Telebankieren

Met Telebankieren van MicroStar handelt u zowel de inkomende kant (ontvangsten) als de uitgaande kant (betalingen) van uw bankverkeer af. Deze module is geschikt voor alle gangbare bank/giro instellingen in Nederland.

Met de keuze Bankinstelling dagafschriften kunnen de instellingen per bank worden vastgelegd.

Deze functie kan worden opgedeeld in 4 delen.

Inlezen

Met deze functie kunt u de, middels uw bankcommunicatie programma ontvangen, en geëxporteerde mutaties, inlezen en omvormen naar een binnen MicroStar verwerkbaar dagafschriftenbestand. Hierbij worden de opgegeven directories van de banken die verwerkt moeten worden afgezocht of er bankbestanden in staan. Is dit het geval, dan worden ze toegevoegd aan het afschriften bestand van MicroStar. Naast het afschriften bestand wordt ook een bestand bijgehouden waarin per bankrekening die ooit verwerkt is vastgelegd wordt welke afschriftnummers verwerkt zijn. Is er geen afschriftnummer voorhanden, dan wordt de afschriftdatum gebruikt. Hiermee worden dubbele boekingen voorkomen.

Matching

Met de functie matching is het mogelijk om het bankrekeningnummer van de betaler/ontvanger (tegenrekening) in het debiteurenbestand te zoeken. Als er geen debiteur gevonden wordt, dan wordt in het crediteurenbestand gezocht. Wordt er geen crediteur gevonden, dan wordt met de naam uit de afschriftregel wederom in beide bestanden gezocht. Als ook dit niet lukt, wordt uit het naamveld het eerste woord geselecteerd en met dit woord wordt nogmaals gezocht (voorletters enz. worden eraf gehaald). Bij dit proces kunt u ook gebruik maken van zelf ingevoerde woorden voor matching. Als helemaal niets wordt gevonden, dan vindt geen matching plaats.

Controle/Handmatig Matchen

Met deze functie verschijnen alle dagafschriftregels op het scherm met een “*” voor de gevonden posten. Met de cursor kunnen de posten doorgelopen worden. Niet gematchte posten kunnen handmatig worden toegewezen. Het daarbij gebruikte invoerscherm vertoont sterke gelijkenis met het invoerscherm van de Kas/Bank/Giro functie.

Verwerking

Deze functie verwerkt alle toegewezen posten. Na afloop hiervan krijgt men de vraag of de overgebleven regels moeten blijven bestaan. Als hierop met ‘J’ geantwoord wordt, dan vindt opnieuw de matching plaats. Alle posten worden op dezelfde manier in de administratie verwerkt als bij het handmatig invoeren via de Kas/Bank/Giro functie.

Betalingen via telebankieren

Het automatisch betalen is een aparte module die bij de module Telebankieren zit en kan op twee manier uitgevoerd worden, namelijk via uitsluiting of door selectie en moet aan een aantal punten voldoen:

  • De vervaldatum van de post is ingevuld en verstreken.
  • De post is niet in vreemde valuta vastgelegd.
  • Bij de betreffende crediteur is een geldig Nederlands banknummer of girorekeningnummer ingevuld.
  • Er staat voor de betreffende post geen blokkade aan.
  • De betreffende crediteur is niet geblokkeerd voor betalingen.

Uitsluitingen

Bij uitsluiting komen in principe alle te betalen facturen voor betaling in aanmerking, tenzij via de keuze uitsluitingen één of meer crediteuren en/of facturen worden in deze betalingsgang niet meegenomen, maar blijven wel aanwezig als te betalen factuur. Als deze functie wordt gekozen, krijgt u in een zoekscherm die crediteuren te zien waarvoor 1 of meer te betalen posten aanwezig zijn.

Selecties

Bij selectie komen in principe alle te betalen facturen voor betaling in aanmerking, mits ze ook bij de keuze selecties aangewezen zijn. Alleen de aangewezen crediteuren en/of facturen worden in deze betalingsgang meegenomen. Als deze functie gekozen wordt, krijgt u in een zoekscherm die crediteuren te zien waarvoor 1 of meer te betalen posten aanwezig zijn. Hierna is het mogelijk om crediteuren te selecteren waarvoor betalingen voor uitgevoerd moeten worden.

Verkoopprijs

€ 450,- exclusief BTW en exclusief onderhoud

Terug naar alle modules

Download nu

MicroStar Demo

Ervaar de optimale gebruiksvriendelijkheid van onze boekhoudsoftware nu gratis! Zo kunt u MicroStar thuis of op kantoor op uw gemak uitproberen.

Download demo