Inkoopstatistiek

Als de optie statistiek onderdeel uitmaakt van uw systeem en u beschikt over de inkoopadministratie, dan kunt u drie verschillende inkoopstatistieken uitdraaien, te weten een enkelvoudige inkoopstatistiek per crediteur en twee dubbele statistieken die een weergave geven van de inkopen met een nadere detaillering naar leverancier en artikelen. Voert u geen inkoopadministratie, dan beschikt u alleen over de eerdergenoemde statistiek

De volgende inkoopstatistieken zijn standaard beschikbaar:

  • Inkoopstatistiek per leverancier
    Per crediteur wordt per periode vastgehouden de omzet in aantallen en de inkoopwaarde.
  • Inkoopstatistiek per crediteur en daarbinnen per artikel
    Per crediteur en artikel wordt per periode vastgehouden de inkoop in aantallen en de totale inkoopwaarde. Tevens wordt bijgehouden de gemiddelde inkoopprijs van dit artikel bij deze leverancier, alsmede de laatste inkoopprijs. Uit deze gegevens worden bovenstaande statistieken afgedrukt.
Terug naar alle modules

Download nu

MicroStar Demo

Ervaar de optimale gebruiksvriendelijkheid van onze boekhoudsoftware nu gratis! Zo kunt u MicroStar thuis of op kantoor op uw gemak uitproberen.

Download demo