaal inzicht in uw bedrijfsresultaat geeft.

Verkoopprijs

€ 225,- exclusief BTW en onderhoud

De module is leverbaar voor Basispakket I, II en III

Terug naar alle modules

Download nu

MicroStar Demo

Ervaar de optimale gebruiksvriendelijkheid van onze boekhoudsoftware nu gratis! Zo kunt u MicroStar thuis of op kantoor op uw gemak uitproberen.

Download demo