Vrijwel ieder jaar verandert de wetgeving die uw bedrijfsadministratie zal beïnvloeden. Dit is niet anders in 2017. Het is zeker van belang om hiervan op de hoogte te zijn, hiernaar te handelen en uw administratie volgens de gestelde wettelijke normen te laten kloppen.

In deze blog worden de grootste veranderingen aangegeven.

Bijtelling leaseauto’s

Er komt wat rust in het bijtelling dossier. De hoogste bijtelling, voor nieuwe auto’s die vanaf 2017 gereden worden, zakt naar 22 procent. Voor de leaseauto’s die in 2016 zijn aangeschaft zit u nog vijf jaar vast aan de bijtelling die in 2016 van toepassing was. Het kan voordeliger uitpakken om een ouder leasecontract te verlengen en nog een jaartje door te rijden met de huidige auto.

Wet tegemoetkoming loondomein (WTL)

Nieuw voor 2017 is de wet tegemoetkoming loondomein (WTL). Deze wet gaat in delen in werking. Het eerste deel dat in werking gaat is het lage-inkomensvoordeel. Een werkgever krijgt een subsidie als er werknemers in dienst zijn die met een laag inkomen die rond het minimumloon liggen. Deze werknemers moeten op correcte wijze in de loonaangifte opgenomen worden omdat deze loonaangifte de leidraad is waarop de subsidie wordt toegekend. Als dit niet goed gebeurd wordt er (medio 2018) minder subsidie uitgekeerd, achteraf herstellen is niet mogelijk. Het is dus van groot belang dat deze administratie goed op orde is.

DGA-verloning

Wettelijk gezien moet een DGA (directeur-grootaandeelhouder) minimaal 44.000 euro gebruikelijk loon opnemen. Dit is voor een startende DGA in een aantal gevallen erg veel. Voor deze startende ondernemers is er, met de Regeling speur- en ontwikkelingswerk (S&O), een mogelijkheid om gedurende een beperkt aantal jaren een verlaagd gebruikelijk loon op te nemen.

30%-regeling

De 30%-regeling is al enige tijd onderwerp van gesprek maar zal ook in 2017 blijven bestaan. Deze regeling is een fiscale faciliteit gericht op het aantrekken van buitenlandse medewerkers met een specifieke deskundigheid om in Nederland te komen werken. De forfaitaire belastingvrije vergoeding van 30% is voorzien voor de extra kosten voor het verblijf buiten het land van herkomst. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat deze regel nog lang in deze vorm blijft bestaan.

Pensioen in eigen beheer

DGA’s hebben niet meer de mogelijkheid om pensioen op te bouwen in de eigen BV.

Doordat heel veel van de pensioenen “onder water” staan, is dividenduitkering niet mogelijk.

Ter compensatie wordt nu een gelegenheid geboden om de waarde van het pensioen “af te stempelen”. Hiermee wordt bedoeld dat het tekort zonder fiscale gevolgen van de balans afgehaald mag worden. Daarnaast is er een mogelijkheid om de verminderde pensioenafspraak af te kopen. Deze twee regelingen hebben behoorlijk wat haken en ogen waar goed naar gekeken dient te worden om tot een juiste keuze te komen.

De wet DBA

Als zelfstandig ondernemer zult het u vast niet ontgaan zijn dat de VAR zo langzamerhand komt te vervallen. De VAR gaat over in de wet DBA (de wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties). Een opdrachtgever kan te maken krijgen met het risico op naheffingen door verkapte loondienst. Dit wordt spannender gemaakt dan dat het is en er is toenemende onrust op dit vlak, zowel bij de ondernemers als bij de ZZP’ers. Daarom heeft het kabinet besloten deze wetgeving uit te stellen tot in ieder geval 2018. Om misverstanden te voorkomen is het van belang om een goedgekeurde modelovereenkomst te gebruiken en regelmatig te monitoren of er volgens deze overeenkomst gewerkt wordt. Is dit het geval dan is enige vrees ongegrond.

MicroStar, het ideale pakket voor een overzichtelijke administratie

Er zijn veel ondernemers die eigenhandig de administratie bijhouden. Het is van groot belang om de administratie overzichtelijk te houden om een goed beeld te hebben en te behouden van de resultaten van uw bedrijf.

MicroStar is gespecialiseerd in het ontwikkelen van pasklare software die u in staat stelt uw administratie op orde te houden. Onze programma’s worden gebruikt in het midden- en kleinbedrijf (de programma’s zijn toepasbaar in iedere branche) en door administratie- en accountantskantoren.

De kracht van MicroStar softwareprogramma’s ligt in het feit dat MicroStar er, tegen een laag maandtarief, voor zorgt dat uw boekhoudpakket altijd up-to-date is. Doordat wij de ontwikkelingen in de markt goed in de gaten houden en hier adequaat op inspelen, ontvangen onze gebruikers automatisch de nieuwste updates voordat er problemen ontstaan.