MicroStar Historie overzicht van updates

Hier ziet u een overzicht van uitgebrachte update versies voor het MicroStar pakket.
De laatste versie bevat altijd de volledige update inclusief alle voorgaande updates. Let op: voor de allerlaatste wijzigingen klikt u binnen uw MicroStar pakket in het menu "Instellingen" op "Controleer op update". U ziet daarin altijd de wijzigingen die in het pakket zijn doorgevoerd sinds u de laatste update heeft opgehaald.

Versie

Datum

Veranderingen
6.5.2 28-04 2020 Methode kopiëren PDF/XML aangepast
    Extra logging ingebouwd
    Afrondingsmodule UBL vervangen
    Kleine bug in run UBL opgelost
    Maken incassobatch ivm UK aangepast
    Weergave updates soms niet correct
    Herschikking formulieren
    Ondertekenen FactuurPDF mogelijk gemaakt
    Toevoegen annotatie aan factuurPDF mogelijk gemaakt
    Probleem opgelost bij controle BTW nummer kleine zelfstandigen (KOR) in  bedrijfsgegevens
    Bug verholpen bij maken UBL als er geen gegevens zijn
    Mogelijkheid tot wijzigen watermerktekst bij kopiefactuur (PDF)
    Handboek aangepast (april 2020)
    Diverse kleine tekstuele aanpassingen
6.5.1 04-02 2020 Diverse updates en bugfixes
    Betalingskenmerk OB werd vanaf 2020 niet afgedrukt bij lijst BTW aangifte
    Enkele tekstuele aanpassingen
    Logfile controle ingebouwd
    Opstarten versneld
6.5.0 04-12 2019 Diverse updates en bugfixes
    Specifieke bug bij weergave pdf-email-adres bij bladeren (F4/F5) door debiteuren opgelost
    BAPI geschikt gemaakt voor aangiften ICP/OB en Suppletie
6.4.2 13-11 2019 Versienummer aangepast
    Voorgaande updates meegenomen
    Probleem opgelost waarbij het niet mogelijk was om een melding bevestigend te beantwoorden of te annuleren
    Bij prologaties werden geen UBL's gemaakt
    Bug opgelost bij mail versturen
    Bij verplaatsen mail naar map ontvanger werden niet de ubl's meegenomen
    UBL-instelling vanuit een situatie waarin hij op 'aan' stond, wijzigde pas bij opnieuw opstarten MicroStar
    Kleurzetting formulier mailview aangepast conform mailinstellingen
6.4.1b2 21-10 2019 Uitgebreide logging bij UBL ingebouwd
    Teksten in hulpschermen en nieuwsberichten nu ook zichtbaar na instellen hoog contrast in Windows
    Afwijking factuurtotaal UBL ivm korting over vracht en emballage(UBL werd dan niet gemaakt)
    Afwijking van een cent in factuurtotaal UBL ivm afronden regeltotalen opgelost (UBL werd dan niet gemaakt)
6.4.1 02-10 2019 Bug bij versturen e-mail met individuele attachments opgelost
    Scrollen in nieuwsformulier met muiswiel mogelijk gemaakt
    Rollback wordt nu niet meer automatisch aangezet
6.4.0 30-09-2019 Ontvangstbevestiging verstuurde mail mogelijk
    UBL versturen samen met PDF mogelijk gemaakt
    Belangrijke wijzigingen inlezen RABO MT940
    Bug bij dubbel inlezen MT940 opgelost
    Bug bij wijzigen lang e-mailadres debiteur voor elektronisch factureren opgelost
    Bug bij weergave Suppletieformulier (aangifte klopte altijd) opgelost
    Mogelijkheid om ook voor Orderbevesting en Aanmaning een extra standaard bestand mee te sturen
    Knop mailbox facturen in mailinstellingen leidde naar mailbox,ook als aangegeven map onjuist was.
    Extra logmogelijkheden ingebouwd
    Aanpassingen nieuwsformulier
    Diverse tekstuele aanpassingen in hulpbestanden
    Handboek aangepast naar versie 6.4.0
6.3.1 24-06 2019 Oplossen bug bij berekening inkoopprijs samengestelde artikelen indien automatische prijsberekeningen op J staat
    Omvangrijke aanpassing hulpteksten F1 en menuhulp
    Kopiëren in contextmenu in nieuwsmodule
    Ook na starten Microstar weergave 'update beschikbaar'
    Handboek aangepast.
