Hotkeys

Hotkey is een verzameling van kijkschermen die door de gebruiker binnen elke functie op elk gewenst moment geraadpleegd kan worden. IJzersterk is de eigenschap dat de functie altijd weet welke gegevens men wenst te zien. De volgende situatie schetst een voorbeeld: U brengt een factuur in van JANSEN en bent nu bezig met artikel RING700. Roept u nu de functie Vaste debiteurengegevens op, dan ziet u direct Jansen op uw scherm staan met alle gegevens. Kiest u voor de functie Artikel- en voorraadinformatie dan komen de gegevens van artikel Ring700 op het scherm. Drukt u op de toets Openstaande posten dan ziet u direct wat Jansen open heeft staan. Drukt u op de toets voor Verkooporders dan krijgt u direct alle orders van Jansen in beeld, enz.
Momenteel zijn de volgende Hotkey routines definieerbaar:

  • Vaste debiteurengegevens
  • Vaste crediteurengegevens
  • Openstaande posten van een debiteur
  • Openstaande posten van een crediteur
  • Boekingsinfo
  • Artikel- en voorraadinformatie
  • Verkooporders inclusief detailregel informatie
  • Grootboekkaart
  • Offertes inclusief detailregel informatie
  • Prijsafspraken

De twee laatstgenoemde functies zijn alleen werkzaam i.s.m. betreffende opties.

Vaste debiteurengegevens en vaste crediteurengegevens

Deze schermen zijn, afgezien van de inhoud, vrijwel identiek. Zodra men een roepnaam intoetst, verschijnen de gegevens van de debiteur c.q. crediteur op het scherm.

Openstaande posten van een debiteur c.q. crediteur

Ook deze schermen zijn, afgezien van de inhoud, vrijwel identiek. Zodra men een roepnaam intoetst, verschijnen de gegevens van de debiteur op het scherm. Indien reeds een debiteur/crediteur geselecteerd is, verschijnt de informatie betreffende deze debiteur/ crediteur in beeld.

Boekingsinfo

Informatie kunnen opzoeken vanuit het grootboekinfo scherm maar ook handmatig kunnen aangeven. Door het ingeven van dagboek, periode en stuknummer krijgt u direct het complete brondokument in het scherm, bijvoorbeeld een factuur met alle boekingen, een bankafschrift met alle regels en boekingen etcetera.

Artikel- en voorraadinformatie

Dit scherm toont zowel een aantal vaste gegevens van artikelen als de voor de voorraadartikelen actuele status van de voorraadvelden. Zodra men een artikelcode intoetst, verschijnen de gegevens van het artikel op het scherm. Indien men reeds een artikel geselecteerd heeft, komt standaard de informatie betreffende dit artikel in beeld.

Openstaande posten van een debiteur c.q. crediteur

Ook deze schermen zijn, afgezien van de inhoud, vrijwel identiek. Zodra men een roepnaam intoetst, verschijnen de gegevens van de debiteur op het scherm. Indien reeds een debiteur/crediteur geselecteerd is, verschijnt de informatie betreffende deze debiteur/ crediteur in beeld.

Verkooporders inclusief detailregel informatie

Deze functie toont via selecties alle openstaande orders. Indien men reeds een debiteur geselecteerd heeft, komen standaard de verkooporders van die debiteur in beeld, welke vervolgens in detail opgevraagd kunnen worden. Dit is ook mogelijk op artikelniveau.

Offertes inclusief detailregel informatie (optie)

Bij deze functie geldt hetzelfde als bij voorgaande functie is uitgelegd. Alle openstaande offertes zullen worden getoond van de in te geven debiteur. Indien hier reeds een debiteur ingegeven is, komen standaard de offertes van de betreffende debiteur op het scherm, welke vervolgens in detail opgevraagd kunnen worden

Prijsafspraken (optie)

Deze functie toont voor een debiteur, in combinatie met een op te geven artikel, alle prijsafspraken die geldig zijn. Er kan op roepnaam en artikelcode gezocht en gebladerd worden.

Hotkeyschermen zijn per gebruiker af te schermen via de keuze beveilig van het bedrijfsmenu.

Verkoopprijs

€ 450,- exclusief BTW en onderhoud.

Terug naar alle modules

Download nu

MicroStar Demo

Ervaar de optimale gebruiksvriendelijkheid van onze boekhoudsoftware nu gratis! Zo kunt u MicroStar thuis of op kantoor op uw gemak uitproberen.

Download demo