Vreemde valuta

In de valutatabel is het mogelijk om een vrijwel onbeperkt aantal valutasoorten vast te leggen. Zo kunt u de facturen laten afdrukken in euro’s en/of Amerikaanse Dollars of Engelse Ponden. Makkelijk voor als u klanten in het buitenland heeft.

De valutacodes bestaan uit drie alfanumerieke posities. Naast de omschrijving kunnen er drie koersen opgegeven worden, namelijk een inkoop- en een verkoopkoers, alsmede een dagboekkoers, welke wordt gehanteerd indien een dagboek in vreemde valuta wordt aangehouden.

In de vaste debiteuren/crediteuren gegevens kan een valutacode uit de valutatabel opgegeven worden. Bij inboeken zal dan automatisch om het valutabedrag gevraagd worden in plaats van een eurobedrag. Het systeem rekent het opgegeven valutabedrag vervolgens om naar euro’s. Openstaande posten worden in de valuta bijgehouden welke aan de betreffende debiteur/crediteur is gekoppeld. Tevens wordt het saldo in euro’s vermeld. Voorts is het mogelijk om met de vreemde valutamodule in buitenlandse valuta te factureren, waarbij de artikelprijs bij de artikelinformatie zichtbaar is in euro’s, doch op de order/factuur direct zichtbaar is omgerekend naar de betreffende valuta van de debiteur.

Een grootboekrekening koersverschillen is verplicht. Deze wordt gebruikt om koers- en afrondingsverschillen op te boeken.

Het aantal decimalen heeft betrekking op de bedragen die in vreemde valuta worden ingetoetst. Dus bij Engelse Ponden kan bijvoorbeeld 0 decimalen worden opgegeven. Op alle invoerschermen waar met deze valuta wordt gewerkt past zich dan automatisch de invoerrubriek van het valutabedrag aan.

De inkoopkoers wordt gebruikt voor crediteuren verwerking en de verkoopkoers voor debiteuren verwerking en facturering. De bijbehorende grootboekrekening is verplicht en wordt gebruikt om de koersverschillen op te boeken.

Verkoopprijs

€ 450,- exclusief BTW en exclusief onderhoud

Terug naar alle modules

Download nu

MicroStar Demo

Ervaar de optimale gebruiksvriendelijkheid van onze boekhoudsoftware nu gratis! Zo kunt u MicroStar thuis of op kantoor op uw gemak uitproberen.

Download demo