    Onvolledigheid verholpen bij importmodule (crediteurenfacturen)
    Archieffunctie aangepast.
6.3.0 29-04 2019 Toevoegen individuele aanhangsels in mail bij aanhangsels bij aanmaningen, facturen en orderbevestigingen
    Zoeken mogelijk in postvak uit bij mail aanmaningen, facturen en orderbevestigingen
    Sterk verbeterde weergave hyperlinks in nieuwsmodule
    Contextmenu toegevoegd in Nieuwsformulier
    Bug in aanmaningen per mail opgelost
    Individuele updatemelding mogelijk gemaakt
    Update nieuwsmodule i.v.m. wijziging op de server
    Enkele wijzigingen ivm nieuwe website
6.2.0 04-12 2018 BapiXBRL geschikt gemaakt voor aangiften 2019 (Bapi versie 6.2)
    Nieuwe codes voor lijnen in lay-out
    In pdf instellingen wordt ook de waarde van transparantie watermerk aangegeven
    Annuleren in MailInstellingen werkte niet goed
    Handboek aangepast
    Kiezen van papierlade bij afdruk kopie PDF werkte niet goed
    Enkele hulpteksten aangepast
6.1.2 18-09-2018 Kleurcodes ook in pdf
    Prolongaties ook als export in import/exportmodule
    Aanpassing import Rabobestanden
    Betaalbestand aangepast ivm zichtbaarheid Betalingskenmerk in geval van acceptgiro
    Lay-out nieuws gewijzigd
    Marges PDF werden onjuist opgeslagen bij omgerekend niet-gehele getallen.
    Enkele hulpteksten aangepast.
    Bij kopieren order orderdatum op vandaag als afleverdatum wordt aangepast
    Wijzigingen doorgevoerd voor kijklicentie.
    In overleg met de belastingdienst mogelijkheid tot het maken van oude auditfile verwijderd
    Verbetering meldingen bij verzenden testmail Mailinstellingen
    Verbetering zichtbaarheid tekst van afdruk factuur met watermerk
6.1.1 14-05-2018 Bug opgelost BapiXBRL suppletie als BTWHoog niet gevuld is.
    Mogelijkheid betalingskenmerk mee te geven in betalingsbestand
door bij factuuromschrijving "ACCEPT" en de 16-cijferige code mee te geven
    Code <BOVENMARGE voor in lay-outs aangepast en verbreed (zie handboek)
    Enkele hulpteksten aangepast
    Handboek aangepast
    Bug opgelost in BapiXBRL bij suppletie-aangiften kwartalen
6.1.0 24-04-2018 Mogelijkheid ingebouwd om bij electronische facturen extra aanhangsel toe te voegen
    Aparte e-mail adressen voor facturen, orderbevestigingen en aanmaningen mogelijk gemaakt
    Conversie ingebouwd naar gewijzigd debiteurenbestand
    BAPI module neemt nu ook BECON nummer mee naar aangiften
    Nieuwe versie Auditfile ingebouwd
    Suppletie-aangiften nu ook mogelijk onder € 1000
    Betalingskenmerk opgenomen bij afdruk OB-aangiftes
    Handboek aangepast met betrekking tot wijzigingen
    Enkele tekstuele aanpassingen hulpteksten
    Aanpassingen enkele IDO/IDF bestanden voor import
    Automatische conversie van MSD003
    Mogelijkheid ingebouwd extra bestand bij versturen facturen
    MicroStar neemt nu ook BECON nummer mee naar Bapimodule
    Enkele kleinere bugs opgelost
6.0.3 14-02-2018 Handboek vernieuwd naar versie 6.03 met betrekking tot nieuwste wijzigingen
    Digipoort module vernieuwd met suppletie-aangiften
    Nieuwe versie Registratietool
6.0.0 01-12-2017 Handboek vernieuwd naar versie 6.00 met betrekking tot nieuwste wijzigingen
    Digipoort module vernieuwd i.v.m. aangiften 2018
    Nieuw component voor het genereren van PDF-documenten
    Registratietool gewijzigd i.v.m. nieuw component PDF. Geeft fout aan bij oude versie van component
    Update van voorbeeld boekhoudingen
    Look-and-feel van een aantal formulieren aangepast
    Verbetering foutafhandeling in verzenden van mail zonder TLS
    Aanpassing genereren betaalopdracht-bestanden
    Aanpassing genereren sepabestand i.v.m. gewijzigde definitie
    Bug in inlezen toewijzingen (telebankieren) bij hele lange teksten opgelost
    Optie passend afdrukken bij pdf is nu default instelling
    Wijzigen factuur lay-outs voorbeeldbestanden i.v.m. een bug in "BTW Verlegd"
    Proces van bijwerken log mail verzenden versneld
    Enkele hulpteksten aangepast
    Enkele kleine bugs opgelost
5.3.2 22-08-2017 Handboek vernieuwd met betrekking tot nieuwste wijzigingen
    Zelfgedefinieerde (opgeslagen) Dymo labels kunnen nu ook vanuit de vaste gegevens (debiteuren, crediteuren en artikelen) afgedrukt worden
    Registratietool onderdeel van het menu instellingen (daarnaast ook nog met Alt-F2)
    Registratietool verbeterd en vereenvoudigd
    Optie passend op pagina toegevoegd bij pdf afdruk op papier
    Enkele andere kleinere wijzigingen doorgevoerd
5.3.1 03-07-2017 Handboek vernieuwd
    Nieuw component ingebouwd o.a. voor Mail met TLS/SSL
    Registratie componenten oproepen met ALT-F2
    MSBAPIxbrl vernieuwd
    PDF versturen nu ook met TLS (Office365)
    Download modules verbeterd
    Wijziging in controle BTW Nummer in bedrijfsgegevens
    Extra controles ingebouwd bij overschrijven PDF
    Wijziging bij controle printer bij afdrukken PDF's
    Voorraadverwerking bij import samengestelde artikelen verbeterd
    Enkele andere kleinere bugs verholpen
5.3.0 09-05-2017 Aanpassing auditfilemodule bij ontbrekend datumveld
    Aanpassing datumcontrole bij aangesproken webservices
    Controle e-mail adressen aangepast i.v.m. nieuwe toplevel domains
    MSBAPIxbrl vernieuwd
    Enkele nieuwe hulpteksten toegevoegd
    Aangepaste controle bij vereiste registratie dll's
    Bug opgelost in module vreemde valuta
    Update Vaste Activa Module en Aanpassing voorraadverwerking bij import samengestelde artikelen
    Nieuwe variabelen toegevoegd bij definitiemaker import/exportmodule
    Aanpassing i.v.m. incassobestanden die in een enkel geval niet goed werden aangemaakt
    Update i.v.m. hulpteksten die niet geheel zichtbaar waren bij vergroting schermlettertype
    Enkele kleinere bugs verholpen
5.2.1 31-01-2017 BAPI/Digipoort geschikt voor Aangiften 2017
    Incassobestand werd in specifieke gevallen niet goed aangemaakt
    Logbestand werd soms ongemerkt te groot
    In aanmaningen wordt soms te onrechte gewaarschuwd voor ontbreken pdf-instellingen
    Bug opgelost bij importeren tekstbestanden bij gebruik conversieoptie 1
    Bug bij bepalen X-Positie in PDF Aanmaningen
    Verbetering bij opsomming printers
    Update nieuwsmodule
5.2.0 06-12-2016 Orderbevestiging elektronisch versturen
    Probleem in Auditfile module opgelost
    Wijziging in import Nmbrs
    Automatisch afsluiten MicroStar na download update
    E-mail elektronisch factureren/aanmanen/orderen naar 80 karakters
    Meer e-mail adressen mogelijk bij elektronisch factureren/aanmanen/orderen
    Mogelijkheid om kopie-PDF af te drukken zonder watermerk
    Problemen opgelost bij onjuist gekozen printer
    Handboek aangepast
    Onterechte melding oude bankrekeningnummers bij MT940 bestanden ABNAMRO
    Aanpassen MicroStar aan nieuwe vereisten incasso
    Oplossing voor benaming omgeleide printers
    Enkele kleinere bugs opgelost
5.1.2 17-05-2016 Bug in exportmodule opgelost
    Bij afdruk ICP/OB-aangiften nu ook verzendinformatie (BAPIXBRL)
    Waarschuwing ingebouwd bij afsluiting periode(s)
    Bug in module vaste activa opgelost
    Probleem bij importeren CAMT-bestanden ABNAMRO opgelost
    Import Webshop Magento voor import/export module toegevoegd
    Bug in BAPI bij heel kleine omzetten opgelost
    Probleem in prolongatiescherm opgelost
    Importeren journaalposten Salarispakket Nmbrs mogelijk gemaakt
    Enkele kleinere bugs opgelost en enkele taalkundige wijzigingen in schermen aangebracht
    Aanpassing ivm downloadprobleem bij bijzondere tekens wachtwoord
    Magazijnlocaties opgenomen in lijst samengestelde artikelen
    Enkele kleinere bugs opgelost en enkele taalkundige wijzigingen in schermen aangebracht
5.1.1 04-02-2016 Digipoort-module aangepast voor aangiften ICP/OB 2016
    Verbeterde sortering aangiften digipoortmodule
    Verschillende meldingen gewijzigd
    Enkele bugs opgelost
5.1.0 16-12-2015 Ondertekening met nieuw certificaat
    Verbetering Functietoetsen onder windows 8/10
    XML-versie 6 geïmplementeerd
    Gereedmelden orders aangepast ivm probleem
    Verbetering jaarafsluiting
    Diverse kleine verbeteringen
    Enkele bugs verholpen
5.0.3 22-09-2015 Bug bij importeren journaalposten opgelost
    Bug opgelost bij controle IBAN-nummer
    XML-versie 6 geïmplementeerd
    Bij nieuwe factuurrun wordt voortaan getest op bestaande bestanden in conceptmap
    Probleem opgelost bij inlezen CAMT-bestanden
    Probleem opgelost bij export van negatieve getallen
    MicroStar is in voorkomende gevallen voorzien van duidelijker foutmeldingen
    Bug in handmatig invullen OB-formulier opgelost
    Probleem opgelost bij Postvak verzonden facturen/aanmaningen als het aantal ervan boven de 32.768 kwam.
    Diverse Helpteksten aangepast.
    Bij Kas/Bank verwerking in VV dagboeken stopt programma met fout "502 / 11" na invoeren boeking
    Bij Kas/Bank verwerking wordt de dagboekcode verminkt als in een afboekingsomschrijving een standaard tekst uit het tekstenbestand is gebruikt.
5.0.2 01-04-2015 De dagafschriftnummers vanuit een MT940 bestand van ABN-AMRO worden nu beter herkend.
    Bij Kas/Bank-verwerking in dagboeken Vreemde Valuta stopt programma met fout "502 / 11" na invoeren boeking.
    Bij Kas/Bank-verwerking wordt de dagboekcode verminkt als in een afboekingsomschrijving een standaard tekst uit het tekstenbestand is gebruikt.
5.0.1 24-03-2015 Microstar afbreekbeveiliging geactiveerd.
    Eindejaars routine is verbeterd bij het overbrengen van nieuwe debiteuren- en crediteuren en de bijbehorende facturen naar het nieuwe jaar.
    De breedte van de lay-out editor (lay-outs en aanmaningsbrief bewerken) is verhoogd naar 500 tekens. (was 125).
    Voor bestaande back-orders waarvan door wijziging de orderwaarde 0 (nul) wordt, kunt u nu via het bedrijfsbestand (derde scherm, onderaan) regelen dat ze al dan niet op uitgeleverd worden gezet.
    De prijsberekening en ontvangst boekingen bij ontvangst van artikelen met een gemiddelde voorraadprijs is verbeterd. Soms ontstonden hier grote prijsverschillen.
    Aanmaningen kunnen nu in PDF formaat gemaakt en ook gemailed worden.
    De scanfunctie bij crediteuren en mandaten is op enkele plaatsen aangepast. Tevens kunnen nu ook reeds bestaande documenten gekoppeld worden.
    Links (e-mailadressen, www adressen enz.) in schermen worden nu goed getoond. Deze werden soms verminkt getoond.
    De saldi van de dagboeken "Incasso" en "Betalingen" worden nu automatisch door het systeem bijgewerkt.
      Digipoortmodule
    Bij de instelling directe verzending werd er niet altijd direct verzonden..
    Datum versturen ICP bericht in status elektronische aangiftes werd bij de optie directe verzending niet altijd opgeslagen.
    Aangifte ICP voorgaand jaar werd in statusweergave niet zichtbaar
    XBRL definities 2015 zijn aan het systeem toegevoegd voor BTW en ICP aangiftes over 2015.
      Telebankieren
    Controle RABO MT940 op dubbele afschriftnummer is gewijzigd in verband met wijziging bestand RABO.
    Bij ING CSV formaat worden nu eventueel blanko regels overgeslagen.
    Aanvullen IBAN met BIC code voor de "Deutsche Bank AG" toegevoegd.
4.1.6 19-12-2014 De WerkKostenRegeling (WKR) is geïmplementeerd. Deze regeling is vanaf 1-1-2015 verplicht.